Instytut Biologii Ogólnej i Molekularnej UMK w Toruniu

Strona przedstawia personel oraz obszar działalności badawczej poszczególnych zakładów...

więcej

Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu

Przedstawienie kadry naukowej, władz i historii Wydziału, informacji dla kandydatów na studia na kierunkach: Malarstwo, Grafika, Rzeźba, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki, Ochrona dóbr kultury ...

więcej

Medyczne Studium Zawodowe w Toruniu

Toruńskie studium pomaturalne kształcące słuchaczy na kilku wydziałach - analityka medyczna, higiena stomatologiczna, ratownik medyczny, technika dentystyczna, terapia zajęciowa, technika...

więcej

Obserwatorium Astronomiczne w Toruniu przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika

kategorie:
Astronomia Edukacja

Informacje o Toruniu, uczelni, Wydziale Fizyki i Astronomii, ciekawe linki dla zainteresowanych tą dziedziną...

więcej

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Witryna prezentuje niepaństwową Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu. Na stronach znajduje się mnóstwo informacji dotyczących między innymi: władz szkoły, oferty programowej, kierunków...

więcej

Szkoła Pdstawowa nr 13 w Toruniu

Oficjalna strona SP nr 13 im. Jana Pawła II w Toruniu. Na stronie zapoznasz się z historią powstania szkoły, patronem, działającymi organizacjami i kołami zainteresowań, osiągnięciami...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 32 w Toruniu

kategorie:
ToruńEdukacja Chat

Oficjalna strona SP nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu. Na stronie znajdziesz mnóstwo informacji dotyczących szkoły, jej historii, patrona, aktualności szkolnych, organizacji i kół...

więcej

Szkoła podstawowa nr 31 w Toruniu

kategorie:
ToruńEdukacja

Witryna prezentuje SP im. Jozefa Hallera w Toruniu. Autorzy zamieścili na stronie między innymi: historię szkoły, notkę o patronie, skład rady pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego oraz informacje na temat...

więcej

Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu

Oficjalna strona ZSE w Toruniu. Autorzy zamieścili informacje o profilach klas, specjalnościach, gronie nauczycielskim oraz szkolnych wydarzeniach. Na stronie znajdują sie również materiały...

więcej

Katedra Logiki Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu

Tutaj można zaznajomoć się z historią Katedry, poszczególnymi pracownikami oraz aktywnością naukowo -...

więcej

Katedra Astronomii i Astrofizyki - Centrum Astronomii UMK

Tutaj zapoznasz się ze składem Katedry - studentami i pracownikami, rozkładem seminarium, znajdziesz kilka podręczników on-line, historię obserwatorium i współczesne nurty...

więcej

Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Torumiu

kategorie:
ToruńEdukacja

Oficjalna strona Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych im. Sylwestra Kaliskiego w Toruniu. Na stronie znajdziesz mnóstwo informacji dotyczących: historii placówki,...

więcej

Nowo dodane strony

Inne

Tutaj można zaznajomoć się...

Toruń

Oficjalna strona ZSE w...

Toruń

Witryna prezentuje SP im....

Toruń

Oficjalna strona SP nr 32 im....

Toruń

Oficjalna strona SP nr 13 im....

Nauki ekonomiczne

Witryna prezentuje...

Szkoły medyczne

Toruńskie studium...