Dr hab.n.med. Bolesław Samoliński - otolaryngologia i alergologia

Warszawski lekarz specjalista prezentuje zakres swych zainteresowań i praktyki lekarskiej - choroby uczuleniowe dróg oddechowych oraz skóry, nawracające infekcje, testy alergiczne,...

więcej

Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików

Fundacja działa w celu uporządkowania stanu prawnego oraz profesjonalnej obsługi Wspólnoty AA (np. wydawanie literatury AA), przekazywania informacji między grupami AA, informowania o programie...

więcej

Grupa AA PATRYK z Warszawy

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z...

więcej

dr Wojciech Witkowski - chirurgia plastyczna

Chirurg plastyk, kierownik Kliniki Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej CSK WAM w Warszawie, nauczyciel akademicki, wykonuje zabiegi operacyjne: nosa, piersi, twarzy i szyi, skóry...

więcej

Melilot Sp. z o.o. - Chirurgia Plastyczna

Propozycja nie tylko dla kobiet, ale również dla mężczyzn. Lecznica jest specjalistycznym Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej zatrudniającym specjalistów chirurgii plastycznej i...

więcej

Zakład Zdrowia Rodziny IMIDz

Zakład działający w ramach Instytutu Matki i Dziecka przedstawia swoje kierownictwo i działalność - związaną z okresem ciąży, porodu i pierwszych miesięcy życia dziecka. Poradnictwo...

więcej

Warszawskie hospicjum dla Dzieci

Hospicjum obejmuje opieką dzieci nieuleczalnie chore w miejscu ich zamieszkania, gdy rodzice i lekarze podjęli decyzję o zakończeniu leczenia szpitalnego; problematyka nieuleczalnie chorych...

więcej

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

Warszawski Instytut prezentuje swoją historię, strukturę, działalność naukową, leczniczą, dydaktyczną i opiniodawczą, w szczególności badania naukowe, monitorowanie rozwoju dzieci i...

więcej

Naczelna Rada Lekarska

NRL prezentuje swoje władze, strukturę, komisje problemowe, uchwały, stanowiska, oświadczenia i inne dokumenty, informacje o posiedzeniach, aktualności dotyczące środowiska polskich lekarzy i służby...

więcej

Narodowy Instytut Higieny

Mieszana angielsko-polska witryna Instytutu prezentuje jego historię, zdjęcia i realizowane prace badawcze (higiena, epidemiologia, choroby, toksyczność), strukturę, zainteresowania...

więcej

Serwis Prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej

Witryna prezentująca informacje o pracach samorządu lekarzy oraz serwis prasowy zawierający fragmenty artykułów ukazujących się w prasie dotyczących spraw lekarzy; archiwum obejmuje wydania...

więcej

Dr Krzysztof Szymański - lekarz chirurg

Wizytówka chirurga pracującego w Klinice Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej oraz w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Hit...

więcej

dr n. med. Grzegorz Adamiak

Asystent pracujący w Klinice Otolaryngologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie prezentuje swoje doświadczenie i osiągnięcia, a także zainteresowania...

więcej

Polskie Towarzystwo Psychologiczne

PTP przedstawia swoje władze oraz działalność - umożliwianie psychologom odwołania się do standardów uprawiania zawodu psychologa, licencje i rekomendacje dla psychoterapeutów; statut, ...

więcej

Towarzystwo Zwalczania Chorób Mięśni

Towarzystwo skupia ludzi dotkniętych chorobami mięśni (miastenia, zapalenie wielomięśniowe, dystrofie mięśniowe, rdzeniowy zanik mięśni, polineuropatie i in.) ich rodziny, lekarzy i...

więcej

Duodent

Przychodnia lekarska oferująca usługi dentystyczne (leczenie laserem) oraz usługi ginekologiczne, masaż leczniczy i rehabilitację...

więcej

Straż Miejska m.st. Warszawy

Informacje dotyczące Straży Miejskiej miasta stołecznego Warszawy, a miedzy innymi podstawy prawne, zasady działania oraz strukturę...

więcej

Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Towarzystwo prezentuje swój zarząd, sekcje, oddziały i statut, aktualności (zjazdy, zebrania, konferencje naukowe), wspomnienia na temat zmarłych członków Towarzystwa, informacje o egzaminach...

więcej

Krajowe Centrum Osteoporozy

To pierwszy w kraju ośrodek zajmujący się kompleksową diagnostyką i szerokoprofilowym leczeniem osteoporozy oraz innych chorób kości, a także chorób związanych z okresem menopauzy. Gabinety...

więcej

Stowarzyszenie Dana

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Krzewienia Wiedzy o Mózgu jest odpowiednikiem powołanego w Stanach Zjednoczonych Dana Alliance for Brain Initiatives; głównym zadaniem jest popularyzowanie wiedzy...

więcej

Polski Czerwony Krzyż

Strona domowa polskiej organizacji należącej do Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca; historia działalności na świecie i w Polsce, struktura, aktualności,...

więcej

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne Do Spraw Transplantacji POLTRANSPLANT

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne Do Spraw Transplantacji jest państwową jednostką budżetową, do której zadań należy organizacja i koordynacja pobierania i przeszczepiania komórek tkanek i...

więcej

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne - Oddział Warszawski

Strona przedstawia historię i władze stołecznego oddziału PTK, strukturę krajową organizacji, organizowane posiedzenia, imprezy naukowe, działalność wydawniczą, statut PTK, informacje o badaniach nad lekami na choroby...

więcej

Fundacja Zdrowe Dziecko

Warszawska Fundacja powstała w celu niesienia pomocy chorym dzieciom oraz podjęcia działań profilaktycznych poprawiających stan zdrowia najmłodszych; gromadzenie funduszy - konferencje, imprezy...

więcej

Komenda Wojewódzka PSP woj. mazowieckiego

Witryna zawiera informacje na temat organizacji, struktury i zasad funkcjonowania Komendy Wojewódzkiej, wykaz jednostek organizacyjnych PSP woj. mazowieckiego, informacje o kadrze kierowniczej...

więcej

Nowo dodane strony

Psychiatria i psychologia

Psychoterapia indywidualna i...

Medycyna i zdrowie

Przychodnia ProPsyche...

Masażyści

Studio oferuje szeroką gamę...

Masażyści

Gabinet masażu oferujący...

Psychiatria i psychologia

Grupa Synapsis to prywatna...

Sprzęt stomatologiczny

Materiały i drobny sprzęt...

Rehabilitacja

Witryna przychodni...

Okulistyka

Gabinet okulistyczny....

Neurologia

Dolegliwości kręgosłupa...

Lekarze, gabinety

Gabinet Ginekologiczno -...