Tramwaj zabytkowy po Wrocławiu

Zabytkowa Linia Tramwajowa we Wrocławiu zaprasza wszystkich turystów na romantyczne przejażdżki zabytkowymi tramwajami po Wrocławiu. W ofercie cztery zabytkowe wozy tramwajowe w opcji letniej i...

więcej

Sylwester we Wrocławiu na balu sylwestrowym

Sylwester we Wrocławiu zalicza się do jednych z największych imprez w Polsce. Już niedługo pojawią się wstępne informacje o planowanych gwiazdach imprezy sylwestrowej. W naszym informatorze...

więcej

Teatr Współczesny we Wrocławiu

kategorie:
TeatryTeatry

W kształtowaniu artystycznego wizerunku teatru znaczący udział mieli aktorzy, począwszy od artystów przedwojennych, jak Józefina Bolska i Wacław Zdanowicz, aż po Maję Komorowską, Marię...

więcej

Biblioteka Akademii Medycznej we Wrocławiu

O bibliotece, aktualności, usługi, bazy, katalogi...

więcej

Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

Informacje ogólne, godziny pracy, struktura organizacyjna, dostep do katalogu...

więcej

Katedra Rolniczych Podstaw Kształtowania Środowiska AR we Wrocławiu

Prezentacja historii, struktury organizacyjnej i pracowników Katedry, problematyki badań (wpływ czynników przyrodniczych i antropogenicznych na plony roślin, efekty deszczowania roślin...

więcej

Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż AR we Wrocławiu

Prezentacja pracowników oraz działalności badawczej Katedry (związki fenolowe, technologie otrzymywania soków owocowych zasobnych w bioflawonoidy, technologie czipsów z owoców i warzyw,...

więcej

Wydział Rolniczy AR we Wrocławiu

Prezentacja władz, rysu historycznego i struktury Wydziału, prowadzonych studiów na kierunkach: Ochrona Środowiska, Rolnictwo, Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Marketing. Studia...

więcej

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt AR we Wrocławiu

Przedstawienie władz i struktury Wydziału, prowadzonych studiów na kierunkach Biologia i Zootechnika, studiów podyplomowych, odnośniki do...

więcej

Zakład Hodowli Bydła i Produkcji Mleka AR we Wrocławiu

Prezentacja kierownictwa, personelu, dzialalności badawczej Katedry w zakresie hodowli bydła, a także oferta ekspertyz, opinii i doradztwa w zakresie optymalizacji hodowli i technologii chowu...

więcej

Zakład Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych AR we Wrocławiu

Przedstawienie historii i personelu Katedry, działalności dydaktycznej i badawczej (zagadnienia stymulacji produkcji mięsnej i poprawy jakości mięsa jagnięcego, modyfikacji składu kwasowego...

więcej

Zakład Hodowli Trzody Chlewnej AR we Wrocławiu

Strona przedstawia kierownictwo, historię i personel Katedry, działalność badawczą (zagadnienia związane z rozrodem, genetycznym doskonaleniem i krzyżowaniem towarowym świń, identyfikacją...

więcej

Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa AR we Wrocławiu

Witryna przedstawia kadrę naukową i historię Katedry, problematykę badań (nowe systemy wartościowania białka w żywieniu bydła, poprawa wykorzystania pasz węglowodanowych u drobiu, dodatki...

więcej

Katedra Anatomii Patologicznej, Patofizjologii, Mikrobiologii i Weterynarii Sądowej

Strona przedstawia historię i działalność bieżącą Katedry (tematyka badawcza - patogeneza i patomorfologia chorób zakaźnych i pasożytniczych zwierząt, zatruć chemicznych, immunopatologii...

więcej

Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa AR we Wrocławiu

Strona omawia historię, wyposażenie, strukturę i kadrę naukowo - dydaktyczną Katedry, działalność badawczą (właściwości skrobi ziemniaczanej, modyfikowanie skrobi do celów...

więcej

Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż AR we Wrocławiu

Witryna prezentuje personel Katedry, jej działalność badawczą (ocena materiałów hodowlanych pszenicy i pszenżyta, badania nad jakością ziarna zbóż w zależności od warunków środowiska,...

więcej

Katedra Mikrobiologii Rolniczej AR we Wrocławiu

Przedstawienie kierownictwa, kadry naukowej oraz tematyki badań Katedry (badania składu i funkcjonowania zespołów mikroorganizmów glebowych, badanie mechanizmów oddziaływania drobnoustrojów...

więcej

Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin AR we Wrocławiu

Witryna przedstawia dawny i obecny personel Katedry, własną bazę badawczą - Rolniczy Zakład Doświadczalny Swojec, hala wegetacyjna, laboratoria; tematyka badawcza (skutki uproszczeń uprawy...

więcej

Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin AR we Wrocławiu

Strona przedstawia kadrę naukową, zaplecze techniczne Katedry (pole doświadczalne, laboratorium chemiczne), problematykę działalności badawczej (doskonalenie agrotechniki roślin uprawnych,...

więcej

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicznej

BuskerBus - Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicznej we Wrocławiu, w ramach którego organizowane są uliczne spektakle, występy cyrkowców, mimów, akrobatów z całego...

więcej

Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności AR we Wrocławiu

Witryna przedstawia historię, strukturę i pracowników Katedry, swoje wyposażenie techniczne, działalność naukowo - badawczą (biosynteza użytecznych metabolitów drobnoustrojowych,...

więcej

Zakład Teorii Pola Elektromagnetycznego i Elektroniki Kwantowej

Strona prezentuje w języku angielskim pracowników Zakładu, działalność edukacyjną oraz badawczą (technologia i zastosowanie...

więcej

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Informacje ogólne, aktualnosci, katalogi online. Strona...

więcej

Nowo dodane strony

Turystyka i podróże

Zabytkowa Linia Tramwajowa we...

Rozrywka

Sylwester we Wrocławiu...