Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski

Towarzystwo prowadzi szkołę podstawową dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo. W szkole kształcą się dzieci niepełnosprawe umysłowo, które dodatkowo cierpią na schorzenia narządu ruchu....

więcej