Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A

Strona agencji stworzonej z inicjatywy władz regionu łódzkiego, wspieranych przez instytucje publiczne i prywatnych przedsiębiorców, której celem jest inicjowanie i prowadzenie szerokiego...

więcej

Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego

Strona organizacji, której podstawowym celem jest inicjowanie, wspieranie i promowanie wszelkich działań związanych z prowadzeniem prorozwojowej polityki regionalnej oraz upowszechniania...

więcej

Związek Gmin Wiejskich RP

Strona organizacji, której celem jest m.in. wyartykułowanie specyficznych potrzeb i uwarunkowań gmin wiejskich, występowanie o ich uznanie oraz uzyskanie wpływu na tworzenie prawa w dziedzinach...

więcej

Związek Powiatów Polskich

Strona stowarzyszenia powiatów mającego na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego, obrony wspólnych interesów powiatów oraz dążenie do społeczno - gospodarczego rozwoju tych wspólnot...

więcej

Związek Gmin Lubelszczyzny

Strona powstałęgo w 1995 roku stowarzyszenia, skupiającego ponad sto gmin województwa lubelskiego w celu wspierania idei samorządu terytorialnego i reprezentowania interesów gmin regionu oraz...

więcej

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Nadbużańskich

Strona stowarzyszenia zrzeszającego samorządy z kilkunastu powiatów z trzech sąsiadujących ze sobą województw: lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Znajdziesz tu m.in. informacje o...

więcej

Lubelska Fundacja Rozwoju

Strona jednej z pierwszych w Polsce Agencji Rozwoju Regionalnego, utworzonej z inicjatywy instytucji zaangażowanych w rozwój gospodarczy województwa lubelskiego. Jej misją jest wspieranie rozwoju...

więcej

Mikroregion Dolina Strugu

Strona Mikroregionu Doliny Strugu. Dolina Strugu to cztery podkarpackie gminy wiejskie: Błażowa, Chmielnik, Hyżne i Tyczyn. Na stronie znajdziesz informacje o współpracy miedzygminnej, programie...

więcej

Związek Miast i Gmin Książańskich

Celem Stowarzyszenia jest ochrona interesów samorządu terytorialnego w sferze turystyki, rekreacji, wypoczynku, ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych jak również koordynacja wszelkich...

więcej

Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich

Cele stowarzyszenia to m.in. wspieranie idei samorządu terytorialnego, obrona wspólnych interesów gmin, reprezentowanie interesów...

więcej

Fundacja na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa

Fundacja działa na bardzo wielu płaszczyznach. Wspiera zarówno gospodarczy rozwój miasta jak też nie zapomina o sprawach socjalnych i zdrowotnych. Strona przekazuje nam bardzo wiele informacji o samym mieście...

więcej

Gónośląska Agencja Rozwoju Regionalnego

Podstawowym zadaniem Agencji jest wspieranie działalności ukierunkowanej na realizację procesu restrukturyzacji gospodarki Górnego Śląska. Na stronach znajdziesz wszystko o aktualnej działalności...

więcej

Krajowe Stowarzyszenie Agencji i Fundacji Rozwoju Regionalnego

Strona organizacji skupiającej podmioty działające na rzecz rozwoju regionów. Zamieszczono informacje o strukturze stowarzyszenia, realizowanych zadaniach jak również listę współpracujących...

więcej

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Wałbrzychu

Strona Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z Wrocławia, która zajmuje się pozyskiwaniem środków pomocowych w ramach europejskich programów regionalnych, promowaniem produktów...

więcej

Fundacja Wałbrzych 2000

Fundacja Wałbrzych 2000 realizuje swoje cele poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych bezrobociem i readaptacji zawodowej bezrobotnych, rozwijanie działalności charytatywnej...

więcej

Stowarzyszenie Miasto-Ogród Służew

Stowarzyszenie Miasto-Ogród Służew założone zostało przez mieszkańców unikalnego osiedla na warszawskim Mokotowie znanym również jako Służew Niski. Ostatnie lata przyniosły jednak...

więcej

Zespół Muzyczny Na Wesele, Studniówki, Koncerty, BALE-MATRIX

Matrix-professional music group to zawodowy i profesjonalny zespół muzyczny oferujący swoje usługi na terenie całej polski oraz poza granicami kraju w każdy dzień tygodnia (rabat 10%). Nasze...

więcej

Euroregion Karpacki

kategorie:
Euroregiony

Na stronie obejmującego pięć krajów (Polska, Rumunia, Ukraina, Słowacja, Węgry) euroregionu można znaleźć informacje dotyczące nauki, kultury, turystyki, ekologii oraz rozwoju lokalnej...

więcej

Euroregion Tatry

kategorie:
Euroregiony

Strona polsko - słowackiej struktury regionalnej, do zadań której należy między innymi podejmowanie wspólnych działań w takich dziedzinach jak: ochrona przyrody i środowiska, transport i...

więcej

Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr"

kategorie:
Euroregiony

Strona stowarzyszenia skupiającego polskie i niemieckie gminy, którego celem jest między podejmowanie wspólnych transgranicznych działań proekologicznych. Można tutaj znaleźć założenia...

więcej

Pomerania.Net

kategorie:
Euroregiony

Prowadzona w kilku językach strona euroregionu rozciągającego się na powierzchni 30.000 km², wzdłuż granicy trzech państw: Polski Północno-Zachodniej, Południowej Szwecji oraz...

więcej

Euroregion "Pomerania"

kategorie:
Euroregiony

Euroregiony są to obszary współpracy przygranicznej (transgranicznej), będące wynikiem porozumienia przygranicznych jednostek samorządu terytorialnego - lokalnych i regionalnych. Na stronie...

więcej

Euroregion Nysa

kategorie:
Euroregiony

Na stronie pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej (utworzonego w grudniu 1991 roku) regionu współpracy ponadgranicznej można znaleźć informacje na temat podmiotów biorących aktywny udział...

więcej

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk

kategorie:
Euroregiony

Organizacja zrzesza gminy województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Celem Stowarzyszenia jest działać na rzecz poprawy warunków życia ludności zamieszkującej teren działalności...

więcej

Euroregion Karpacki

kategorie:
Euroregiony

Na stronie euroregionu można się zapoznać z informacjami na temat jego polskich i słowackich części. Zamieszczono dane na temat: turystyki, gospodarki, kultury i sztuki, przyrody oraz zlokalizowanych na tym terenie instytucji i...

więcej

Nowo dodane strony

Media i społeczeństwo

Stowarzyszenie Miasto-Ogród...

Podkarpackie

Strona Mikroregionu Doliny...

Inicjatywy społ.-polityczne

Strona jednej z pierwszych w...

Organizacje samorządowe

Strona stowarzyszenia...

Organizacje samorządowe

Strona powstałęgo w 1995...

Organizacje regionalne

Strona stowarzyszenia...

Org. społeczno-polityczne

Strona organizacji, której...

Inne

Strona organizacji, której...

Inne

Strona agencji stworzonej z...