Dolnośląski Urzad Wojewodzki

Na stronie można zapoznać się ze strukturą urzędu, jego ustawowymi zadaniami, kompetencjami poszczególnych wydziałów, delegatur, i jednostek, przygotowanymi przez Urząd Statystyczny liczbami...

więcej

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Strona Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Informacje o urzędzie o regionie, historia i...

więcej

Lubelski Urząd Wojewódzki

Na stronie można się zapoznać z pracą urzędu (kompetencje, biografie najwyższych urzędników, struktura wydziałów), podejmowaną przez niego współópracą międzynarodową. Zamieszczono...

więcej

Lubuski Urząd Wojewódzki

Na stronach można się zapoznać z władzami regionu, strukturą i statutem urzędu. Zamieszczono także serwis prasowy oraz archiwum najciekawszych wydarzeń...

więcej

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Strona Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Informacje o regionie i...

więcej

Województwo Małopolskie

Strona Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Informacje o urzędzie, jego strukturze i...

więcej

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Na stronie zamieszczono informacje o strukturze urzędu, dane teleadresowe gmin i powiatów zlokalizowanych na jego terenie oraz administracji zespolonej. Można poznać biografie niektórych...

więcej

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

Na stronie można zapoznać się ze statutem i strukturą urzędu, składem władz. Zamieszczono Dziennik Urzędowy zawierający między innymi uchwały rad gmin wszystkich miast województwa,...

więcej

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Na stronie czekają informacje na temat poszczególnych wydziałów urzędu, historii regionu, spraw załatwianych w tej instytucji. Zamieszczono wiadomości dotyczące miejscowych atrakcji...

więcej

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Na stronie możesz znaleźć informacje na temat struktury urzędu, biografie urzędników (wojewoda, wicewojewodowie), aktualności z Podkarpacia, a także krótka charakterystyką gmin zlokalizowanych na terenie...

więcej

Województwo Podlaskie

Strona Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Na stronie zamieszczono informacje o strukturze urzędu, instytucjach zlokalizowanych na terenie jego działania, a także opis walorów przyrodniczych, turystycznych i gospodarczych...

więcej

Opolski Urząd Wojewódzki

Jeśli chcesz poznać strukturę opolskiego urzędu wojewódzkiego oraz funkcjonującą tam administrację zespoloną (komendy, inspektoraty, kuratorium itp.) i samorządową (urzędy miast i gmin),...

więcej

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

Na stronie niemal wszystko o urzędzie i tym co z nim związane, a więc: wykaz adresowy gmin i powiatów województwa oraz ich starostów i przewodniczących, statut i struktura urzędu, jednostki...

więcej

Biuro Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej

Strona Biura Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej przy Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie podejmuje zagadnienie Polskiej drogi do Unii i problemów z tym...

więcej

Pomorski Urząd Wojewódzki

Na stronie znajdziesz informacje o administracji rządowej w województwie pomorskim, o pracy i strukturze urzędu oraz podległych wojewodzie służbach. Ponadto zamieszczono tu krótką charakterystykę...

więcej

Mazowiecki Urząd Wojewódzki - Delegatura w Radomiu

W bogatym serwisie przedstawiono dosyć wyczerpująco gospodarkę, kulturę, historię, sport itp. aspekty życia Ziemi Radomskiej, aktualności z mediów, przeglądy prasy oraz delegaturę urzędu...

więcej

Nowo dodane strony

Urzędy wojewódzkie

W bogatym serwisie...

Urzędy wojewódzkie

Na stronie znajdziesz...

Urzędy wojewódzkie

Na stronie niemal wszystko o...

Urzędy wojewódzkie

Jeśli chcesz poznać...

Urzędy wojewódzkie

Strona Urzędu Wojewódzkiego...

Urzędy wojewódzkie

Na stronie czekają...

Urzędy wojewódzkie

Na stronie możesz znaleźć...

Urzędy wojewódzkie

Na stronie zamieszczono...

Urzędy wojewódzkie

Na stronie można zapoznać...