Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Tybetu

Witryna przedstawia działalność organizacji popularyzującej wiedzę o historii i obecnej trudnej sytuacji w tym kraju; publikacje, osiągnięcia - organizacja wizyty Dalajlamy Tybetu w Polsce,...

więcej

Centrum Monitoringu Wolności Prasy

Serwis informacyjny dziennikarzy polskich. Do głównych zadań Centrum należą: udzielanie dziennikarzom bezpłatnych konsultacji i pomocy prawnej, sformułowanie postulatów pod adresem władz...

więcej

Human Life International - Europa

Oficjalna strona organizacji, która: podejmuje i wspiera działania w obronie życia i rodziny, wspomaga rodziców i wychowawców w przygotowaniu młodych do odpowiedzialnego rodzicielstwa,...

więcej

Stowarzyszenie "Koliber"

Strona stowarzyszenia zajmującego się krzewieniem wśród polskiej młodzieży ideałów konserwatyzmu światopoglądowego i liberalizmu gospodarczego. Poza tak standardowymi informacjami jak...

więcej

ZSMP

Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej zrzesza młodych Polaków, którzy w ten sposób zaspokajają swoje kulturalne, edukacyjne, socjalne i polityczne potrzeby, dążą do poprawy warunków...

więcej

Instytut Studiów Politycznych PAN

Strona prezentuje skład osobowy Instytutu, organizowane konferencje naukowe i seminaria, bazę danych polskich partii politycznych, archiwa na temat wydarzeń politycznych ostatnich kilkunastu lat w...

więcej

Centrum im. Adama Smitha

Centrum im. Adama Smitha - Fundacja Akcji Gospodarczej. Na stronie aktualności, projekty i...

więcej

Amnesty International Polska

Amnesty International - Światowy ruch na rzecz obrony uniwersalnych praw człowieka. Informacje o działalności, o przeprowadzanych akcjach...

więcej

Fundacja Polsko - Niemieckie Pojednanie

Na stronie można znaleźć informacje przydatne osobom poszkodowanym przez III Rzeszę, można tu przeczytać teksty ustaw: niemiecką i austriacką, historię rokowań, informacje dotyczące...

więcej

Stowarzyszenie Dolnośląska Rodzina Katyńska

Informacja o organizacji skupiającej rodziny oficerów pomordowanych w kwietniu 1940 roku w Katyniu, Miednoje i...

więcej

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych

Na stronie PKPP znajdziesz m.in. manifest kapitalistyczny, w którym przedsiębiorcy domagają się niższych podatków oraz kosztów pracy, gwarancji socjalnych, stabilnego prawa i ograniczenia korupcji...

więcej

GAMBIT

Witryna internetowa poświęcona Programowi Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Polsce - GAMBIT. Na stronie znaleźć można statut Fundacji Gambit, informacje o projekcie i wiele...

więcej

Akcja Katolicka w Polsce

Strona organizacji będącej strukturą religijną, której zasadniczym celem jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary i...

więcej

Związek Gmin Wiejskich RP

Strona organizacji, której celem jest m.in. wyartykułowanie specyficznych potrzeb i uwarunkowań gmin wiejskich, występowanie o ich uznanie oraz uzyskanie wpływu na tworzenie prawa w dziedzinach...

więcej

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Strona organizacji samorządu gospodarczego reprezentującej ponad 50 tys. firm oraz zrzeszającej cechy, spółdzielnie rzemieślnicze i spółki prawa handlowego. Zamieszczono informacje o...

więcej

Zaginieni

Strona zawiera informacje o Fundacji Pomocy Ludziom Dotkniętym Problemem Zaginięcia ITAKA, prezentuje listę osób zaginionych, udziela porad co robić gdy zaginie człowiek. Na stronie znajduje się formularz zgłoszenia zaginionej...

więcej

Niezależne Obywatelskie Stowarzyszenie "KURPIK"

Na stronie statut, władze i ogólne informacje o Stowarzyszeniu wspierającym działania prosamorządowe na Ziemii Kurpiowskiej oraz obejmujące ten historyczny obszar swym patronatem. Plus historia...

więcej

Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Monachium

Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Monachium (TNPM) jest otwartym forum, którego celem jest pielęgnacja stosunków niemiecko-polskich. Pragnie ono być miejscem kontaktów i informacji o zagadnieniach interesesujących Niemców i...

więcej

Liga Krajowa

Strona powstałego w Częstochowie w 1993 roku stowarzyszenia stawiającego sobie za cel bycie siłą nacisku na rzecz decentralizacji państwa. Znajdziesz tu jego deklarację programową, informacje...

więcej

Towarzystwo Polsko-Szwajcarskie

Towarzystwo Polsko-Szwajcarskie jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem osób, dla których Szwajcaria jest krajem bliskim i drogim, którzy chcą poświęcić swój czas, wiedzę,...

więcej

Związek Gmin Lubelszczyzny

Strona powstałęgo w 1995 roku stowarzyszenia, skupiającego ponad sto gmin województwa lubelskiego w celu wspierania idei samorządu terytorialnego i reprezentowania interesów gmin regionu oraz...

więcej

Stowarzyszenie Obywatele dla Rzeczypospolitej - Region Wielkopolska

Na stronie informacyjnej Stowarzyszenia znajdziesz aktualności oraz składy zarządu, komisji i koła...

więcej

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

Strona polskiej filii niemieckiej instytucji o charakterze politycznym, kierującej się w swojej działalności zasadami chrześcijańskiej demokracji oraz myślą społeczno-polityczną pierwszego...

więcej

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

Oficjalna strona Stowarzyszenia. Władze, statut, koła w Polsce, biuletyn, wydarzenia, artykuły, misje, galeria oraz wersja...

więcej

Ofensywa Antykapitalistyczna

"W obliczu coraz silniejszego, zbrodniczego systemu kapitalistycznego sytuacja wielu milonów ludzi na całym świecie stała sie wręcz tragiczna! Już przyszła pora powiedzieć "NIE!"...

więcej

Nowo dodane strony

Władza i polityka

Katolicko Patriotyczna Akcja...

Org. społeczno-polityczne

Cele i zadania...

Inicjatywy społ.-polityczne

Misją powstałej w 2002 r. w...

Org. społeczno-polityczne

Oficjalna strona Zrzeszenia...

Org. społeczno-polityczne

Strona niezależnej...

Org. społeczno-polityczne

"W obliczu coraz...

Org. społeczno-polityczne

Oficjalna strona...

Org. społeczno-polityczne

Strona polskiej filii...

Inicjatywy społ.-polityczne

Na stronie informacyjnej...