Związek Miast i Gmin Książańskich

Celem Stowarzyszenia jest ochrona interesów samorządu terytorialnego w sferze turystyki, rekreacji, wypoczynku, ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych jak również koordynacja wszelkich...

więcej

Federacja Związków Gmin i Powiatów RP

Strona największej organizacji samorządu terytorialnego w Polsce - zrzeszającej prawie 20 regionalnych związków i stowarzyszeń, które skupiają łącznie około 1000 gmin i powiatów. Można...

więcej

Związek Gmin Lubelszczyzny

Strona powstałęgo w 1995 roku stowarzyszenia, skupiającego ponad sto gmin województwa lubelskiego w celu wspierania idei samorządu terytorialnego i reprezentowania interesów gmin regionu oraz...

więcej

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Nadbużańskich

Strona stowarzyszenia zrzeszającego samorządy z kilkunastu powiatów z trzech sąsiadujących ze sobą województw: lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Znajdziesz tu m.in. informacje o...

więcej

Centrum Szkoleniowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Białymstoku

Na stronie znajdziesz informacje o prowadzonej przez Centrum działalności szkoleniowej, doradczej i konsultacyjnej poświęconej przede wszystkim funkcjonowaniu samorządów i do nich głównie...

więcej

Regionalny Ośrodek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Lublinie

Na stronie Ośrodka, którego głównymi zadaniami są: pomoc w rozwoju samorządów, wspieranie inicjatyw obywatelskich oraz szeroko pojętego rozwoju lokalnego, znajdziesz bardziej szczegółowe...

więcej

Ośrodek Samorządu Lokalnego w Olsztynie

Na stronie znajdziesz raczej ascetyczne informacje o misji Ośrodka, adresatach jego działalności oraz problematyce szkoleń (dotyczącej z grubsza różnych aspektów funkcjonowania samorządu). W dotarciu do placówki pomoże mapka...

więcej

Centrum Szkoleniowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie

Strona w przejrzysty sposób prezentuje podstawowe informacje o wspierającym rozwój demokracji lokalnej i społeczeństwo obywatelskie Centrum Szkoleniowym oraz prowadzonych przez nie...

więcej

Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego "Pogranicze"

Strona stowarzyszenia wójtów, burmistrzów i starostów czterech przygranicznych powiatów oraz radnych sejmiku województwa dolnośląskiego. Jeśli tu zajrzysz dowiesz się jakie cele sobie ono...

więcej

Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich

Strona związku międzygminnego powołanego przez Rady Gmin położonych w historycznych granicach Warmii i Mazur. Zrzeszając 54 gminy stanowi forum wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych...

więcej

Nowo dodane strony

Organizacje samorządowe

Strona związku...

Organizacje samorządowe

Strona stowarzyszenia...

Inicjatywy społ.-polityczne

Strona w przejrzysty sposób...

Inicjatywy społ.-polityczne

Na stronie znajdziesz raczej...

Inicjatywy społ.-polityczne

Na stronie Ośrodka, którego...

Inicjatywy społ.-polityczne

Na stronie znajdziesz...

Organizacje samorządowe

Strona stowarzyszenia...

Organizacje samorządowe

Strona powstałęgo w 1995...

Organizacje samorządowe

Strona największej...

Dolnośląskie

Celem Stowarzyszenia jest...