powszechne gimnazjum powszechne

Gimnazjum nr 3 w Jastrzębiu Zdroju

Na stronie zostały zamieszczone informacje dotyczące historii placówki, kadry nauczycielskiej, najważniejsze szkolne wydarzenia oraz podstrony uczniów. Witryna jest w całości redagowana przez...

więcej

Gimnazjum nr 7 w Jastrzębiu Zdroju

Oficjalna strona jastrzębskiego gimnazjum nr 7. Obok historii powstania placówki, składu grona pedagogicznego, szkolnej kroniki, gazetki szkolnej, osiągnięć uczniów, działalności klubu...

więcej

Gimnazjum nr 9 w Jastrzębiu Zdroju

Na oficjalnej stronie Gimnazjum nr 9 w Jastrzębiu Zdroju znajdziesz między innymi: historię szkoły, kadrę, osiągnięcia uczniów oraz dane...

więcej

Gimnazjum nr 3 w Kielcach

Na stronie znajdziesz informacje na temat organizacji placówki, historii, nauczycieli i dyrekcji, osiagnięć uczniów oraz szkolne...

więcej

Gimnazjum w Barcinie

Oficjalna strona Gimnazjum nr 1 w Barcinie. Na stronie znajdziesz: informacje dotyczące placówki, kadry, uczniów oraz miejscowości...

więcej

Gimnazjum w Janikowie

Oficjalna strona Gimnazjum w Janikowie. Na stronie są dostępne informacje dotyczące: historii utworzenia placówki, grona pedagogicznego, samorządu szkolnego, kół zainteresowań, szkolnych sukcesów, gazetki oraz kalendarium...

więcej

Gimnazjum w Tłuchowie

Na stronie Publicznego Gimnazjum w Tłuchowie znajdziesz informacje na temat: placówki, kadry nauczycielskiej, osiagnięć uczniów, szkolnych wydarzeń oraz miejscowości...

więcej

Gimnazjum w Lubsku

kategorie:
lubuskieLubsko

Witryna prezentuje Publiczne Gimnazjum nr 1 w Lubsku. Na stronie poznasz bliżej: szkołę, jej "załogę", najważniejsze wydarzenia, aktualności, tablice ogłoszeń oraz galerię...

więcej

Gimnazjum w Strzelcach Opolskich

Oficjalna strona Publicznego Gimnazjum nr 2 w Strzelcach Opolskich. Na stronie: historia, skład kadry nauczycielskiej, sukcesy uczniów, szkolna gazetka oraz...

więcej

Gimnazjum w Brzegu

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Brzegu. Witryna zawiera informacje na temat: szkolnych aktualności, grona nauczycielskiego, osiagnięć sportowych i innych, szkolnej gazetki, działających kół...

więcej

Gimnazjum w Nowej Soli

kategorie:
lubuskieEdukacja

Oficjalna strona Gimnzjum nr 1 w Nowej Soli. Na stronie zostały zamieszczone informacje na temat: placówki, jej "załogi", szkolnych aktualności, szkolnego klubu sportowego oraz wiele innych...

więcej

Gimnzjum w Ozimku

kategorie:
lubuskieOzimek

Witryna prezentuje Publiczne Gimnazjum nr 1 w Ozimku. Wśród wielu ciekawych materiałów na temat historii powstania placówki, kadry nauczycielskiej, znajdziesz również na stronie informacje...

więcej

Gimnazjum w Długomiłowicach

kategorie:
opolskie

Oficjalna strona Publicznego Gimnazjum nr 2 w Długomiłowicach. Autorzy zamieścili na stronie między innymi: szkolne aktualności, skład grona pedagogicznego oraz samorządu oraz informacje na temat miejscowości...

więcej

Gimnazjum w Opatówku

kategorie:
wielkopolskie

Na stronie Gimnazjum w Opatówku znajdziesz informacje na temat: organizacji pracy placówki, załogi, szkolnych aktualności, działaności sportowej oraz szkolnych...

więcej

Nowo dodane strony

Jastrzębie Zdrój

Oficjalna strona...

Jastrzębie Zdrój

Na oficjalnej stronie...

Jastrzębie Zdrój

Na stronie zostały...

Jastrzębie Zdrój

Strona gimnzajum nr 7 z Jastrzębia Zdroju. Prezentacja kadry,...