Unia Europejska

CIRE Centrum Informacji o Rynku Energii

Celem CIRE jest dostarczanie aktualnych, obiektywnych, wyczerpujących oraz powszechnie dostępnych informacji i wiedzy dotyczących rynków energii, stworzenie niezależnego forum wymiany poglądów...

więcej

ProMarka

kategorie:
Organizacje

Polskie Stowarzyszenie Wytwórców Markowych jest jedyną tego typu organizacją, która skupia największych i najbardziej znanych producentów dóbr powszechnego użytku /FMCG/ działających w...

więcej

European Telework Online Poland

kategorie:
E-biznes

Sekcja polska wirtualnego serwisu informacyjnego inicjatywy Komisji Europejskiej dotyczącego...

więcej

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Prezentacja hstorii i władz Wydziału, aktualności, pracowników naukowych, informacji dla studentów działalności badawczej poszczególnych laboratoriów i pracowni naukowych (chemia organiczna,...

więcej

Ośrodek Badań Europejskich UŁ

Strona przedstawia kierownictwo i problematykę badawczą Ośrodka (uwarunkowania ekonomiczne, prawne i polityczne członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, monitoring negocjacji akcesyjnych, polityka kulturalna Unii...

więcej

Strona Narodowa

Adresowana do Narodu Polskiego witryna uświadamiająca Rodakom niekorzystne konsekwencje przystąpienia do Unii Europejskiej - zawiera ponadto śpiewnik piosenek narodowych, ilustrowane dzieje...

więcej

Almanach Polskich Pozarządowych Organizacji Proeuropejskich

Serwis stworzony przez fundację im. Roberta Schumana zawierający informacje o organizacjach działających na rzecz zbliżenia ze strukturami...

więcej

Serwis Internetowy Polskiej Rady Ruchu Europejskiego

Witryna organizacji, której głównym celem jest działanie na rzecz integracji europejskiej, przy pełnym respektowaniu praw człowieka i ładu demokratycznego oraz odmiennych tożsamości...

więcej

Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich w Warszawie

Strona organizacji będącej centrum informacji i refleksji nad etycznym wymiarem procesu jednoczenia się Europy. Zawiera opis działalności statutowej, wydawniczej, realizowanych programów oraz biuletyn traktujący o integracji...

więcej

Forum Proeuropejskich Organizacji Młodzieżowych

Strona związku, którego głównymi celami są: prezentacja wspólnego stanowiska organizacji młodzieżowych w kwestiach dotyczących dochodzenia Polski do członkostwa w Unii Europejskiej oraz...

więcej

Polskie Forum Edukacji Europejskiej

Strona niezależnej organizacji pozarządowej skupiającej aktywnych i dynamicznych studentów Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej, która stawia sobie za zadanie między innymi:...

więcej

Małopolskie Forum Edukacji Europejskiej

Strona organizacji, której celem jest przygotowywanie rozmaitych grup społecznych w rejonie od Bielska Białej po Przemyśl, do pełnego zrozumienia wyzwań wiążących się z integracją Polski z...

więcej

Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej

Witryna towarzystwa które zajmuje się krzewieniem wiedzy o Wodzisławiu mieście liczącym ponad 740 lat, a także wydaje miesięcznik "Zeflik", traktujący o kulturze i problemach regionu. W jego...

więcej

Europejskie Centrum Młodzieży

Strona organizacji działającej na rzecz propagowania idei zjednoczonej Europy wśród młodzieży. Zamieszczono informacje o jej działalności, organizowanych wyjazdach i konferencjach oraz...

więcej

Młodzi Europejscy Federaliści

Strona organizacji mającej na celu szerokopojęte działania informacyjne na rzecz popularyzacji idei zjednoczonej Europy. Zmieszczono publikacje bliżej przedstawiające podejmowaną problematykę,...

więcej

Unia Europejska

kategorie:
Unijne

Strony poświęcone historii, teraźniejszości UE oraz procesowi inteegracji Polski z jej strukturami przygotowane przez uczniów XIV L.O ze...

więcej

Koło Naukowe Studiów Europejskich

Koło Naukowe Studiów Europejskich - Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Znajdziesz tu kompletne informacje o działalności Koła, łącznie z terminami spotkań, listą członków, informacjami na temat wyjazdów itp....

więcej

European Union

kategorie:
Instytucje UE

Serwer Unii Europejskiej. Zawiera informacje w językach krajów członkowskich. Dotyczą one m.in. praw człowieka, instytucji europejskich, prawodawstwa UE. Można tutaj znaleźć dane statystyczne...

więcej

EUROPARL - The multilingual Web server of the European Parliament

kategorie:
Instytucje UE

Wielojęzyczna witryna Parlamentu Europejskiego. Można tutaj znaleźć informacje o jego członkach, uprawnieniach instytucji, podejmowanych przez nią działaniach. Zamieszczono europejskie akty...

więcej

Council of the European Union

kategorie:
Instytucje UE

Strona Rady Unii Europejskiej zrzeszającej głowy państw 15 krajów członkowskich, oraz przewodniczącego Komisji Europejskiej, zbierającej się dwa razy do roku w celu kreowania wspólnej...

więcej

The European Commission

kategorie:
Instytucje UE

Strona Komisji Europejskiej, która jest twórcą wspólnej polityki europejskiej w większości obszarów życia wspólnoty. Można tutaj znaleźć dane na temat dwudziestu komisarzy europejskich,...

więcej

The Court of Justice of the European Communities

kategorie:
Instytucje UE

Strona Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, będącego sądowniczymi władzami Unii, stojącego na straży systemu UE. Można tutaj znaleźć publikacje, statystyki, opisy najświeższych spraw, dokumenty oraz informacje...

więcej

Euro Info

kategorie:
Inne pismaUnijne

Wydanie on-line biuletynu informacyjnego przedstawiającego instytucje, strukturę i programy Unii Europejskiej, adresowanego głównie do małych i średnich firm. Pliki w formacie PDF, RTF i doc (MS word...

więcej

Prawo Unii Europejskiej

kategorie:
Prasa prawnicza

Strona pisma porównującego prawodawstwo Unii Europejskiej z polskim oraz zajmującego się oceną stopnia jego dostosowania. Adresowane przede wszystkim do przedsiębiorców, menedżerów,...

więcej

Szkolny Klub Europejski Eureka

Strona poświęcona Szkolnemu Klubowi Europejskiemu Eureka przy II LO w Kędzierzynie-Koźlu. Na stronie są dostępne informacje na temat działalności, osiągnięć, najbliższych planach...

więcej

Miasto i Gmina Kolonowskie

Zasobna w treść i przyjemna dla oka strona prezentująca - obok standardowych - o wiele więcej informacji charakterystycznych dla tego typu witryn. Typowe wiadomości charakteryzujące miasto,...

więcej

Wirtualny Ostrów Wielkopolski

Na stronie ogólna charakterystyka powiatu, co nieco o jego władzach, informacje rzecznika prasowego oraz trochę danych na temat Unii Europejskiej (m.in. zagadnienie Unia a samorząd). Ponadto...

więcej

Szkolny Klub Europejski

Klub skupia młodzież zainteresowaną problematyką europejską. Ze strony dowiesz się jakie są jego szczegółowe cele i zadania, poznasz różne projekty związane z młodzieżą i Europą,...

więcej

Zagłębiowski Klub Europejski

Strona klubu, który za podstawowy cel stawia sobie działalność informacyjno - edukacyjną w odniesieniu do procesu integracji europejskiej oraz samej Unii. Zaglądając tu dowiesz się jaki jest...

więcej

Szkolny Klub Europejski

Solidnie przygotowana strona działającego przy IV LO w Białej Podlaskiej Klubu Europejskiego. Poza informacjami o jego członkach i galerią zdjęć wykonanych podczas spotkań klubowiczów...

więcej

Młodzieżowa strona patriotyczne

Tutaj znajdziesz opis postaci Romana Dmowskiego, Leona Degrelle oraz Stanisława Piaseckiego, ponadto kilka słów o polityce międzynarodowej oraz integracji z Unią Europejską. Dodatkowo...

więcej

Klub Europejski Darłowo im. Eryka Pomorskiego

Strona Szkolnego Klubu Europejskiego działającego przy Zespole Szkół im. Stefana Żeromskiego w Darłowie. Poza informacjami o Klubie znajdziesz tu materiały o Darłowie oraz najbardziej podstawowe dane o krajach Unii...

więcej

Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Na stronie bieżące i archiwalne informacje związane z integracją, pliki i opracowania dotyczące Unii, podstrona poświęcona Szkolnym Klubom Europejskim oraz dostępny w plikach pdf Polski...

więcej

Pierwszy Portal Rolny

Portal Rolny kompleksowo ujmujący polskie rolnictwo. Tu znajdują się informacje związane z Unią Europejską, agroturystyką, edukacją, produkcją roślinną i zwierzęcą, a także wiele innych ciekawych...

więcej

E-gmina.pl

kategorie:
Inne

Znajdziesz tu po pierwsze wiele linków do instytucji państwowych, mediów itp., artykuły i newsy polityczne (można je sortować tematycznie), trochę informacji o Unii Europejskiej, poradnik dla...

więcej

Informator o Unii Europejskiej i Zjednoczonej Europie

kategorie:
UnijneInne

Strona poświęcona jest dwóm zagadnieniom: Unii Europejskiej i chadecji. Znajdziesz tu zatem m.in.: historię UE, przegląd jej organów, teksty traktatów UE i prawa wspólnotowego, biografie...

więcej

Mircze

kategorie:
MirczeUnijne

Gmina Mircze jest jedną z największych gmin województwa lubelskiego. Położona we wschodniej jego części, w bezpośrednim sąsiedztwie z Ukrainą. Na stronie znajdziesz historię i walory przyrodnicze gminy, informacje o gospodarce...

więcej

CDN... Europejski Kącik Pracy

Strona założona w ramach realizacji projektu "CDN... Europejski Kącik Pracy" dofinansowanego przez Narodową Agencję Programu "Młodzież". Przeznaczona dla młodzieży porusza zagadnienia...

więcej

Prawicowe czytanki

Przedstawione piórem Lecha Stępniewskiego poglądy skrajnej i radykalnej prawicy na różne sprawy: od żydowskich bajek, poprzez angielską wołowinę, aż po czysto polskich narodowych...

więcej

Unia Europejska

kategorie:
Unijne

Na stronie znajdziesz podstawowe informacje o poszczególnych państwach Unii...

więcej

Gmina Domaszowice

kategorie:
Domaszowice

Gmina Domaszowice położona jest w północnej części województwa opolskiego, na granicy z województwem wielkopolskim. Sąsiaduje z gminami: Świerczów, Namysłów, Wołczyn, Pokój i Rychtal....

więcej

Edukacja i Kariera w Unii Europejskiej

kategorie:
UnijnePraca

Serwis zawiera użyteczne dla młodych ludzi informacje na temat studiowania i pracy za granicą. Oprócz tego są w nim artykuły dotyczące krajów, instytucji i historii Unii...

więcej

Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej w Kołobrzegu

kategorie:
Unijne

PCIE jest ogólnodostępną placówką, gromadzącą i udostępniającą mieszkańcom powiatu kołobrzeskiego wiedzę dotyczącą Unii Europejskiej. Podstawowym zadaniem PCIE jest: przygotowanie...

więcej

Nasza Polityka

kategorie:
UnijneInne

Strona poświęcona jest polityce i intergracji z Unią...

więcej

Europa bez granic

kategorie:
Unijne

Solidnie przygotowany serwis o Unii Europejskiej z przyjemną dla oka grafiką i obszerną bazą artykułów opracowaną na podstawie publikacji Centrum Informacji Europejskiej. Warto zajrzeć jeszcze przed wstąpieniem Polski do...

więcej

Punkt Informacji Europejskiej - Miejska Biblioteka Publiczna w Polanicy Zdroju

Zgodnie z założeniami Programu Informowania Społeczeństwa przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Polanicy Zdroju powstał Punkt Informacji Europejskiej. Celem działania punktu jest informowanie...

więcej

Ośrodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej Kancelarii Sejmu

Strony internetowe OIDE Kancelarii Sejmu zawierają informacje o Unii Europejskiej, jej instytucjach i politykach, Konwencie, rozszerzeniu, a przede wszystkim o działalności Sejmu w zakresie...

więcej

TAK dla Unii

kategorie:
Unijne

Polacy opowiedzieli się za przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej. Do ostatnich chwil nie było pewne, czy frekwencja przekroczy wymagane 50% i referendum będzie wiążące. W pierwszym...

więcej

Fundacja Proventus

Misją powstałej w 2002 r. w woj. śląskim fundacji jest: prowadzenie działań proeuropejskich; wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych i politycznych; promowanie wszechstronnego rozwoju...

więcej

TQM S.c.

Szkolenia unijne dla urzędów, instytucji i firm prywatnych. Na stronie: opis poszczególnych szkoleń oraz dane teleadresowe...

więcej

Unia Europejska i kraje Europy

kategorie:
Unijne

Na stronie można znaleźć informacje o krajach Europy Zachodniej i Środkowej, a także o Unii Europejskiej, jej strukturach, symbolach. Zamieszczono również kalendarium integracji...

więcej

Konstytucja UE - Serwis Informacyjny

Tematyką serwisu są: Unia Europejska, Konstytucja UE oraz europejska integracja. Na stronie znajdziesz informacje dotyczące Traktatu Konstytucyjnego, akty prawne, opracowania dotyczące Unii...

więcej

Unia Europejska

kategorie:
Unijne

Serwis informacyjny o Unii Europejskiej. Historia Unii, fundusze, programy i wiele innych...

więcej

Twoja Europa - wiadomości z Europy

Europa i Unia Europejska - tu nawiążesz kontakty i znajdziesz potrzebne informacje: jak rozpocząć studia w Europie, jak zdobyć fundusze unijne i rozkręcić biznes w UE, oraz jak podróżować po...

więcej

Usługi transportowe

kategorie:
Transport

Oferujemy transport na terenie Polski i Unii Europejskiej. Konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Wykonujemy usługi transportowe dla firm i osób...

więcej

Specjalizujemy się w bardzo szybkim i bezpiecznym dostarczaniu przesyłek terminowych drogą lądową "International Express Delivery" w systemie "Door-To-Door" (bez przeładunków) do wszystkich...

więcej

Zwrot VAT z zagranicy

Tax Solution oferuje kompleksowe załatwienie zwrotu podatku VAT z zagranicy zarówno dla dużych przedsiębiorstw logistycznych jak i dla małych firm i dla firm jednoosobowych. Specjalizujemy się...

więcej

Doradztwo biznesowe dla Firm - Tomasz Piątek

Firma TPConsult specjalizuje się w obsłudze klientów biznesowych. W ramach usług oferujemy usługi doradcze, wraz z pozyskaniem środków na rozwój z Unii Europejskiej. Przygotowujemy wnioski...

więcej

Nowo dodane strony

Ekonomia

HeatSzczecin to firma...

Serwisy informacyjne

Baza informacji o...

Serwisy informacyjne

Platforma biznesowa...

Serwisy informacyjne

Platforma biznesowa...

Serwisy informacyjne

Internetowa Giełda Energii...

Serwisy prawnicze

Strona poświęcona szerokim...

Serwisy informacyjne

Informacyjny serwis...

Serwisy informacyjne

Na stronie znajduje się...

Agencje full-service

Agencja świadczy usługi...