chemia

Wydział Chemii Politechniki Gdańskiej

Witryna w dużej części anglojęzyczna, prezentuje informacje o władzach i strukturze Wydziału, doktoratach, habilitacjach i profesurach Wydziału, pracownikach poszczególnych...

więcej

Głos z Probówki - pismo Koła Chemików UJ w Krakowie

Aktualny i poprzednie numery pisma wydawanego przez Koło Naukowe Chemików Uniwersytetu Jagiellońskiego - artykuły o życiu Wydziału Chemii i jego studentów oraz na inne tematy - kultura, muzyka, poezja...

więcej

Wydział Farmaceutyczny AM w Gdańsku

Strona opisuje działalność dydaktyczną oraz projekty badawcze poszczególnych katedr i zakładów, ich grono naukowe, najnowsze...

więcej

Wydział Biologiczno - Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku

Strona ogranicza się do podania możliwości kontaktu z głównymi pracownikami naukowymi...

więcej

Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej

Strona zawiera informacje o Wydziale, rekrutacji na studia dzienne i zaoczne, działalności i składach osobowych poszczególnych katedr, dorobku naukowym...

więcej

Akademia Podlaska

Strona przedstawia władze oraz strukturę uczelni, charakteryzuje obiekty uczelniane, zawiera informacje o rekrutacji na studia na Wydziałach Chemiczno - Matematycznym, Rolniczym i Humanistycznym;...

więcej

Akademia Pedagogiczna w Krakowie

Strona dawnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej prezentuje strukturę uczelni (Wydział Humanistyczny, Pedagogiczny, Geograficzno - Biologiczny, Matematyczno - Fizyczno - Techniczny, jednostki...

więcej

Ośrodek Naukowo - Dydaktyczny UW w Płocku

Strona zamiejscowej placówki Politechniki Warszawskiej prezentuje kierunki badań naukowych, strukturę (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - WBMiP, Kolegium Nauk Ekonomicznych i...

więcej

Zakład Inżynierii i Sterowania Procesami Chemicznymi PRz

kategorie:
Nauki ścisłe

Witryna opisuje działalność dydaktyczną i naukową Katedry (m.in. z zakresu modelowania i przenoszenia skali w procesach rozdziału mieszanin wieloskładnikowych na drodze adsorpcji,...

więcej

Wydział Techniki UŚ

kategorie:
Nauki ścisłe

Witryna prezentuje władze i strukturę Wydziału (Instytut Informatyki; Instytut Fizyki i Chemii Metali; Katedra Materiałoznawstwa), pracowników poszczególnych jednostek, prowadzone studia na...

więcej

Festiwal Nauki

Twórcy festiwalu chcą w przystępny sposób ukazać przydatność wiedzy oraz korzyści, jakie możemy uzyskać dzięki właściwemu jej rozwojowi. Na stronie program festiwalu oraz jego...

więcej

Katedra Technologii Chemicznej

Przedstwienie składu osobowego, historii i struktury Katedry (Pracownia Podstawowej Technologii Chemicznej Nieorganicznej, Pracownia Podstawowej Technologii Chemicznej Organicznej, Pracownia...

więcej

Katedra Chemii AR we Wrocławiu

Prezentacja kadry naukowo - dydaktycznej Katedry, działalności dydaktycznej (z zakresu chemii nieorganicznej, chemii organicznej, biochemii i analizy żywności) i badawczej z zakresu chemii...

więcej

Wydział Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego

Strona prezentuje kadrę naukową Wydziału, jej dorobek naukowy, publikacje, monografie, podręczniki, patenty i wzory użytkowe, wdrożenia, poszczególne katedry i zakłady na kierunkach Chemia...

więcej

Katedra Fizyki i Biofizyki AR we Wrocławiu

Przedstawienie pracowników Katedry, działalności dydaktycznej (z zakresu fizyki ogólnej, agrofizyki, biofizyki, fizyki technicznej, chemii fizycznej i ochrony radiologicznej), publikacji...

więcej

Zakład Krystalografii UŚ

Strona zawiera informacje o pracownikach Zakładu, publikacjach, prowadzonych badaniach (tworzenie się w fazie stałej trój- i czteroskładnikowych związków chemicznych o strukturze spinelowej...

więcej

Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego

Strona przedstawia pracowników katedry, głowne obszary badań (z zakresu fizykochemii i fizyki polimerów, kinetyki chemicznej, syntezy organicznej i syntezy polimerów, a także technologii...

więcej

Politechnika Krakowska

Strona prezentuje bieżące wydarzenia i historię uczelni, informacje o wydziałach (Wydział Architektury, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydział Inżynierii Lądowej, Wydział...

więcej

Politechnika Poznańska

Informacje o władzach uczelni, strukturze (Wydziały: Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Budowy Maszyn i Zarządzania, Elektryczny, Fizyki Technicznej, Maszyn Roboczych i...

więcej

Politechnika Rzeszowska

Strona przedstawia władze i historię Politechniki imienia Ignacego Łukasiewicza; ponadto konferencje, zasady przyjęcia na studia, struktura uczelni (Wydział Budownictwa i Inżynierii...

więcej

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Przedstawienie historii, władz, aktualności z życia uczelni, działalności Wydawnictwa UMK, organizacji studenckich, organizowanych konferencji naukowych, struktury organizacyjnej (Wydziały:...

więcej

Uniwersytet Warszawski

kategorie:
Prawo Pedagogika

Prezentacja struktury, historii i władz uczelni, oferta studiów, zasady rekrutacji, komunikaty, prezentacja struktury i władz poszczególnych Wydziałów (Biologii, Chemii, Nauk Politycznych i...

więcej

Uniwersytet Wrocławski

Przedstawienie aktualności, władz i historii Uniwersytetu, strona omawia też strukturę organizacyjną, kadrę naukowo-dydaktyczną, zawiera informacje o przyjęciach na studia, organizowanych konferencjach, działalności...

więcej

Uniwersytet Opolski

Strona zawiera informacje o historii i aktualnościach z życia uczelni, jej strukturze (Wydział Ekonomiczny, Filologiczny, Historyczno-Pedagogiczny, Matematyki, Fizyki i Chemii, Teologiczny,...

więcej

Uniwersytet w Białymstoku

kategorie:
Inne Pedagogika

Witryna zawiera ogólne informacje o uczelni, jej władzach, wydziałach (Ekonomiczny, Biologiczno - Chemiczny, Filologiczny, Historyczno - Socjologiczny, Matematyczny, Prawny, Pedagogiki i...

więcej

Uniwersytet Gdański

Witryna przedstawia informacje ogólne o Uniwersytecie - władze, Wydziały: Biologii, Geografii, Oceanologii, Chemii, Ekonomiczny, Historyczno - Filologiczny, Matematyki i Fizyki, Nauk Społecznych,...

więcej

Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

kategorie:
Prawo Pedagogika

Polsko-angielska strona prezentuje historię uczelni, jej strukturę (Wydział Humanistyczny, Prawa i Administracji, Biologii i Nauk o Ziemi, Chemii, Matematyki i Fizyki, Pedagogiki i Psychologii,...

więcej

Uniwersytet Łódzki

Witryna omawia strukturę uczelni ( Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi, Wydzial Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydzial Filologiczny Wydzial Filozoficzno-Historyczny, Wydzial Fizyki i Chemii, Wydzial...

więcej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prezentacja władz, historii, przebiegu studiów, jednostek organizacyjnych (Wydział Biologii, Wydział Chemii, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Fizyki,...

więcej

Uniwersytet Szczeciński

kategorie:
Filologie Prawo

Strona zawiera aktualności z życia uczelni, jej historię, strukturę (Wydziały: Humanistyczny, Matematyczno - Fizyczny, Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Nauk Przyrodniczych, Prawa i...

więcej

Sklep NetBiz Polska

kategorie:
Kosmetyki

Sklep internetowy posiadający w swojej ofercie kremy, żele, mleczka i perfumy. W ofercie są również środki czyszczące dla...

więcej

Nukleonika

Kwartalnik naukowy Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej (j....

więcej

Control

kategorie:
Automatyka

Projektowanie i wdrażanie systemów automatyki przemysłowej dla: gospodarki energią cieplną oraz wodą, kotłowni, węzłów cieplnych, oczyszczalni ścieków, maszyn papierniczych, instalacji chemicznych, stanowisk...

więcej

Intelster Sp. z o.o.

Usługi w zakresie automatyzacji procesów chemicznych, klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania, rejestracji czasu pracy, systemów alarmowych i...

więcej

Semicon Sp. z o.o.

Oferuje usługi montażu powierzchniowego, elementy, materiały chemiczne, akcesoria pomiarowe i połączeniowe, najwyższej jakości aerozole...

więcej

Gust-Pol

Gust-Pol jest producentem: klejów Super Glue, Epoxil, Butaprem Total, papieru komputerowego, zamków błyskawicznych. Importerem: artykułów biurowych, szkolnych i przemysłowych, taśmy pakowej,...

więcej

Przyroda - lista dyskusyjna przyrodnikow

Lista dyskusyjna poświęcona szeroko pojętej tematyce przyrodniczej, czyli wszystkiemu, co wchodzi w zakres science - fizyce, biologii, chemii, biologii molekularnej, geologii. Na stronie dostępne również archiwum...

więcej

Wydział Chemii Politechniki Warszawskiej

Angielskojęzyczna prezentacja historii i władz Wydziału, przebiegu i tematyki studiów zakresu biotechnologii i technologii chemicznej; zasady naboru studentów, publikacje i tematyka badań...

więcej

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej

Serwis wydziału, z którego dowiesz się o wydziale, rekrutacji na studia, strukturze i pracownikach wydziału, bibliotece wydziałowej oraz działalności...

więcej

Wydział Chemiczny PRz

Prezentacja władz i historii Wydziału, przebiegu studiów na kierunkach: Technologia chemiczna (specjalność technologia organiczna) oraz Inżynieria materiałowa (specjalności: inżynieria...

więcej

Politechnika Wrocławska

Strona przedstawia historię i strukturę Politechniki, jej władze, ofertę studialną (studia dzienne magisterskie, inżynierskie i uzupełniające magisterskie, zaoczne inżynierskie i...

więcej

Zjazd Naukowy "Chemia u progu XXI wieku"

XLII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego odbył się w Rzeszowie w dniach 6-10 września 1999; w programie prezentacja...

więcej

NCBS'99

Witryna poświęcona konferencji "Non-Conventional Bearing Systems", która odbyła się w roku 1999 w Zielonej Górze - tematyka: trybologia, polimery, materiały ceramiczne; nieco zdjęć, twórcze...

więcej

ICER'99

Witryna na temat międzynarodowej konferencji "International Conference on Engineering Rheology", która odbyła się w roku 1999 w Zielonej Górze - tematyka: chemia, polimery, emulsje, mieszaniny;...

więcej

Instytut Inżynierii Chemicznej PAN

kategorie:
PANInstytuty

Instytut w strukturze Polskiej Akademii Nauk prezentuje swoją historię, problematykę badawczą (procesy zachodzące w aparatach i instalacjach przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych,...

więcej

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

kategorie:
PANInstytuty

Łódzkie Centrum w strukturach Polskiej Akademii Nauk prezentuje w języku angielskim swoją historię, strukturę, dotychczasowe publikacje naukowe, prowadzone kursy dla studentów, doktorantów i...

więcej

Oddział Materii Skondensowanej IChF PAN

Oddział Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk zajmujący się badaniami fizykochemicznymi materii oraz powierzchni; personel naukowy, organizowane seminaria, studia dyplomowe i podyplomowe (strona w języku...

więcej

Instytut Chemii Nieorganicznej w Gliwicach

Instytut Chemii Nieorganicznej prowadzi prace naukowo-badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe, projektowe i konstrukcyjne, wykonuje ekspertyzy, analizy oraz inne opracowania w zakresie: technologii...

więcej

Adeviq - SPIN

Samodzielny Proprzemysłowy Instytut Naukowy prezentuje swą działalność w zakresie badań chemicznych, prowadzonych szkoleń naukowych (kursy specjalistyczne i korepetycje); przedstawienie bazy...

więcej

Adeviq - Samodzielny Proprzemysłowy Instytut Naukowy sp. z o. o.

Strona organizacji, dla której jak sama twierdzi najważniejsze jest poznawanie świata i badania naukowe. Możesz tu znaleźć cennik, giełdę aparatury, antykwariat oraz wiele innych...

więcej

ELLIPSE

Witryna firmy zajmującej się między innymi projektowaniem i wytwarzaniem nietypowej aparatury...

więcej

Eurotek - dystrybutor aparatury laserowej i optycznej

Firma rozprowadza sprzęt do zastosowań naukowych, badawczych, przemysłowych i...

więcej

OMC ENVAG

Witryna firmy zajmującej się między innymi urządzeniami do kontroli jakości wody, ścieków, osadów, żywności, gleby oraz wyposażeniem...

więcej

Lab Soft - K. Herman

W ofercie firmy można znaleźć sprzęt laboratoryjny i badawczy przeznaczony dla ośrodków badawczych i przemysłowych. Są to mineralizatory, elektroforeza kapilarna, spektrometry absorpcji atomowej na sucho....

więcej

PIAP Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów

Wyszukiwarka informacji o armaturze laboratoryjnej...

więcej

SLINAP Hurtownia szkła i sprzętu laboratoryjnego

W ofercie hurtowni m.in. szkło laboratoryjne krajowe i zagraniczne, w tym szkło miarowe kl. "A", rury, szkła wodowskazowe, porcelana laboratoryjna. Dodatkowo plastik laboratoryjny i drobny sprzęt...

więcej

ToRoPol sp. z o.o.

Serwis www firmy oferującej sprzęt laboratoryjne importowany od znanych z wysokiej jakości producentów. Firma jest wyłącznym dystrybutorem wielu firm, z ponad 8 letnim doświadczeniem w zakresie dostaw, uruchomienia i serwisu technicznego....

więcej

Unimarket

Strona przedstawiająca firmę zajmującą się wszelkiego rodzaju sprzętem laboratoryjnym znanych firm zagranicznych. Na stronie znajdziesz katalog...

więcej

WIT Hurtownia Kosmetyczno-Chemiczna

Jest to najstarsza hutrownia kosmetyczo - chemiczna na terenie województwa łódzkiego. Na stronie znajdziesz informacje o hurtowni oraz jej liniach...

więcej

Delko SA

Strona dystrybutora kosmetyków, artykułów chemii gospodarczej, artykułów higienicznych i...

więcej

Gold Drop Sp. z o.o.

Firma zajmuje sie produkcją oraz dystrybucją artykułów chemii gospodarczej. Na stronie znajdują się informacje o firmie i jej produktach oraz adresy dystrybutorów....

więcej

Interhome Company Ltd.

Witryna internetowa producenta profesjonalnego sprzętu i akcesoriów do utrzymania czystości. Firma produkuje mydła w płynie, mydła dezynfekujące, i pasty do mycia...

więcej

Jar - Wytwórnia aromatów spożywczych i związków zapachowych

Witryna internetowa firmy zajmującej się wytwarzaniem aromatów spożywczych i związków zapachowych. Strona zawiera ofertę i cennik produktów oraz informacje o firmie. Dodatkowo zamieszczono tu...

więcej

KOSMET-ROKITA

Strony prezentujące jednego z największych polskich producentów wyrobów chemii gospodarczej i samochodowej. Oglądając stronę zapoznasz się z podstawowymi informacjami o firmie oraz opisem wybranych produktów....

więcej

ORO Produktion Police

Strona producenta i dystrybutora srodków zapachowych, preparatów czyszczących m.in. do zmywarek i ceramicznych płyt kuchennych oraz odkamieniaczy do urządzeń domowych. Zainteresowani znajdą tu pełną ofertę firmy wraz z...

więcej

Soko International

Firma jest wyłącznym dystrybutorem przemysłowych środków czystości renomowanej firmy Dreumex b.v. a także ręczników papierowych i czyściw firmy Van Houtum b.v. Jeżeli jesteś...

więcej

Zeta-Chem

Firma zajmuje się produkcją artykułów chemii gospodarczej oraz substancji chemicznych dla kilku gałęzi przemysłu. Poza tym opracowywuje technologie wyrobów chemicznych. Na stronie zamieszczono ofertę...

więcej

Animax & Betex

Informacje o ofercie firm w zakresie kosmetyków i artykułów chemii...

więcej

Adpol

Firma jest przedstawicielem wielu firm. Oferuje w pełnym zakresie: farby olejne i akrylowe, emulsje ekologiczne, lakiery parkietowe i boazeryjne, lakiery akrylowe oraz artykuły chemii...

więcej

AB Bechnicki

Główna działalnościa firmy jest handel hurtowy farbami,lakierami oraz akcesoriami malarskimi. Na stronie znajdziesz informacje o firmie, jej ofercie oraz aktualnych...

więcej

Colex sp. z o. o.

Producent koncentratów pigmentowych i środków pomocniczych do barwienia tworzyw...

więcej

Wa-Wa

kategorie:
Farby i lakiery

Firma oferuje urządzenia lakiernicze firmy Graco: pistolety, agregaty do natrysku i dozowania, pompy membranowe i tłokowe i...

więcej

Koloryt sp. z o.o.

kategorie:
Farby i lakiery

Firma oferuje farby, lakiery i urządzenia malarskie wielu firm. Na stronie znajdziesz o niej...

więcej

Metamed s.c.

kategorie:
Farby i lakiery

Firma METAMED od ponad 10 lat zajmuje się głównie projektowaniem, budową oraz modernizacją kabin lakierniczych i śrutowni. Poza tym zapewniamy kompleksowe wyposażenie lakierni i śrutowni w...

więcej

Monkiewisz i s-ka

kategorie:
Farby i lakiery

Na stronie firmy znajdziesz prezentację produktów - malarni...

więcej

Tensor

kategorie:
Farby i lakiery

Firma zajmuje się doradztwem w dziedzinie powłok malarskich i urządzeń do malowania, sprzedaje i serwisuje wyroby austriackiej firmy Tigerwerk, producenta farb proszkowych do malowania...

więcej

Wodan

Firma oferuje materiały chemii budowlanej wielu znanych firm: Ceresit, Teknos, Kilto, Kiesel i innych. Firma posiada wiele oddziałów w całej...

więcej

Barentz

Witryna firmy będącej dystrybutorem na rynku surowców i dodatków dla żywności. Na stronie znajdziesz listę produktów firmy oraz oferty...

więcej

Alab sp. z o. o.

Firma zajmuje się sprzedażą odczynników chemicznych firm: Gibco BRL - Life Technologies oraz...

więcej

Alchem

Na stronie informacje o firmie zajmującej się dystrybucją odczynników chemicznych, szkieł i wyposażenia...

więcej

Amperox

Witryna firmy oferującej epoksydowe tworzywa podłogowe. Na stronie znajdziesz informacje o firmie i jej...

więcej

EJK

Firma zajmuje się wdrażaniem technologii w zakresie hermetyzacja baz paliw płynnych, produkcji bioetanolu, magazynowania i dystrybucji paliw płynnych, regeneracji odpadów węglowodorowych metodą pirolizy beztlenowej i...

więcej

Elf Lubrifiants Polska

Informacje o historii firmy, technologiach, nowościach i...

więcej

Poszukiwania Nafty i Gazu "NAFTA" Sp. z o. o.

Na stronie oferta firmy zajmującej się obsługą urządzeń wiertniczych, wierceniem otworów poszukiwawczych i eksploatacyjnych oraz rekonstrukcji...

więcej

Przedsiębiorstwo Handlowe HL

Witryna przedsiębiorstwa zajmującego się sprzedażą oleju opałowego lekkiego, oleju napędowego, etylin, benzyn, środków smarnych, olejów silnikowych i hydraulicznych, przekładniowych,...

więcej

Rafineria Gdańska

Serwis poświęcony Rafinerii Gdańskiej, która jest obecnie najmłodszą w Polsce zintegrowaną pionowo firmą naftową. Na stronach znajdziesz informacje o rafinerii, jej produktach, pozycji rynkowej, finansach i...

więcej

Rafineria Nafty Jedlicze S.A.

Informacje o firmie, dystrybucji, produktach: oleje przekładniowe, hydrauliczne, maszynowe, sprężarkowe, smary plastyczne i...

więcej

Bayer - Polska

Strona światowego potentata w zakresie przemysłu chemicznego. Znależć tam można przegląd produktów z zakresu: weterynarii, ochrony zdrowia, ochrony roślin i chemii....

więcej

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"

Strona poświęcona instytutowi prowadzącemu badania nad zastosowaniem nowych technologii w syntezach...

więcej

Laboratorium Medyczne w Krakowie

Laboratorium oferujące szeroki zakres analiz medycznych na potrzeby badań diagnostycznych - hematologia, wirusologia, hormonalne, immunologia, alergologia, markery osteoporozy i nowotworów,...

więcej

Synteza

kategorie:
Produkcja leków

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne. Produkcja form gotowych leków, wytwarzanie półproduktów farmaceutycznych i substancji czynnych leków, produkcja innych substancji chemicznych, usługi konfekcyjne na rzecz innych firm...

więcej

Emka

Strona stworzona przez hurtownię artykułów chemicznych i tytoniowych Emka. Hurtownia ta posiada szeroki asortyment wyrobów tych dwóch branż. Firma posiada dwa oddziały. Istnieje możliwość składania zamówień za pomocą...

więcej

CMB-Hurtownie

Spółka na składzie posiada szeroki asortyment betonitów, plyt gipsowych, armatury, ceramiki budowlanej, mas samopoziumuących, tynkarskich itd. Na stronie dane personalne, oferta handlowa i...

więcej

Docent OnLine

Serwis informacyjny dla chemików i osób zainteresowanych chemią. Na jego łamach można dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy na temat związków nieorganicznych, organicznych,...

więcej

Pracownia Chemii PM w Katowicach

Strona młodych chemików z katowickiego Pałacu Młodzieży zawiera plan zajęć pracowni, opis działalności - lekcje pokazowe, konkursy, doświadczenia chemiczne, zaplecze techniczne, specjalne...

więcej

Laboratorium, Controla, Optica

kategorie:
Inne

Targi dotyczące sprzętu laboratoryjnego, wyposażenia, aparatury do badań naukowych, elementów optycznych i techniki...

więcej

A.G.A. Analytical

Sprzęt laboratoryjny i naukowo badawczy marki Gilson, Dionex i innych światowych producentów. Szkolenie użytkowników, obsługa gwarancyjna, serwis techniczny oraz części zamienne. Szczegółowa oferta na...

więcej

Agromix

Strona producenta chemii rolnej i płynów (hamulcowych i hydraulicznych) do samochodów. Dostępna tu jest pełna lista oferowanych produktów wraz ze szczegółowymi opisami i aktualnym...

więcej

ATEST

Firma oferująca sprzęt laboratoryjny: urządzenia pomiarowe, dozujące, młyny laboratoryjne, laboratoryjny rozdzielacz prób, analizator wielkości cząstek i aparaturę laboratoryjną:...

więcej

Auto-Lack

Witryna firmy oferującej: dodatki lakiernicze i szpachle firmy Intec, lakiery luminescencyjne firmy Monopol, kleje, masy poliuretanowe i płyny dla potrzeb motoryzacji i przemysłu lotniczego firmy...

więcej

BioKom

Firma oferuje sprzęt: czytniki, płuczki, pipety, wirówki, inkubatory, zamrażarki, oferta aparatury medycznej, odczynników, plastiku laboratoryjnego. Na stronie znajdziesz pomocne programy i...

więcej

Budo-Hurt

W ofercie firmy: materiały elektrotechniczne, stolarka budowlana, materiały ogólnobudowlane, systemy grzewcze, płytki, wykładziny, chemia budowlana. Firma kompleksowo zaopatruje inwestorów,...

więcej

Carsystem - Voss

Firma Carsystem-Voss jest wiodącym dostawcą kompleksowych technologii lakierniczych dla przemysłu samochodowego, stacji obsługi i warsztatów lakierniczych na rynku...

więcej

Chemia S.A.

Spółka sprzedaje szeroki asortyment farb i lakierów oraz chemii gospodarczej i budowlanej. Także odczynniki chemiczne, wykładziny, systemy instalacyjne oraz materiały budowlane. W ofercie firmy...

więcej

DeBeer - Lakiery samochodowe

kategorie:
Farby i lakiery

Ogólne informacje o firmie sprzedającej lakiery...

więcej

Elexmetal

kategorie:
Osprzęt

Spółdzielnia zrzesza ponad 40 zakładów rzemieślniczych zlokalizowanych na terenie województwa gdańskiego. Oferuje wyroby i usługi w branżach: ślusarstwo,mechanika...

więcej

ETC Group

Firma działa w sektorze systemów zasilania rezerwowego, półproduktów dla przemysłu ceramicznego i szklarskiego, poligrafii i surowców dla przemysłu chemicznego. Świadczy usługi w zakresie...

więcej

Farbix

Przedsiębiorstwo zaopatruje hurtownikow i detalistów w asortyment farb, lakierów i akcesoriów malarskich uznanych producentów polskich oraz artykuły chemii budowlanej i wykładzin podłogowych....

więcej

WZF Foton SA

Strona Warszawskich Zakładów Fotochemicznych Foton produkujących m.in materiały chemiczne dla...

więcej

Glimar SA Rafineria Nafty

kategorie:

Informacje o rafinerii, produktach, przedstawicielach oraz cennik...

więcej

EMCO

Producent profesjonalnej aparatury dla potrzeb laboratoriów analitycznych. Oferuje spektrofotometry, densytometry i odczynniki. Dane techniczne i zdjęcia...

więcej

High Tech Lab S.A.

Firma oferuje urządzenia laboratoryjne oraz usługi serwisu i kalibracji oferowanych...

więcej

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Strona prezentuje książkę telefoniczną Instytutu oraz zestaw dokumentów głównie w języku angielskim o niewielkim związku z tematyką przeróbki węgla, zwłaszcza chemicznej - porady na tematy komputerowe (HTML, JAVA, IBM, UNIX,...

więcej

Instytut Chemii i Technologii Jądrowej

Anglojęzyczna strona prezentująca władze Instytutu, jego działalność naukowo-badawczą i wdrożeniową w dziedzinie technologii wykorzystujących zjawiska nuklearne, radiochemii; organizowane...

więcej

Instytut Włókien Chemicznych w Łodzi

Na stronie znajdziesz informacje o dyrekcji instytutu, działalności naukowo-badawczej, zespołach badawczych, działalności wydawniczej i...

więcej

Junior Graf s.c.

Firma oferuje materiały i urządzenia poligraficzne: kilka rodzajów płyt offsetowych, urządzenia do ich naświetlania i...

więcej

Kendo Sp. z o.o.

Przedstawiciel firm Sorvall i Heraeus producentów sprzętu laboratoryjnego. Doradztwo techniczne, szkolenie użytkowników, serwis techniczny, części zamienne....

więcej

Kucharczyk - Techniki Elektroforetyczne

Firma oferuje sprzęt i odczynniki do analizy DNA-RNA-białek. Produkty mają zastosowanie w badaniach z zakresu biologii molekularnej i biochemii w laboratoriach diagnostyki medycznej i...

więcej

JW Elektronic

Firma zajmuje się produkcją sprzętu laboratoryjnego własnej konstrukcji: wirówka próżniowa, transiluminator, mikrowytrząsarka, kołyska laboratoryjna, mieszadło serologiczne OKAP, wytrząsarka...

więcej

Meranco - Poznań

Witryna firmy zajmującej się dystrybucją aparatury kontrolno-pomiarowej i...

więcej

Związek Pracodawców Przemysłu Chemicznego w Polsce

Prezentacja schematu organizacyjnego i działania stowarzyszenia mającego na celu reprezentowanie interesów procodawców branży chemicznej. Na stronach ukazany jest także zbiór przepisów...

więcej

Hydrex Sp. z o.o.

Firma oferuje: surowice kontrolne, zestawy do oznaczeń biochemicznych, roztwory do analizatorów, surowice do wykrywania grup krwi, testy lateksowe, testy do analizy moczy, testy diagnostyczne, papiery do analizatorów, pipety...

więcej

Pol-Expo

Witryna internetowa firmy Pol-Expo, której przedmiotem działalności jest produkcja oraz sprzedaż kosmetyków samochodowych. Z oferty firmy wyróżnić można lakiery i emalie, środki do...

więcej

Pollena

Informacje o jaworskich zakładach chemii gospodarczej, oraz produktach: proszki czyszczące, mleczka czyszczące, płyny czyszczące, płyny do mycia naczyń, szyb i...

więcej

Pollena Ewa

Oficjalna strona Łódzkiej Fabryki Kosmetyków Pollena - Ewa S.A., na której znajdziesz szczegółową ofertę, cennik, trochę o historii firmy oraz adresy sklepów...

więcej

Polon Poznań SA

Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją urządzeń oraz mebli laboratoryjnych i medycznych. Oferuje: komory z laminarnym przepływem powietrza, w tym komora do prac z cytostatykami, dygestoria,...

więcej

Profarb - Inżynieria chemiczna Gliwice

Strona firmy zajmującej się projektami technicznymi dla operacji i procesów chemicznych we wszystkich branżach i wykonawstwem aparatury i urządzeń. Firma specjalizuje się w operacjach...

więcej

RADWAG

Producent wszelkiego rodzaju wag elektronicznych - analitycznych, precyzyjnych, jubilerskich, aptecznych, magazynowych, najazdowych, samochodowych, a także drukarek i programów komputerowych. Informacje serwisowe, przepisy i...

więcej

Rafineria Trzebinia S.A.

kategorie:

Dokładny katalog wszystkich produkowanych paliw, olejów i parafin, czytelne dane statystczne, informacje o ekologii i sponsorowaniu sportu przez Rafinerię w...

więcej

Regula

Autoryzowany przedstawiciel firm: Danfoss, Honeywell, KGD Mobrey specjalizujących się w produkcji urządzeń automatyki przemysłowej. Automatyka przemysłowa, projektowanie, montaż, uruchomienie,...

więcej

Rynek Chemiczny

Wydanie internetowe fachowego miesięcznika informacyjnego. W piśmie znajdziesz informacje o surowcach i półproduktach chemicznych, wyrobach chemicznych, analizy rynkowe, prezentacje maszyn, urządzeń i aparatury, oraz firm, i...

więcej

SEMET

Przedsiębiorstwo zaopatruje inwestorów, zakłady usługowe i detalistów we wszystkie dostępne na rynku materiały hutnicze, śrubowe, paliwa, wyposażenia łazienek, materiały budowlane ze...

więcej

Spectro-Lab

Prowadzi przedstawicielstwo wielu renomowanych producentów sprzętu analitycznego i laboratoryjnego. Organizuje szkolenia dla użytkowników związanych z obsługą urządzeń i aparatów, kursy...

więcej

ASONIK

Informacje handlowe firmy zajmującej się aparaturą kontrolno-pomiarową. Przyrządy są produkowane dla rolnictwa, przemysłu spożywczego, medycyny i szkolnictwa...

więcej

F. H. Barwa

kategorie:
Farby i lakiery

Witryna firmy zajmującej się dostarczaniem materiałów lakierniczych do zakładów naprawy...

więcej

Przedsiębiorstwo Wdrożeń Przemysłowych WILPO Sp. z o.o.

Firma zajmuje się opracowywaniem, produkcją i serwisem urządzeń do pomiaru parametrów jakości węgla (popiół, wilgoć, siarka, wartość opałowa) dla kopalń węgla kamiennego i brunatnego,...

więcej

Carl Zeiss Sp. z o.o.

Przedstawiciel firmy Zeis i wielu innych niemieckich producentów sprzętu medycznego. Oferuje wirówki, mikroskopy, analizatory,...

więcej

ZETA

Zakład produkuje elektryczne systemy grzewcze, projektuje instalacje, doradza, montuje. W serwisie oferta usług i produktów, informacje techniczne, dane kontaktowe....

więcej

Klub chemika

Nauka chemii...

więcej

Układ Okresowy Pierwiastków

Na stronie znajdziesz program "Układu Okresowego Pierwiastków", którego zadaniem jest szybkie i intuicyjne przedstawianie opisu pierwiastków oraz podstawowych informacji ich dotyczących....

więcej

Stachu on-line

kategorie:
Chemia

Strona miłośnika chemii, na której znajdziesz informacje na temat ogólnoświatowego programu badawczego GLOBE, analizy technicznej i imisji siarkowodoru oraz chemiczne podejście do amfetaminy....

więcej

Księgarnia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

kategorie:
Księgarnie

Oferty książek z takich dziedzin jak: archeologia, bibliologia, biologia, chemia, ekonomia, filologia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, matematyka, pedagogika, prawo,...

więcej

Młodzież.com

Portal dla młodzieży. Odwiedzający stronę znajdą tutaj sporą ilość serwisów tematycznych (zbiory linków do stron z dziedzin: matematyki, fizyki, astronomii i geografii), wiadomości z...

więcej

Amway

Firma zajmuje się sprzedażą bezpośrednią kosmetyków, artykułów gospodarstwa domowego, chemii gospodarczej: środki czyszczące, odświeżacze powietrza, środki konserwujące,...

więcej

Best Pest

Witryna firmy produkującej środki gryzoniobójcze i owadobójcze oraz inne. Na stronie znajdziesz ofertę handlową, a także cennik...

więcej

ChemFan

Strona bogatego serwisu o poświęconego chemii. Znajdziesz tutaj między innymi opisy doświadczeń chemicznych, odczynników, substancji trujących, publikacje, rozwiązane zadania z chemii i wiele...

więcej

0PENKontakt - Międzynarodowe Centrum Biznesu

Serwis w języku polskim, angielskim i rosyjskim, w którym można znaleźć: katalog ofert, notowania walut, notowania towarów rolnospożywczych, stawki celne i VAT, notowania giełdy papierów...

więcej

Koło Naukowe Chemików Uniwersytetu Opolskiego

Odwiedzając stronę zapoznasz się z działalnością Koła i jego członkami. Znajdziesz tu również opis ciekawych doświadczeń oraz relację z imprez organizowanych przez...

więcej

Chem - Impex - Dudek

Jest to portal handlowo - kontaktowy branży chemicznej. Strona zawiera listę ofert i zapytań. Dodatkowo istnieje możliwość zamieszczenia tu twojego...

więcej

Ściągi

Jeśli nie masz ochoty na robienie kolejnej ściągi na sprawdzian, skocz na stronę. Znajdziesz tu opracowania różnych tematów z języka polskiego, biologii, chemii i innych przedmiotów...

więcej

Kicaj - strona domowa

kategorie:
KMatura Galerie

Abiturienci Anno Domini 2002, znajdą tutaj informacje o planowanych zmianach związanych z egzaminem maturalnym, które będą obowiązywać od roku 2002. Ponadto galeria grafiki komputerowej oraz...

więcej

Metal - System

Firma to dystrybutor elementów złącznych nierdzewnych, śrub wytrzymałościowych, narzędzi, chemii technicznej i budowlanej. Wykaz proponowanych produktów - na...

więcej

P.P.R.S. Chemokor

Wizytówka firmy świadczącej usługi w zakresie prac ogólnobudowlanych i remontowych. Na stronie dostępne dane...

więcej

Chemia dla wszystkich

Strona powinna przyciągnąć osoby zainteresowane chemią. Znajdują się na niej artykuły poświęcone tej dziedzinie wiedzy, zadania z konkursów chemicznych, interaktywny układ okresowy...

więcej

Player - artykuły higieniczno-papiernicze

Wizytówka dysttrybutora artykułów...

więcej

Strona domowa programu Chemix

Strona domowa programu Chemix - darmowego układu okresowego pierwiastków. Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat samego programu, ściągniesz zestaw dodatkowych...

więcej

Ambrozja.pl

Serwis posięcony tematyce zdrowego odżywiania się i zdrowej kuchni. Znajdziesz tu przepisy kulinarne, specjalistyczny katalog odnośników, forum dyskusyjne. Serwis prowadzony jest przez...

więcej

Alkohole - wszystko na ich temat

Alkohol - czym jest, jak powstaje, jak działa na organizm? Czym jest kac i jak go uniknąć? Zbiór informacji na temat alkoholu w różnych postaciach, piwo, wino i inne, przepisy na domowe...

więcej

Sieć marketów Gośka

Na stronie znajdziesz informacje o sieci marketów "Gośka", dane zarządu, adresy...

więcej

Chemia, fizyka, matematyka - korepetycje

Oferta korepetycji z chemii, fizyki i matematyki w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum oraz szkoły wyższej. Na stronie więcej szczegółowych informacji (m.in. na temat metod nauczania oraz stosowanych...

więcej

Machine

Serwis z pokaźną liczbą ściąg, wypracowań, referatów i innych pomocy naukowych dla uczniów techników budowlanych, liceów i gimnazjów. Na stronie jest też chatroom i forum...

więcej

Retorta

Rozbudowany serwis poświęcony chemii z imponującą dawką materiałów - informacji, tabel, prezentacji. Jest podzielony na następujące działy: różności, chemia nieorganiczna, organiczna,...

więcej

Chemmix

Serwis poświęcony chemii w którym znajdziesz m.in. doświadczenia do wykonania, tematy związane z chemią w szkole oraz wiele informacji teoretycznych i pomocy...

więcej

Chemfan

kategorie:
Inne

Na stronie poświęconej chemii znajdziesz m.in. układ okresowy pierwiastków, syntezy chemiczne, karty charakterystyk odczynników chemicznych oraz kilka programów do ściągnięcia (głównie...

więcej

Chemia

Strona poświęcona chemii - doświadczenia, teoria, tabele i programy chemiczne,...

więcej

Księgarnia Pedagogiczna "Academicus"

kategorie:
Księgarnie

Księgarnia posiada w swej ofercie książki o bardzo szerokiej tematyce: pedagogika, nauczanie specjalne, logopedia, reedukacja, nauczanie przedszkolne, nauczanie zintegrowane, metodyka nauczania,...

więcej

Discus Mysiar - Internetowy Sklep Zoologiczny

kategorie:
AkwarystykaInne

W ofercie znajdziesz artykuły akwarystyczne - akwaria, filtry, grzalki, chemia, akcesoria akwarystyczne, pokarmy, preparaty, książki, a także artykuły do utrzymania stawu ogrodowego i artykuły...

więcej

Bartka ściągi dla Ciebie

Strona o pomocach naukowych, czyli ściąga Ci pomoże gdy głowa nie może. Ściągi są dostępne od razu do pobrania, można też dodawać...

więcej

IBEKOMP - usługi edukacyjne

Firma zajmuje się głównie świadczeniem szerokiego wachlarza usług edukacyjnych (kursy komputerowe, korepetycje), a także usługami związanymi z instalacjami komputerowymi i programowymi. Na...

więcej

CHMES Hurtownia Chemiczna

Strona hurtowni chemicznej zajmującej się handlem surowcami i odczynnikami chemicznymi oraz utylizacją chemikaliów. Na stronie m.in.: szczegółowa oferta, spis odczynników, dane...

więcej

Lechpol

kategorie:
Elektronika

Lechpol jest firmą handlową zajmującą się bezpośrednim importem i dystrybucją części i urządzeń elektronicznych. Firma posiada w swojej ofercie także wiele innych...

więcej

Wydawnictwo Chemiczne

Wydawca i dystrybutor podręczników akademickich. Chemia organiczna, nieorganiczna....

więcej

Zabawki Naukowe

kategorie:
ZabawkiInne

Zestawy do eksperymentowania z różnych dziedzin nauki. Wysokiej jakości zabawki i gry edukacyjne firmy KOSMOS dla tych troszkę starszych dzieci i nawet dla...

więcej

Korepetycje i kursy maturalne w academic

Szkoła academic prowadzi korepetycje na wszystkich poziomach z przedmiotów takich jak: język polski, język angielski, język niemiecki, matematyka, fizyka, chemia. Ponadto szkoła prowadzi...

więcej

Chemia SOS - pomoc z chemii

kategorie:
Chemia

Pomoc w rozwiązywaniu zadań z chemii, setki rozwiązanych i wytłumaczonych rozwiązań zadań. W serwisie dostępne są również omówione odpowiedzi do arkuszy maturalnych z chemii. Osobom z...

więcej

Maszyny i urządzenia czyszczące Columbus

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem maszyn i urządzeń sprzątających niemieckiej firmy Columbus oraz chemii przemysłowej do utrzymywania czystości. Gustav Staehle skonstruował w roku 1926...

więcej

testy do matury

Testy maturalne do rozwiązywania na stronie (online). Próbne matury i przykładowe arkusze maturalne. Matura z języka polskiego, matematyki, historii, wosu, geografii, biologi. Przykładowe pytania, zadania i klucze odpowiedzi dla...

więcej

OPAK-OL hurtownia opakowań

Niewątpliwym atutem Hurtowni opakowań OPAK-OL z siedzibą w Bydgoszczy jest duży wachlarz posiadanego w swojej propozycji asortymentu. Specjalizujemy się głównie w sprzedaży hurtowej...

więcej

SOKOCARO chemia przemysłowa

kategorie:
EkonomiaInne

Firma SOKOCARO prowadzi swą działalność od 1995 roku, trudniąc się dostarczaniem najlepszych jakościowo środków do czyszczenia i wyposażenia łazienek. Zapewnia Państwu wyjątkowe...

więcej

Serwis edukacyjny - Wirtualny korepetytor

Serwis edukacyjny dla dzieci i młodzieży mających problemy lub zaległości w nauce. Uczniowie znajdą tu wiele testów sprawdzających ich wiedzę z większości przedmiotów, materiały...

więcej

Platforma aukcji i przetargów grupowych dla firm.

Mergeto.pl jest internetową platformą handlową, która udostępnia producentom i dystrybutorom nowe narzędzia handlowe do poszerzania rynku zbytu i zwiększania sprzedaży. Narzędziami tymi jest...

więcej

Hurtownia wielobranżowa niskie ceny

Hurtownia wielobranżowa z Olsztynka oferuje szeroki wachlarz produktów w hurtowych cenach: *odzież dziecięcą, damską, obuwie *zabawki: gry, klocki, lalki, samochody, itp. *artykuły do domu:...

więcej

Zdrowie i Higiena

Oferujemy profesjonalne środki chemiczne do dezynfekcji i czyszczenia, a także środki zapachowe do domu i firm. Posiadamy w ofercie środki do czyszczenia karoserii bez potrzeby...

więcej

Drogeria internetowa - kupisz tu kosmetyki i perfumy

Jesteśmy drogerią internetową w której kupisz kosmetyki. U nas zadbasz m.in. o paznokcie, makijaż i...

więcej

Karty charakterystyki substancji | Pro-Perfect

Karty charakterystyki substancji są bardzo ważne. Dzięki nim, każdy kto ma kontakt z daną substancją chemiczną, ma możliwość zapoznania się z ewentualnymi zagrożeniami wynikającymi z...

więcej

Lifocolor Farbplast sp. z o.o.

kategorie:
Inne

Lifocolor jest niemiecką firmą, która w ciągu niemal 30-stu lat działalności dorobiła się 9-ciu filii na kilku kontynentach i światowej renomy. Jej usługi skupione są wokół produkcji i...

więcej

Aqumaelior.pl - expert w dziedzinie filtracji

Nasza firma zajmuje się sprzedażą wszelkiego rodzaju filtrów do wody. W ofercie znajdziecie również chemie i akcesoria do expresów, odkamieniacze oraz urządzenia przydatne w prowadzeniu firmy...

więcej

Portal Produktowy Grupy PCC Rokita

Poznaj nowy portal produktowy Grupy PCC - potentata branży chemicznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Oferujemy najwyższej jakości surowce i półprodukty chemiczne przeznaczone dla licznych...

więcej

PCC Apakor

PCC Apakor z siedzibą w Brzegu Dolnym to blisko 70 lat doświadczenia w branży aparatury przemysłowej... Sprawdź naszą kompletną ofertę! Zaufaj ekspertom - odwiedź naszą stronę...

więcej

Chemia - techlandlab.pl

Prowadzimy sklep chemiczny. Dysponujemy wysokiej czystości produktami chemicznymi, w tym witaminami, sodą oczyszczoną, siarczanem magnezu. Doradzamy przy kompletowaniu olejów kosmetycznych. To w...

więcej

OSS sp z oo dezynfekcja24.com

Hurtownia medyczna z Gdańska, oferująca produkty medyczne w całej Polsce. Sprzedaż prowadzimy z wykorzystaniem sklepu internetowego. Dział handlowy pomaga w wyborze środków odpowiednich do...

więcej

Nowo dodane strony

Chemia

Strona Katedry Chemii...

Placówki, instytuty itp.

Na stronie znajdziesz...

Placówki, instytuty itp.

Anglojęzyczna strona...

Chemia

Prezentacja władz i historii...

Ośrodki akademickie

Serwis wydziału, z którego...

Ośrodki akademickie

Prezentacja hstorii i władz...

Ośrodki akademickie

Angielskojęzyczna...

Materiałoznawstwo

Strona przedstawia profil...