geologia

Studenckie Koło Naukowe Geologów przy UŚ w Sosnowcu

Witryna prezentuje zarząd i opiekuna Koła, strukturę (sekcja petrograficzno-mineralogiczna oraz tektoniczno-poszukiwawcza), ponadto galeria zdjęć geologicznych z kraju i świata, a także opisy...

więcej

Instytut Geologii UAM w Poznaniu

Strona przedstawia pracowników Instytutu, aktualności i komunikaty, problematykę badawczą poszczególnych...

więcej

Uniwersytet Warszawski

kategorie:
Prawo Pedagogika

Prezentacja struktury, historii i władz uczelni, oferta studiów, zasady rekrutacji, komunikaty, prezentacja struktury i władz poszczególnych Wydziałów (Biologii, Chemii, Nauk Politycznych i...

więcej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prezentacja władz, historii, przebiegu studiów, jednostek organizacyjnych (Wydział Biologii, Wydział Chemii, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Fizyki,...

więcej

Departament Geologii

kategorie:
Geologia

Departament Geologii. Do jego głównych zadań należy tworzenie polityki geologicznej kraju oraz inicjowanie i finansowanie badań...

więcej

Annales Societatis Geologorum Poloniae

kategorie:
Geologia

Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Różne artykuły tematyczne oraz sprawozdania z wypraw...

więcej

Instytut Nauk Geologicznych UJ

Na stronie znajdziesz informacje o Instytucie Nauk Geologicznych UJ, informacje o kierunkach studiów oraz o nauce...

więcej

bieszczadzki

kategorie:
Geologia

Bieszczadzki Park Narodowy - informacje o parku, przyrodzie, w tym również o budowie...

więcej

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE GEOLOGÓW

Studenckie koło geologów z Uniwersytetu Śląskiego. Dużo informacji, aktualności, galeria minerałów, sprawozdania z wypraw badawczych...

więcej

Gleboznawstwo i Geologia

kategorie:
Geologia

Prywatna strona na temat gleboznawstwa oraz geologii. Informacje o glebach oraz o skałach magmowych...

więcej

Radiestezja inaczej - Jacek Rożnowski

kategorie:
Radiestezja

Radiestezja inaczej, czyli czego nie powie ci radiesteta - własne przemyślenia z serca wylane, niezbyt złośliwym językiem napisane. Krytyczne spojrzenie na rozpowszechniane poglądy...

więcej

Przyroda - lista dyskusyjna przyrodnikow

Lista dyskusyjna poświęcona szeroko pojętej tematyce przyrodniczej, czyli wszystkiemu, co wchodzi w zakres science - fizyce, biologii, chemii, biologii molekularnej, geologii. Na stronie dostępne również archiwum...

więcej

Tymbark-Góry-Legendy-Strona Adama

kategorie:
GeologiaTymbark

Tymbark i Beskid Wyspowy. Dużo informacji, w tym również na temat struktury oraz budowy geologicznej Karpat. Na stronie również informacje o...

więcej

Main Site

Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Znajdziesz tutaj ogólne informacje o wydziale, działalności naukowo - badawczej oraz regulamin przyjęć na...

więcej

Geoland Consulting International sp. z o.o.

Serwis wydawcy wkładek tematycznych (Energia, Jakość, Kap. Zagr. w Polsce, Łączność, Ochrona Środowiska, Inne) dodawanych do dziennika Rzeczpospolita. Każde wydanie kolejnego dodatku wraz z reklamami jest dostępne na...

więcej

Związek Gmin Jurajskich

Serwis na temat Jury Krakowsko - Częstochowskiej, w którym znajdziesz ogólne informacje o regionie (położenie i rzeźba terenu, budowa geologiczna, zjawiska krasowe, klimat, sieć,...

więcej

Muzeum Geologiczne

Muzeum geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego. Informacje o muzeum, prezentowanych ekspozycjach, trochę historii i aktualności, poczet geologów polskich, informacje dla...

więcej

Instytut Nauk Geologicznych PAN

kategorie:
PANGeologia

ING Polskiej Akademii Nauk jest placówką geologiczną, której głównym zadaniem są badania poznawcze zmierzające do rekonstrukcji kopalnych środowisk depozycyjnych i poznania ewolucji...

więcej

Państwowy Instytut Geologiczny - Oddział Karpacki

Karpacki oddział PIG prowadzi badania geologiczne, geoekologiczne oraz wypełnia statutowe obowiązki służby geologicznej na obszarze swojego działania; strona informuje o władzach oraz zawiera odnośniki do innych...

więcej

Oddział Górnośląski PTPNoZ

Oddział Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi prezentuje swe władze i działalność (organizacja sesji popularnonaukowych o tematyce gemmologicznej, mineralogicznej i paleontologicznej,...

więcej

Państwowy Instytut Geologiczny

kategorie:
Geologia

Oficjalna strona Górnośląskiego Oddziału Państwowego Instytutu Geologicznego. Na stronie zakres działalności oddziału, informacje o terytorium i dane...

więcej

Wyprawa studentów geologii w góry Kaukaz

kategorie:
Azja

Strona poświęcona wyprawie studentów AGH w góry Kaukazu, w roku 1998. Oto co znajdziemy na stronie: cel wyprawy, podróż, klimat, informacje geologiczne,...

więcej

Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, Wydział Geologii UW

Odwiedzając stronę zapoznasz się z działalnością Instytutu, jego władzami i strukturą oraz dowiesz się jakim wyposażeniem dysponuje. Możesz również przejrzeć plan studiów, tematy prac...

więcej

Aquageo

Strona firmy zajmującej się wykonywaniem: ocen oddziaływania na środowisko różnych obiektów rolniczych i przemysłowych, dokumentacji, ekspertyz geologiczych i organizowniem baz obserwacyjnych wód...

więcej

Bogdan pl

kategorie:
GeologiaB

Kilka słów o badaniu stopnia zagęszczenia gruntu niespoistego, zdjęcia z Iraku oraz tam wodnych w...

więcej

Robert Niedźwiedzki

Na stronie Roberta Niedźwiedzkiego znajdziesz informacje o naukowych publikacjach autora strony oraz jego zainteresowaniach naukowych, czyli dinozaury, głowonogi i katastroficzne wymieranie. Autor...

więcej

ProGeo

Krakowskie Przedsiębiorstwo Geologiczne realizuje prace na zlecenie Ministerstwa Środowiska, PIG'u, Urzędów Wojewódzkich, jak równiez innych podmiotów gospodarczych i osób prywatnych....

więcej

Strona Przemysława Nałęckiego

kategorie:
Geologia

Autor jest absolwentem Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie. Do jego zajęć należy interpretacja próbnych pompowań, monitoring wód podziemnych czy modelowanie...

więcej

Geofizyka - POL-GEO

Firma prowadzi badania geologiczne metodą elektromagnetyczną. Umożliwiają one uzyskiwanie obrazu tego, co znajduje się pod powierzchnią ziemi. Wyniki pomiarów prezentowane są na...

więcej

Geopartner

kategorie:
Geologia

Badania geotechniczne i środowiskowe, badania georadarowe, elektromagnetyczne, elektrooporowe i sejsmiczne, wiercenia geologiczne, prace hydrogeologiczne, badania laboratoryjne gruntów, georadar,...

więcej

GEO - Zakład Pomiarów i Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej

Firma wykonuje prace z zakresu miernictwa, geologii, hydrogeologii i grafiki komputerowej w oparciu o nowoczesny sprzęt i uprawnionych wykonawców. Szczegółowa oferta i dane teleadresowe firmy są zamieszczone na...

więcej

Ewolucja: polski serwis ewolucyjny

kategorie:
Inne

Informacje o teorii ewolucji - od Darwina do najnowszych kontrowersji badaczy, od paleontologii do genetyki i teorii informacji; polemika z propagandowymi zarzutami kreacjonistów naukowych; liczne...

więcej

GRUNT Opole - Usługi geologiczne

W ofercie: studniarstwo, wiertnictwo, badania oraz projektowanie geologiczne i geotechniczne, piezometry i studnie, wiercenia na wodzie, geologia, hydrogeologia i geotechnika w pełnym zakresie....

więcej

MATEST - laboratorium geotechniczno-drogowe

MATEST - laboratorium geotechniczno-drogowe, sprawdzanie własności materiałów, opracowywanie dokumentacji i opinii geotechnicznych, badanie terenowe zagęszczenia gruntu, badania terenowe...

więcej

www.olmetgeol.pl

Kompleksowe usługi geologiczne w zakresie badań gruntów i wód, pobierania próbek z otworów wiertniczych oraz nadzór nad tego rodzaju pracami świadczy geolog Olgierd Jeleński w ramach swojej...

więcej

Nowo dodane strony

Koła naukowe

Strona Koła Naukowego...

Koła naukowe

Strona Koła zawiera jego...

Uczelnie pedagogiczne

Informacje o Katedrze...

Koła naukowe

Strona koła socjologicznego...

Koła naukowe

Strona Koła Naukowego...

Koła naukowe

Strona Koła Naukowego...

Koła naukowe

Strona zawiera informacje i...

Koła naukowe

Studenckie Koło Naukowe...