krystalochemia

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

Strona przedstawia profil naukowy i skład personalny Wydziału, jego strukturę (Katedra Fizykochemii Ciała Stałego, Zakład Chemii Nieorganicznej, Katedra Chemii Analitycznej, Katedra Ceramiki...

więcej

Pracownia Rentgenostrukturalna

Głównym przedmiotem badań pracowni są mechanizmy przemian fazowych, krystalografia niskotemperaturowa i struktura krystaliczna i molekularna metaloftalocyjanin. Można tu znaleźć informacje na...

więcej

Nowo dodane strony

Materiałoznawstwo

Strona przedstawia profil...

Materiałoznawstwo

Strona przedstawia w języku...

Materiałoznawstwo

Przedstawienie działalności...

Materiałoznawstwo

Strona przedstawia...