medycyna

Wydział Farmaceutyczny AM w Gdańsku

Strona opisuje działalność dydaktyczną oraz projekty badawcze poszczególnych katedr i zakładów, ich grono naukowe, najnowsze...

więcej

Wydział Lekarski AMG

Witryna prezentuje osiągnięcia, działalność dydaktyczną oraz projekty badawcze poszczególnych klinik, pracowni, zakładów oraz jednostek pozainstytutowych, ich grono naukowe, najnowsze...

więcej

Śląska Akademia Medyczna

Strona Śląskiej Akademii Medycznej. Uczelnia prezentuje swe plany nauczania na Wydziale Lekarskim i Pielęgniarskim w Katowicach, Zabrzu i Sosnowcu, aktualności z życia Uczelni, Bazy Danych...

więcej

Biblioteka Śląskiej Akademii Medycznej

Własna witryna biblioteki prezentuje publikacje Akademii, prace doktorskie, materiały zjazdowe, biuletyn informacyjny, bazy medyczne w internecie, zasoby książek i czasopism, odnośniki do bibliotek poszczególnych...

więcej

Katedra i Zakład Medycyny Środowiskowej i Zapobiegawczej ŚL.A.M.

Witryna prezentująca skład i publikacje oraz aktualne prace badawcze Katedry w zakresie medycyny srodowiskowej, zdrowia publicznego, higieny i...

więcej

Zakład Fizyki Medycznej UŚ

Prezentacja pracowników Zakładu, dzialalności dydaktycznej, problematyki badań (metody fizyczne w biologii i medycynie, mechanizmy oddziaływania pól elekromagnetycznych z układami...

więcej

Licencjat Fizyki Medycznej UŚ

Szczegółowe przedstawienie przebiegu studiów licencjackich i uzupełniających magisterskich - programy nauczania, ponadto lista absolwentów, historia powstania...

więcej

Collegium Medicum UJ

Witryna Wydziału Medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego prezentuje aktualne informacje o działalności naukowej i dydaktycznej poszczególnych katedr i klinik (Endokrynologii, Chirurgii...

więcej

School of Medicine in English

Witryna prezentuje możliwość studiów medycznych cztero- bądź sześcioletnich w języku angielskim w ramach Collegium Medicum UJ, możliwość zgłoszenia...

więcej

Katedra i Klinika Endokrynologii UJ w Krakowie

Strona przedstawia kierownictwo, pracowników i strukturę organizacyjną oraz problematykę badań z zakresu endokrynologii klinicznej, diabetologii, medycyny nuklearnej,...

więcej

Akademia Medyczna w Lublinie

Jedna z dwu podobnych witryn Akademii - prezentacja historii i aktualności z życia uczelni, jej struktury (Wydziały: Lekarski, Farmaceutyczny, Pielęgniarski, Oddział Stomatologii), kadry naukowo...

więcej

Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Polsko-angielska witryna prezentuje strukturę uczelni (Wydział Lekarski, Farmaceutyczny, kliniki, katedry). Ponadto znajdziesz tu bazę faktograficzną o środowisku naukowym uczelni,...

więcej

Akademia Medyczna w Warszawie

Strona prezentuje władze Akademii, ogłoszenia i aktualności, informacje dla kandydatów na studia, historię uczelni, jej strukturę organizacyjną, biuletyny on-line, działalność...

więcej

Wydział Farmaceutyczny AM w Poznaniu

Witryna zawiera rys historyczny, prezentację władz Wydziału, struktury organizacyjnej i składu osobowego, programów kształcenia na kierunkach Farmacja i Analityka medyczna; zasady rekrutacji studentów, działalność...

więcej

Wydział Farmaceutyczny AM w Warszwie

Strona przedstawia aktualności oraz strukturę organizacyjną Wydziału, obszary działalności naukowej poszczególnych katedr i zakładów, strony prywatne pracowników i studentów, omówienie...

więcej

Zakład Informatyki Medycznej AM w Warszawie

Prezentacja kierownictwa Zakładu, ogłoszenia, informacje dla studentów i absolwentów, działalność kół naukowych, omówienia medycznych programów...

więcej

Akademia Medyczna we Wrocławiu

kategorie:
Nauki medyczne

Strona zawiera prezentację władz, historii i struktury Akademii (Wydział Lekarski, Farmaceutyczny, Pielęgniarski, Kształcenia Podyplomowego), indeks katedr, przebieg studiów na poszczgólnych...

więcej

Wydział Medycyny Weterynaryjnej AR we Wrocławiu

Prezentacja władz, rysu historycznego i struktury Wydziału, prowadzonych studiów na kierunku Weterynaria, studiów podyplomowych (Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych, Choroby psów i kotów, Chirurgia...

więcej

Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego ŚL.A.M.

Strona przedstawia placowkę naukowo-dydaktyczną Oddziału Stomatologii II Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej, działalność obejmującą nauczanie przyszłych...

więcej

Akademia Rolnicza we Wrocławiu

Prezentacja władz i struktury uczelni (Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Wydział Technologii Żywności,...

więcej

Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki AM w Poznaniu

Charakterystyka działalności dydaktycznej Katedry (na Wydziale Lekarskim, Farmaceutycznym, Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu), składu, programów naukowo - badawczych (cyfrowe przetwarzanie...

więcej

Wirtualna Księgarnia Wydawnictwa Lekarskiego PZWL

Wirtualna księgarnia wydawnictwa lekarskiego oferuje bogatą gamę książek z dziedziny medycyny oraz programy medyczne na CD. Płatność przy...

więcej

Księgarnia

kategorie:
Księgarnie

Internetowa księgarnia językowa specjalizująca się w sprzedaży słowników, leksykonów, encyklopedii, literatury obcojęzycznej itp. Posiada obszerną, wyspecjalizowaną, systematycznie...

więcej

Zdrowie

Serwis informacyjny poświęcony zdrowiu, opracowywany przez lekarzy. Codziennie nowe wiadomości. Anatomia człowieka, encyklopedia badań, chorób i leków. Ponadto największe osiągnięcia...

więcej

Softsystem sp. z o.o.

Oprogramowanie dla służby zdrowia - SoftPath II (zarządzanie bazą danych dla patologii anatomicznej), SoftBank II (dla banku krwi), SoftRad...

więcej

Techcomp

Dystrybucja sprzętu komputerowego: komputery, drukarki, akcesoria, materiały eksploatacyjne. Oprogramowanie do obsługi firm oraz aptek, przychodni i gabinetów...

więcej

Abas S.A.

Firma integruje systemy informatyczne oraz buduje sieci LAN/WAN; jest też dostawcą internetu. Przedsiębiorstwo prowadzi także sprzedaż sprzętu komputerowego firm: COMPAQ, HEWLETT-PACKARD,...

więcej

Optimus ATS sp. z o.o.

Usługi w zakresie integracji systemów, sieci komputerowe, okablowanie. Usługi internetowe, wykonywanie serwisów WWW. Sprzęt komputerowy - komputery, drukarki, akcesoria - oraz...

więcej

Prolab

Sprzedaż aparatury hematologicznej , odczynników, materiałów eksploatacyjnych, przyrządów diagnostycznych, a także pojemniki do badania mleka. Oferuje również sprzęt radiowy firmy Motorola...

więcej

Infelmark

kategorie:
Sprzęt medyczny

Przedstawiamy Państwu nową metodę zastosowania tradycyjnej chińskiej akupunktury, poprzez zastąpienie wkłuwania tradycyjnych igieł przepływem impulsu elektrycznego przez skórę i punkt...

więcej

Axis Sp z o.o.

Producent wag elektronicznych w szerokim asortymencie: medyczne , techniczne, laboratoryjne,...

więcej

Instytut Systemów Sterowania

Instytut zajmuje się automatyką przemysłową, automatyzacją budynków, systemami zarządzania produkcją, systemami medycznymi. Prowadzi usługi projektowe, doradztwo, pełną instalację na obiekcie, szkolenie personelu,...

więcej

Edition 2000

Wydawnictwo posiada ofertę książek przeznaczonych dla użytkowników komputera, m.in. serię ABC komputera. Ponadto poleca książki z serii Powtórka z literatury, Testy na medycynę, oraz serię...

więcej

Trójmiejska Grupa Wydawnicza

Strona ośmiu oficyn wydawniczych z Trójmiasta. W wirtualnym sklepie znajdziesz: prozę i poezję polską i obcą, książki dla dzieci i młodzieży, historyczne, z zakresu techniki i militariów,...

więcej

Wydawnictwo Lux Libri

Wydawnictwo promuje wartościowe książki dla osób myślących i znudzonych zalewem komercji. Chce zachować dobry poziom publikacji, a równocześnie nie ograniczyć się do wąskiego kręgu...

więcej

New Medicine

Czasopismo medyczne ukazujące się nieregularnie w języku angielskim. Trafia do bibliotek narodowych i medycznych w kilkudziesięciu krajach świata i do wybranych bibliotek w Polsce. Możesz przeczytać numery archiwalne w formacie...

więcej

PTM w Czechach

kategorie:
Czechy

Witryna Polskiego Towarzystwa Medycznego w Republice Czeskiej zawiera aktualności z życia polskich lekarzy w Czechach, biuletyn informacyjny, przedstawia osobę Oskara Pawlasa - artysty plastyka zamieszkałego w Czechach, także kilka jego...

więcej

Biuletyn Federacji POM na Obczyźnie (1)

kategorie:
Francja

Internetowy biuletyn Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie prezentuje zarząd i nieco historii Federacji, kalendarium imprez i konferencji, kronikę...

więcej

Polskie Towarzystwo Medyczne w Niemczech

kategorie:
Niemcy

Strona prezentuje władze i aktualności z życia Towarzystwa skupiającego polskich lekarzy w Niemczech, komunikaty, relacje z imprez, adresy organizacji medycznych i...

więcej

Kurier Elektroniczny Medycyny Praktycznej

Pismo wydawnictwa "Medycyna Praktyczna": agencyjne informacje medyczne z kraju i ze świata, streszczenia badań naukowych, statystyki dla lekarzy, informacje producentów leków itp. Możliwość subskrypcji przez...

więcej

POLSKI KLUB PRZEPUKLINOWY - forum dyskusyjne

kategorie:
Fora dyskusyjne

Forum dyskusyjne Polskiego Klubu...

więcej

PolishWorld

Katalog stron WWW zorientowany na Polonię: szczegółowy podział, krótkie opisy...

więcej

Informacja w medycynie - Lista dyskusyjna

Lista dyskusyjna skierowana do osób związanych zawodowo z medycyną. Zamiarom uruchomienia listy towarzyszyły: chęć zapoznania się z głównymi problemami związanymi z rozwojem zastosowań...

więcej

Year 2 Kilo

Informacje na temat problemu roku 2000 pod kątem sprzętu...

więcej

Optimus-Pro Sp. Z o.o.

Sprzedaż programów multimedialnych firmy Optimus Pascal, usługi internetowe, dystrybucja sprzętu...

więcej

MPM'2000

II Sympozjum "Modelowanie i pomiary w medycynie" odbyło się w dniach 8-12 maja 2000 w Krynicy Górskiej; organizator - Zakład Metrologii AGH w Krakowie we współpracy z Komitetem Biocybernetyki i...

więcej

IV Konferencja Internetu Medycznego

Konferencja odbyła się w dniach 12-13 listopada 1999 roku w Toruniu pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Internetu Medycznego; miejsce - kampus uniwersytecki i szpital miejski, program...

więcej

IV KKZMBM

IV Krajowa Konferencja Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie odbyła się w Zwierzyńcu w dniach 15-18 września 1998; organizatorzy - Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN,...

więcej

Naukowe wydarzenia medyczne

Strona informuje o mających się odbyć konferencjach, sympozjach i innych ważnych spotkaniach związanych z medycyną w Polsce i na świecie; odnośniki do witryn poświęconych tym...

więcej

Instytut Historii Nauki PAN

Instytut działający w strukturach Polskiej Akademii Nauk zajmuje się następującymi zagadnieniami: historia nauki, historia nauk społecznych, historia nauk ścisłych, historia nauk...

więcej

Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

Instytut im. prof. dra med. Jerzego Nofera jest placówką naukowo-badawczą zajmującą się medycyną pracy - diagnostyka, leczenie i zapobieganie chorobom zawodowym, higiena pracy, epidemiologia,...

więcej

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Sosnowiecki Instytut przedstawia obszar swojej działalności - higiena, fizjologia i patofizjologia pracy, higiena i patologia środowiskowa, toksykologia przemysłowa i środowiskowa, socjologia...

więcej

Nasonex

Skrócona informacja o leku firmy Schering...

więcej

Gabinet Lekarski

Gabinet Dr n.med. Grzegorza Nawrockiego, specjalisty chirurgii onkologicznej i ogólnej. Konsultacje,...

więcej

Chirurgia

kategorie:
Chirurgia

Oferta książkowa księgarni KMK w...

więcej

dr Wojciech Witkowski - chirurgia plastyczna

Chirurg plastyk, kierownik Kliniki Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej CSK WAM w Warszawie, nauczyciel akademicki, wykonuje zabiegi operacyjne: nosa, piersi, twarzy i szyi, skóry...

więcej

Narodowy Instytut Higieny

Mieszana angielsko-polska witryna Instytutu prezentuje jego historię, zdjęcia i realizowane prace badawcze (higiena, epidemiologia, choroby, toksyczność), strukturę, zainteresowania...

więcej

dr Anna Makarowska - lekarz medycyny

Wizytówka lekarki - pediatry w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pszczółkach koło Gdańska, specjalistki medycyny...

więcej

Lekarze w Warszawie

Lista stron WWW (wraz z odnośnikami) lekarzy medycyny, stomatologii oraz weterynarii z Warszawy i okolic. Linki do warszawskich szpitali, klinik, przychodni, gabinetów,...

więcej

Akupunktura Chiropraktyka

Henryk Dyczek - Dyplomowany Akupunkturzysta i Chiropraktyk zrzeszony w Polskim Towarzystwie Medycyny Manualnej, poleca swoje...

więcej

Neurologia

kategorie:
Neurologia

Pozycje wydawnictwa KMK z zakresu neurologii. Oprócz tytułów krótka recenzja każdej...

więcej

Neurologia i neurochirurgia

Spis światowych publikacji obejmujący tytuły, autorów, wydawnictwo, rok wydania i numer...

więcej

Neurologia

kategorie:
Neurologia

Ogłoszenie o książce z Serii Lekarza Praktyka, krótki...

więcej

Klinika Ortopedii i Rehabilitacji CM UJ w Zakopanem

Klinika należąca do Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przedstawia profil swej działalności w zakresie rehabilitacji i leczenia schorzeń kończyn dolnych, rys...

więcej

Pediatria

kategorie:
Pediatria

Książka poświęcona epidemiologii, rozpoznaniu i etiologii cukrzycy u dzieci i...

więcej

Grupa Ratownictwa Medycznego PCK w Gdańsku

Pomorska grupa przedstawia swoją historię i działalność - współpraca z pogotowiem ratunkowym, zabezpieczanie medyczne imprez masowych, skład i wyposażenie punktów pierwszej pomocy,...

więcej

Polski Informator Medyczny

Baza danych umożliwiająca odnalezienie stron WWW lekarzy różnych specjalności, przychodni i szpitali wg lokalizacji, przynależności do Kas Chorych, także linki dla pacjentów i lekarzy, dział poświęcony Akademiom...

więcej

DILnet - Internet dla lekarzy Dolnego Śląska

Obszerna baza zawierająca odnośniki do stron internetowych związanych z medycyną - podział kategorii wg specjalizacji, działy poświęcone bibliotekom medycznym, szkołom i uczelniom, firmom...

więcej

Polski Informator Medyczny - Warszawa

Informator zawiera wizytówki warszawskich lekarzy różnych specjalności, odnośniki do placówek służby zdrowia w stolicy - szpitale, kliniki, hospicja, centra...

więcej

Stomatologia

Witryna Internetowa Praktyki Stomatologicznej w Iławie - gabinet, implanty, informacje dla pacjentów i lekarzy, poradnik i pielęgnacja...

więcej

Proto-Dens

Klinika lekarsko-stomatologiczna, również wersja angielska i...

więcej

Centrum Medyczne Damiana

Pełna diagnostyka, konsultacje w zakresie wszystkich specjalności, leczenie zachowawcze oraz operacje - wszystko to w szpitalu, przychodniach specjalistycznych (diabetologiczna, kardiologiczna,...

więcej

Serwis Internetowy - Zdrowie WWW

Serwis Internetowy poświęcony zdrowiu. Zamieszczono tu wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin medycyny, przedruki artykułów, katalog i odnośniki do stron pokrewnych. Znajdziesz tu...

więcej

Akademia Medyczna w Warszawie

kategorie:
AM w Warszawie

Znajdujemy tu serwis informacyjny ukazujący nam całą strukturę Akademii Medycznej w Warszawie. Dowiadujemy się min. o: władzach AM, administracji, jednostkach AM, edukacji, badaniach naukowych,...

więcej

Akademia Medyczna w Warszawie

Jedna z dwu niezależnych witryn warszawskiej AM - aktualności, władze, struktura, informacje o naborze studentów, zasoby naukowe i edukacyjne, historia uczelni, charakterystyka poszczególnych wydziałów, katedr, zakładów i...

więcej

Kadry Menedżerskie dla Reformy Opieki Zdrowotnej

kategorie:
Kursy biznesowe

Program realizowany w ramach Project HOPE (Opieka Zdrowotna dla Ludzi na Całym Świecie) - kursy dla menedżerów jednostek opieki zdrowotnej obejmujące szkolenie w zakresie planowania...

więcej

Medioteka

Medioteka to centrum szkoleniowe przy Śląskim Centrum Pediatrii w Zabrzu dla lekarzy, pielęgniarek i studentów zainteresowanych pediatrią, a szczególnie neonatologią i intensywną terapią...

więcej

Instytut Medicus

Medicus organizuje kursy przygotowawcze na uczelnie medyczne (Kraków, Warszawa, Poznań, Wrocław, Lublin, Łódź, Szczecin, Gdańsk) na kierunki: lekarski, stomatologia, farmacja, analityka medyczna; aktualne informacje o kursach,...

więcej

Medica

kategorie:
Targi medyczne

Elektroniczne urządzenia medyczne, sprzęt laboratoryjny, dializa, diagnostyka, intensywna opieka medyczna, metody diagnostyczne...

więcej

Salmed

kategorie:
Targi medyczne

SALMED jest największą i najważniejszą w kraju targową imprezą medyczną o pełnej kompleksowej ofercie. Targom towarzyszą zawsze liczne seminaria i...

więcej

h.g.Braune

kategorie:
Organizatorzy

Firma wykonuje branżowe katalogi. organizator targów branży...

więcej

Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Oddział Warszawski

Ze strony tej dowiemy o składzie władz Oddziału, o rodzajach i skutkach alergii, o lekarzach i placówkach zajmujących się tymi schorzeniami, a także o terapiach i o firmach farmaceutycznych związanych z...

więcej

10 Wojskowy Szpital Kliniczny

Strona Wojskowego szpitala Klinicznego w Bydgoszczy. Na stronie informacje o placówce, publikacje, działalność i...

więcej

Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Towarzystwo prezentuje swój zarząd, sekcje, oddziały i statut, aktualności (zjazdy, zebrania, konferencje naukowe), wspomnienia na temat zmarłych członków Towarzystwa, informacje o egzaminach...

więcej

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Serwis edukacyjny wydawcy podręczników i książek pomocniczych do nauki matematyki, fizyki, języka polskiego i historii. Na stronie księgarnia z opisami i fragmentami wszystkich podręczników...

więcej

Lekarze w Polsce

Serwis zawiera spis lekarzy w niemal każdym mieście w Polsce, z podziałem na specjalizacje. Każda strona ma mapkę z dokładną lokalizacją danego gabinetu, dowiadujemy się a także o zakresie usług i godzinach...

więcej

Wydawnictwo Medium s.c.

Wydawnictwo ma w ofercie około 150 tytułów o zróżnicowanej tematyce. Mają one jedną wspólną cechę: mogą służyć jako źródło wiedzy i inspiracji do życia lepszego, zdrowszego, do...

więcej

Wydawnictwo Medycyna Praktyczna

Sprzedaż książek o tematyce medycznej - barwne atlasy, poradniki i książki specjalistyczne. Płatność przelewem, kartą lub przy...

więcej

Zielnik Klasztorny Ojców Bonifratrów

Strona zawiera liczne recepty ziołowe pomocne w leczeniu wielu schorzeń, wskazówki dotyczące prawidłowego odżywiania oraz porady na temat sposobów utrzymania równowagi psychicznej i...

więcej

Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Największe i najstarsze polskie wydawnictwo, publikujące książki ze wszystkich dziedzin medycyny: podręczniki akademickie, podręczniki szkolne, literaturę zawodową dla lekarzy wszystkich...

więcej

Ogólnopolski Informator Medyczny - Stomatologia

Serwis zawierający bazę danych nie na temat całej medycyny, a jedynie o stomatologii - gabinety dentystyczne, różne usługi, specjalizacje, zwolnienia lekarskie; całość ujęta w podział terytorialny (miasta i...

więcej

Placówka Oświatowa "Wiedza"

Placówka organizuje kursy przygotowawcze na studia (różne kierunki), do matury oraz dla ósmoklasistów - przedmioty: historia, matematyka, j. polski, języki obce, fizyka, wiedza o...

więcej

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

Instytut im. Gen. Karola Kaczkowskiego prezentuje swoje władze, zasoby medyczne, działalność badawczą - badanie wpływu szkodliwości czynników środowiskowych na zdrowie żołnierzy,...

więcej

Medycyna.linia.pl - Strona główna

Strona o zdrowiu, odżywianiu, wykorzystaniu naturalnych środków dla leczenia i...

więcej

Polska Strona Choroby Alzheimera

Oficjalna witryna poświęcona chorobie Alzheimera. Aktualności, chorzy i ich opiekunowie, informacje dla lekarzy oraz klub...

więcej

OIM - Ogólnopolski Serwis Medyczny

Odnośniki do serwisów tematycznych: lekarzy medycyny, stomatologów, optyków i...

więcej

Dieta Info

Strona nie tylko o diecie - stworzona przez lekarza dla pacjentów. Nowości, ciekawostki medyczne, sposoby masażu i...

więcej

Krakowski Serwis Medyczny ZDROWIE

Medycyna w Internecie. Informator o usługach medycznych, sympozjach i kursach medycznych, kalendarium zjazdów naukowych, sklep ze sprzętem medycznym, baza danych adresowych, konta pocztowe i strony www dla...

więcej

Internetowy Poradnik Medyczny - www.medporady.pl

Internetowy Poradnik Medyczny MEDporady dla każdego. Przyczyny, objawy, leczenie chorób ze wszystkich dziedzin medycyny opisane w przystępny sposób. Kilkaset pojęć medycznych, normy...

więcej

medbook.com.pl Ksiegarnia medyczna - Medical&Health Book Store

kategorie:
Medycyna

Wirtualna księgarnia medyczna - nowości, bestsellery, literatura dla...

więcej

Specjalistyczna Pomoc Medyczna Medservice

Informacje dotyczące centrum zajmującego się kompleksowym leczeniem żylaków i owrzodzeń podudzi, otyłości. Ośrodek dysponuje gabinetami diagnostycznymi (USG, UKG) i skleroterapii oraz...

więcej

Akademia Medyczna w Gdańsku

Znajdziesz tutaj informacje o studiach, władzach uczelni, programie nauczania, konferencjach czy działalności biblioteki głównej. Oprócz pomocy medycznej możesz otrzymać tutaj także pomoc...

więcej

PolMedStudents - lista dyskusyjna

Znajdziesz tutaj historię, regulamin oraz dokładną instrukcję korzystania z listy....

więcej

Uroda i Zdrowie

kategorie:
KosmetykiInne Inne

Serwis internetowy firmy Uroda i Zdrowie poświęcony zdrowiu, urodzie i aromaterapii oraz muzyce relaksacyjnej, kontemplacyjnej i medytacyjnej. Na stronie znajdziesz prezentację produktów...

więcej

Medycyna praktyczna

Na stronie znajdziesz spis specjalistycznych serwisów medycznych dotyczących chorób, medycyny rodziny oraz firm farmaceutycznych. Ponadto dowiesz się o publikacjach wydawnictwa "MP", księgarni,...

więcej

Informator medyczny

Informacje o ciekawostkach i nowinkach z zakresu medycyny, sympozja i kursy medyczne, kalendarium zjazdów naukowych. Ponadto indeks chorób, leki, witaminy, pierwsza pomoc, zabiegi i operacje,...

więcej

Badania naukowe w TASK

Strona ta jest poświęcona badaniom naukowym związanym z chemią kwantowa i fizyką, prowadzonym przez Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej.Na stronie obszerne opisy...

więcej

Prywatna Klinika Lekarska "Vita - Glob"

Na stronie znajdziesz historię firmy, zakres usług konsultacyjnych, operacyjnych, ambulatoryjnych i stomatologicznych oraz ofertę przeprowadzania zabiegów skierowaną do lekarzy. Ponadto dowiesz się jak jechać, by dojechać prosto do celu....

więcej

Co piszczy w trawie

kategorie:
E-zinyInne

Na stronie krótsze i dłuższe doniesienia ze świata nauki - zarówno z dziedzin doskonale znanych jak fizyka czy astronomia, jak i tych zupełnie egzotycznych - astrogeologii, paleoantropologii...

więcej

Medyczne Piccolo

Mini-poradnik medyczny z zakresu pediatrii. Znajdziesz tutaj opisy chorób, wybrane problemy wieku rozwojowego, porady dla rodziców, krótką historię pediatrii oraz Kartę Praw Pacjenta i Kartę Praw...

więcej

Molteni Farmaceutici Polska Sp. z o.o.

Strona producenta leków i hurtowni farmaceutycznej, na której znajdziesz adres oraz ofertę...

więcej

Medyk

kategorie:
Sprzęt medyczny

Kompleksowe wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną placówek i gabinetów służby...

więcej

IZOdent s.c - dystrybucja sprzętu i materiałów stomatologicznych

Firma zajmuje się dystrybucją sprzętów i materiałów stomatologicznych. Na stronie znajdziesz informacje o firmie, ofertę sprzętu oraz adres....

więcej

Medical Data Management

Ośrodek Informacji Medyczno - Farmaceutycznej dostarczający firmom farmaceutycznym w Polsce oraz Europie Środkowowschodniej wysokiej jakości usług w zakresie marketingu bezpośredniego, badań...

więcej

CyberWielkopolsk@ - Internetowy Informator Regionalny

kategorie:
Wielkopolskie

Wielkopolski Portal Internetowy CyberWielkopolsk@ to informator regionalny, na stronach którego znajdziemy katalog stron wielkopolskich, kronikę policyjną, prognozę pogody dla różnych...

więcej

Nowa Medycyna

Strona informacyjna fachowego miesięcznika, którego każde wydanie poświęcone jest innej specjalizacji (opiekę merytoryczną nad konkretną edycją sprawuje autorytet naukowy z danej dziedziny). Na stronie można zamówić prenumeratę...

więcej

Postępy nauk medycznych

Na stronie informacje o ukazującym się kilka razy w roku czasopiśmie...

więcej

Medycyna Rodzinna

Strona informacyjna kwartalnika zajmującego się problemami z którymi w swojej pracy spotyka się lekarz rodzinny (np.: choroby przewodu pokarmowego, cukrzyca, choroby serca, infekcje dróg...

więcej

Postępy Fitoterapii

Na stronie informacje o kwartalniku poświęconym fitoterapii - nowoczesnej metodzie leczenia. Skierowane do lekarzy i farmaceutów pismo zajmuje się również nutraceutykami, czyli prozdrowotnymi...

więcej

Nowa Stomatologia

Strona informacyjna specjalistycznego kwartalnika poświęconego...

więcej

Przychodnia Internetowa

Serwis o tematyce medycznej. Możesz tu znaleźć mnóstwo ciekawych artykułów o zdrowiu i urodzie, wiele aktualnych informacji, fachowych porad lekarzy oraz specjalistów. Na stronie jest...

więcej

PRZYRODNIK - Serwis Edukacyjny dla nauczycieli, studentów i uczniów

Autorzy strony chcą na niej prezentować ważne problemy środowiska naturalnego - przede wszystkim mogące grozić egzystencji człowieka i przyrody. Na stronie znajdziesz artykuły z dziedzin...

więcej

Hydromasaż w twojej wannie

Niemiecka firma DR. FRENKEL proponuje nowość: hydromasaż w domowej wannie za pomocą urządzenia PERLAMED 9000 CC. Na stronie znajduje się dokładny opis tego...

więcej

Katedra Genetyki Akademii Medycznej w Łodzi

Zamiarem autorów strony jest prezentacja możliwości praktycznego wykorzystania osiągnięć w genetyce człowieka. Jest to inicjatywa niezależna, adresowana do wszystkich zainteresowanych...

więcej

MediWeb - w trosce o Twoje zdrowie

MediWeb to zbiór informacji medycznej związanej z różnymi dziedzinami medycyny. Można tutaj znaleźć takie tematy jak: zdrowie rodziny, styl życia, uzależnienia, podróże, seks, uroda,...

więcej

Clinika.pl

Clinika.pl – medyczna platforma internetowa dla osób zawodowo związanych z medycyną. Serwisy specjalistyczne, artykuły, badania kliniczne, biblioteki medyczne, baza leków, porady prawne i instytucje medyczne, ogłoszenia oraz forum...

więcej

Medicover - pierwsza pomoc

Na stronie omówiono sposoby udzielania pierwszej pomocy w różnego rodzaju sytuacjach, takich jak: hipotermia i odmrożenie, krwawienie, obrażenia głowy, szyi i kręgosłupa, oparzenie,...

więcej

Targi Ortopedia i Rehabilitacja

Branżowe targi internetowe oparte na konstrukcji targów klasycznych. Składają się z pawilonów i stoisk, gdzie prezentuje się firmy m.in. z branży...

więcej

Centrum Medyczne TYMOFARM

Centrum Medyczne im. Rocha Brzosko udziela konsultacji medycznych z zakresu zaburzeń odporności organizmu, prowadzi konferencje szkoleniowe dla lekarzy oraz działalność naukową. Na stronie...

więcej

Zakład Tworzyw Sztucznych i Wyrobów dla Medycyny HAGMED s.c.

Strona Zakładu, zajmującego się produkcją tworzyw sztucznych i wyrobów dla medycyny - sprzętu jednorazowego użytku. Prezentacja oferty handlowej, nagród i wyróżnień, a także mapka...

więcej

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska i Laboratorium NADZIEJA

W Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej i Laboratorium wykonuje się badania ogólne, biochemiczne, serologiczne, hormonalne, immunologiczne, alergiczne, mikrobiologiczne i mykologiczne. Wykaz poszczególnych pracowni i...

więcej

PFM.PL Portal Farmaceutyczno-Medyczny

Prawdziwa gratka dla pacjenta, lekarza i farmaceuty - zawiera następujące działy: temat miesiąca, ciekawostki, klub zdrowia, przewodnik ubezpieczonego, zdrowe odżywianie, na sportowo, zdrowie...

więcej

Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o.

Centrum specjalizuje się w świadczeniu usług okulistycznych, oferuje: laserową korektę wad wzroku, leczenie zaćmy, jaskry, zeza, krótkowzroczności etc. Prowadzi badania...

więcej

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy FAMA-STA

Wszystkim, którzy zdecydują się na pobyt w tym ośrodku, zapewnia się doskonały wypoczynek (wczasy) oraz profesjonalne zabiegi rehabilitacyjne. Do dyspozycji gości została oddana nowa baza...

więcej

Uzdrowisko Iwonicz S.A.

Uzdrowisko Iwonicz należy do najstarszych i najbardziej renomowanych w Polsce. Zabytkowa architektura oraz odpowiedni mikroklimat czynią pobyty tutaj przyjemnymi i niezapomnianymi. Firma oferuje...

więcej

Ogólnopolski Informator Osoby Niepełnosprawnej

Czasopismo stanowi rodzaj medialnej formy współpracy między różnymi organizacjami działającymi w interesie ludzi niepełnosprawnych, branżowymi reklamodawcami i samymi niepełnosprawnymi....

więcej

Dieta i produkty Herbalife

Oferta dla tych, którzy pragną skutecznie i bez wyrzeczeń schudnąć, poprawić witalność swojego organizmu oraz zdolności koncentracji. Na stronie znajdują się prezentacje artykułów...

więcej

Lecznica Prosen SMO

Pierwszy zarejestrowany polski prywatny Ośrodek Badań Klinicznych dla przemysłu farmaceutycznego. Wykonuje badania kliniczne na zlecenie firm farmaceutycvznych oraz firm kontaraktowych....

więcej

Operacje plastyczne

Zawsze warto coś w sobie zmienić, aby poczuć się lepiej. Serwis kompleksowo traktuje o wszelkich sprawach związanych z poprawianiem estetyki ludzkiego ciała, a szczególnie: o kosmetyce twarzy,...

więcej

Esculap.pl

Serwis jest interaktywnym edukacyjno-informacyjnym forum dla tych, którzy profesjonalnie działają w branży medycznej (obowiązkowa rejestracja). Poza tym można ogólnie zapoznać się z nowościami we współczesnej...

więcej

Prywatne Centrum Chirurgii Plastycznej

Młodość, zdrowie, uroda - każdy tego pragnie. Centrum świadczy usługi w zakresie chirurgii rekonstrukcyjnej, dziecięcej, ogólnej i naczyniowej, plastycznej i kosmetycznej, a także...

więcej

Centrum Medyczne Atut

Centrum Medyczne Atut świadczy kompleksowe usługi w zakresie chirurgii ogólnej i plastycznej, ginekologii i położnictwa, dermatologii, a także ultrasonografii. Dodatkowym uzupełnieniem...

więcej

Szpital św. Józefa w Mikołowie

Strona prezentuje historię, oddziały i pracownie, zasady przyjmowania chorych, godziny odwiedzin, szpitalną kaplicę, Laboratorium cywilizacji miłości oraz sponsorów szpitala w Mikołowie....

więcej

Chirurgia - lekarze, gabinety

Na stronie, zaznaczając odpowiednie kryterium (rodzaj choroby, rodzaj chirurgii, rodzaj placówki medycznej, nazwa firmy, nazwisko lekarza, tytuł naukowy, stopień specjalizacji), możesz wstąpić do interesującego cię...

więcej

Szkoła Przekłuwania Ciała

Nie ryzykuj utraty zdrowia lub życia! Jeśli jesteś osobą zainteresowaną ozdabianiem ciała metalowymi kolczykami, koniecznie odwiedź tę stronę. Dowiesz się, jak i gdzie bezpiecznie można...

więcej

Lembalko

Żylaki kończyn dolnych, poszerzone naczynka (pajączki), hemoroidy (żylaki odbytu, guzki krwawnicze), przepukliny, zmiany skórne, usuwanie wrastającego paznokcia, usuwanie fałdów skórnych...

więcej

Bielactwo nabyte vitiligo

Choroba ta dotyka różnych ludzi w różnym wieku. Na stronie przedstawiono ogólne informacje o vitiligo, sposoby jego leczenia (naświetlanie, farmaceutyki), fotografie ukazujące efekty leczenia, pytania odwiedzających...

więcej

Polska psychologia

Witryna prezentuje bogatą działalność Polskiego Stowarzyszenia Psychologów i Terapeutów oraz Europejskiej Akademii Psychologii Integracyjnej Jupiter. Można tutaj znaleźć informacje m.in. o...

więcej

Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Śródka-Rataje

Ośrodek ten specjalizuje się w dziedzinie psychoterapii uzależnień (zespół zależności od alkoholu, hazard patologiczny, współuzależnienie). Prowadzi psychoterapię osób uzależnionych i...

więcej

Artex - specjalistyczny serwis i komis aparatury endofiberoskopowej

Firma Artex zawiera umowy napraw i sprzedaży sprzętu medycznego (endofiberoskopów). Na stronie: przybliżony cennik napraw oraz ceny poszczególnych aparatów i...

więcej

TwojeZdrowie

Serwis tematyczny poświęcony farmacji (dane aptek, firm farmaceutycznych, producentów i dystrybutorów leków, szczepionek, innych preparatów farmaceutycznych etc.), medycynie (dane placówek...

więcej

GaBoS Sp. z o.o.

Firma specjalizuje się we wdrażaniu rozwiązań sieciowych opartych o Windows, Novell Netware oraz Unix/Linux. W ofercie znajduje się również tworzenie serwisów internetowych oraz systemy obsługi służby...

więcej

Multimedica

Multimedica to niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, który oferuje porady i usługi medyczne w zakresie chirurgii, ortopedii, urologii i chirurgii plastycznej. Na stronie informacje o zakresie usług, lekarzach i personelu oraz dane...

więcej

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego

Na stronie znajdują się informacje o usługach jakie oferuje Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie oraz mapka...

więcej

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLATOM

Strona firmy zajmującej się wytwarzaniem i sprzedażą izotopów promieniotwórczych do celów medycznych, naukowych i przemysłowych. Znajdziesz tu wyczerpujące informacje o niej i jej personelu,...

więcej

Medicentrum Zdrowie

Serwis Medicentrum oferuje usługi o bardzo szerokim zakresie zarówno dla lekarzy jak i pacjentów, tworzony i realizowany jest przez międzynarodowy zespół ekspertów, którzy dostarczają najświeższych informacji medycznych każdego...

więcej

Czytelnia – Wydawnictwo Medyczne Borgis

Czytelnia medeczna on-line dla lekarzy z wybranymi artykułami naukowymi pochodzącymi z czasopism Wydawnictwa Medycznego "Borgis". Dostępna wyszukiwarka zasobów i możliwość zamówienia prenumeraty przez...

więcej

Borgis - Wydawnictwo Medyczne

Strona należy do wydawnictwa, zajmującego się wydawaniem książek i czasopism medycznych. Na stronie zamieszczono charakterystykę działalności, także menu z opisem czasopism, księgarnię i czytelnię...

więcej

Gabinet Lekarski "Zdrowie"

Na stronie znajdziecie informacje o dwóch gabinetach lekarskich mieszczących się w Łodzi. Zapoznacie się tu z zakresem świadczonych...

więcej

Plus Med

Strona należy do Centrum Medycznego - znajdziesz na niej zakres oferowanych usług (chirurgia, ortopedia, interna). Porady poprzez...

więcej

Lecznica dla Ciebie

Prywatna przychodnia lekarzy specjalistów położona w centrum Warszawy oferuje usługi lekarzy specjalistów (interniści, kardiolodzy, pneumonolodzy, alergolodzy, diabetolodzy, endokrynolodzy), a...

więcej

VISION - Mariusz Chmurzyński

kategorie:
ZielarstwoZioła

Tutaj znajdziesz wszystko to, czego Twój organizm potrzebuje do zdrowego i prawidłowego funkcjonowania. Preparaty ziołowe firmy Vision, które leczą różnorakie dolegliwości i pomagają w walce ze...

więcej

Centrum Zaopatrzenia Medycznego - MEDYK WOLA

Sklep internetowy - Medyk Wola. W sprzedaży sklep posiada pełną gamę asortymentową instrumentów, materiałów i mebli medycznych, a także ubrań i butów...

więcej

Gabinet lekarski

Informacje na temat gabinetu lekarskiego doktora Tomasza...

więcej

Prawicowe czytanki

Przedstawione piórem Lecha Stępniewskiego poglądy skrajnej i radykalnej prawicy na różne sprawy: od żydowskich bajek, poprzez angielską wołowinę, aż po czysto polskich narodowych...

więcej

MEGA-ART Sklep z oprogramowaniem komputerowym

Sklep z oprogramowaniem komputerowym. W ofercie programy dla firm, edukacyjne, graficzne, edytory, DTP, branżowe, CAD/CAM, biurowe, słowniki, systemy operacyjne, gry i wiele...

więcej

BIOVI - gabinet medycyny naturalnej

Gabinet medycyny naturalnej, który świadczy usługi w zakresie bioterapii, radiestezji, kręgarstwa, chiropraktyki (bezboleśnie), uzdrawiania na odległość, świecowania uszu świecami i konchami Indian Hopi...

więcej

MEDLeksykon - informacje medyczne dla pacjentów

Serwis medyczny, na stronach którego zamieszczono informacje medyczne dla pacjentów. Znajdują się tutaj informacje o chorobach, anatomii i fizjologii, a także lekach, badaniach, normy wyników laboratoryjnych i kalkulatory...

więcej

Cudny Sklep

Cudny Sklep jest miejscem, gdzie świat rzeczywisty łączy się ze światem wiedzy, tajemnicy i marzeń. Możesz tutaj szukać, oglądać, wybierać i zamawiać - spośród szerokiej gamy...

więcej

Antykwariat medyczny Encephalon

Sntykwariat posiadający szeroką ofertę używanych i nowych książek medycznych po bardzo niskich cenach. Anykwariat pośredniczy w większości obiegu książek używanych, sprzedawanych i kupowanych przez studentów Akademii...

więcej

MERIDO - oprogramowanie dla medycyny i farmacji

kategorie:
Inne

Firma zajmuje się sprzedażą oprogramowania komputerowego dla aptek i gabinetów lekarskich. Oferujemy również sprzęt komputerowy i fiskalny, instalację sieci komputerowych, szkolenia oraz pełny 24 h...

więcej

LASER-MED - Specjalistyczne Gabinety Lekarskie

Strona Specjalistycznych Gabinetów Lekarskich, w których znajduje się gabinet ginekologiczny oraz gabinet chirurgiczny. Na stronie zamieszczono godziny otwarcia, szczegóły dotyczące świadczonych usług oraz dane...

więcej

Melissa - Centrum Rehabilitacji i Medycyny Naturalnej

kategorie:
Inne

Strona Centrum Rehabilitacji i Medycyny Naturalnej, które prowadzi leczenie metodami naturalnymi: apiterapię, akupunkturę, homeopatię, homotoksykologię, a także masaże. Ponadto badanie metodą Nakatani i...

więcej

ADENT - CENTRUM STOMATOLOGII

Warszawska Klinika Stomatologiczna świadcząca pełny zakres usług na najwyższym poziomie. Zajmuje się wszczepianiem implantów, protetyką, leczeniem dzieci...

więcej

Sekwencjonowanie i synteza DNA

kategorie:
Genetyka

Strona firmy, która prowadzi badania genetyczne (ustalanie ojcostwa), a także testy na obecność narkotyków, badania toksykologiczne, a także szkolenia z zakresu problematyki...

więcej

Górnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty" im.gen.Jerzego Ziętka

Strona poświęcona GCR Repty w Tarnowskich Górach, rehabilitacji, służbie zdrowia, a także...

więcej

ESKULAP- Prywatne Centrum Chirurgii

Firma specjalizuje się w Chirurgii Jednego Dnia. Wykonuje zabiegi chirurgiczne żylaków kończyn dolnych, przepuklin, hemoroidów i inne. Prowadzi poradnię wielospecjalistyczną, pracownię badań...

więcej

BIOPTRON - leczenie światłem

kategorie:
Sprzęt medyczny

Strona zawiera opis produktów firmy Bioptron i wykorzystania ich w celu leczenia i poprawy naszego...

więcej

Informator Medyczny

Informator medyczny poświęcony województwu dolnośląskiemu, na stronach którego znajdziesz artykuły na temat chorób oraz spis placówek...

więcej

Księgarnia Pedagogiczna "Academicus"

kategorie:
Księgarnie

Księgarnia posiada w swej ofercie książki o bardzo szerokiej tematyce: pedagogika, nauczanie specjalne, logopedia, reedukacja, nauczanie przedszkolne, nauczanie zintegrowane, metodyka nauczania,...

więcej

Księgarnia medyczna Medycom

Internetowa księgarnia medyczna oferuje podręczniki, książki, poradniki i wydawnictwa poświęcone medycynie oraz...

więcej

Otyłość - leczenie metodą BIB System

Prywatna przychodnia internistyczna i gastroenterologiczna. Odchudzanie metodą baloników żołądkowych BIB, endoskopia i koloskopia, leczenie hemoroidów,...

więcej

Centrum Medyczne Bieńkowski

Chirurgia plastyczna: Pełny zakres zabiegów m.in. powiększanie piersi, korekcja nosa, lifting twarzy,czoła oraz liposukcja czy korekcja uszu. Chirurgia ogólna: żylaki, przepukliny; Ginekologia; Ortopedia; Medycyna...

więcej

Leki z Apteki Natury

kategorie:
Inne

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego Leki z Apteki Natury. Znajdziecie tam Państwo leki ziołowe i zioła, naturalne preparaty lecznicze, suplementy diety, mieszanki ziołowe, witaminy i...

więcej

OkoVision.com - Soczewki kontaktowe, Płyny pielęgnacyjne

kategorie:
Okulistyka

Sprzedaż soczewek kontaktowych, hurt detal, oryginalne produkty johnson&johnson, cibavision, bausch&lomb, gwarancja najniższych cen, produkty najwyższej światowej jakości, profesjonalna...

więcej

Sklep internetowy (stomatologia, protetyka, medycyna, medycyna sportowa, fitness)

kategorie:
Sprzęt medyczny

Sklep z artykułami medycznymi, stomatologicznymi, protetycznymi i z medycyny sportowej. Największy wybór w internecie. Szybkie realizowanie zamówień i konkurencyjne ceny. Zapraszamy do korzystania z Naszych...

więcej

Uroda i zdrowie

Serwis o zdrowiu i urodzie, liczne konkursy z nagrodami, katalog SPA, groty solne, medycyna estetyczna, Odchudzanie i oczyszczanie organizmu, można dodać darmowe...

więcej

Wirtualna Polska - Nauka

Serwis dla miłośników nauki. Najważniejsze, najnowsze i archiwalne informacje na temat: medycyny i zdrowia, kosmosu, przyrody i ekologii,...

więcej

Pokrowce I Materace Szpitalne - Producent

Producent Pokrowców i Materacy na wszystkie rodzaje łóżek . Oferujemy artykuły medyczne tj. materace szpitalne gąbkowe, prześcieradła nieprzemakalne, pokrowce na materace szpitalne i inne....

więcej

Centrum Medyczne Eskulap

Miło zapraszamy Państwa do odwiedzin strony medycznego centrum o nazwie Eskulap. Przedstawiane medyczne centrum powstało w 1996 roku. Eskulap to wielospecjalistyczna lekarska przychodnia,...

więcej

Salon fryzjersko-kosmetyczny Planatcja Urody Kamila Rychlik

Fryzjer damski i męski. Fryzury ślubne, okazjonalne, fantazyjne i codzienne. Usługi kosmetyczne; pielęgnacja ciała, twarzy i włosów, stylizacja paznokci. Zabiegi medycyny estetycznej; korekcja...

więcej

viagra w euroClinix

W Klinice Internetowej euroClinix pacjenci z większości krajów europejskich już od kilkunastu lat są edukowani na temat zażywania popularnych leków na impotencję, choroby weneryczne,...

więcej

Tania apteka

Zostaliście rodzicami i chcecie wybrać najlepsze kosmetyki dla swojego maluszka? Odwiedźcie naszą tanią apteką internetową, w której kupicie najtańsze i najlepsze kremy, mydła oraz oliwki...

więcej

Zdrowy styl życia - Ayurveda

Ayurveda jest dyscypliną mądrości relatywnie starą. Pochodzi z takich filozofii jak zen. Najważniejszym sposobem na otrzymanie informacji na ten zagadnienie jest całkowite zgłębienie naszego...

więcej

Urządzenia medyczne do walki z bólem

Henex Poland Trade to spółka powołana przez inż. Eugeniusza Motykę, właściciela firmy BioHENEX s.r.o. (Czechy) - producenta jedynych oryginalnych urządzeń medycznych służących do terapii...

więcej

viagra.biz.pl

Viagra.biz.pl to witryna skierowana glównie do facetów czterdziestoletnich, gdzie umieszczane sa newsy dotyczące zdrowia oraz tego, jak zachować sprawność nie bedąc już tak młodym. serwis...

więcej

Klinika Internetowa www.121doc.pl

Klinika Internetowa www.121doc.pl oferuje leki na szereg dolegliwości takich, jak łysienie, przedwczesny wytrysk, impotencję oraz choroby weneryczne; rzeżączkę, kłykciny kończyste,...

więcej

Psycholog Warszawa

Primo Medica to grono wysokiej klasy specjalistów zajmujących się przede wszystkim zdrowiem mentalnym. Nie tylko leczenie, ale i przeciwdziałanie jest ze wszech miar ważne w życiu powszednim,...

więcej

Oferty pracy w służbie zdrowia

Oferty pracy dla lekarzy, pielęgniarek oraz na inne stanowiska w służbie zdrowia i całej branży medycznej. Strona poświęcona ofertom pracy w służbie zdrowia. Oferty pracy w Polsce i za...

więcej

Exitdoor Magazine - zawsze doskonała informacja

Exitdoor.pl Magazine jest serwisem z interesującymi informacjami. Dostępne artykuły skupiają się na tematyce wychowywania dzieci, samorozwoju, nauki i edukacji, stylistyki, zdrowia i urody,...

więcej

Gabinet dermatologiczny

Lek. Med. Marek Tomaszyński. Dermatolog-wenerolog zawdzięcza własny sukces przede wszystkim pozyskanemu uformowaniu i wielu pokonanych kursach. Sympatia i powierzenie, którym rozwesela się jego...

więcej

Urządzenia kosmetyczne - sprzęt kosmetyczny

Powstaliśmy z pasji oraz miłości do medycyny estetycznej i obecnie oferujemy naszym klientom najwyższej jakości produkty, dzięki którym mogą przeprowadzać w bezpieczny sposób zabiegi. Dla...

więcej

Chirurgia plastyczna Aesthetic Med

Aesthetic Med jest renomowaną kliniką w zachodniej Polsce, która zajmuje się każdego dnia przeprowadzaniem zabiegów chirurgii plastycznej. Placówka aktywnie spełnia się od ponad dwudziestu...

więcej

Ranking lekarzy

Z pomocą portalu Lekarz4u użytkownicy znajdą dobrego lekarza specjalistę. Zapoznać się można z wypowiedziami oraz opiniami pacjentów, którzy skorzystali z usług oraz świadczeń zdrowotnych...

więcej

Zdrowe odżywianie - przepisy i porady

Przepisy na dania oraz potrawy wpisujące się w nurt zdrowego odżywiania się opublikowane są na tej stronie internetowej. Serwis Supervergroten udostępnia przepisy na orzeźwiające koktajle,...

więcej

Telefoniczne konsultacje z lekarzem

Wyobraźcie sobie Państwo, że możecie skonsultować się z wybranym specjalistą zawsze wtedy, kiedy macie taką potrzebę, bez konieczności rejestrowania się w przychodni i oczekiwania na...

więcej

Rzęsistkowica

Choroby weneryczne to kłopotliwe schorzenia. Jednym z nich jest rzęsistkowica. Na tej stronie znajdziesz wiele przydatnych informacji na jej temat. Wyjaśniliśmy na niej dokładnie, co to jest...

więcej

Choroby ich przyczyny, objawy i leczenie

Choroba jest takim stanem organizmu, kiedy to czujemy się źle, a owego złego samopoczucia nie można jednak powiązać z krótkotrwałym, przejściowym uwarunkowaniem psychologicznym lub...

więcej

Choroby-weneryczne

Choroby Weneryczne to choroby przenoszone drogą płciową. Z ang. sexually transmitted diseases, (STD) lub sexually transmitted infections (STI). Jest to grupa chorób zakaźnych, oraz...

więcej

Leczenie impotencji

Impotencja Zaburzenia potencji dotykają coraz więcej mężczyzn na całym świecie. Na obniżenie sprawności seksualnej ma wpływ wiele czynników, które czasami trudno nawet zdiagnozować....

więcej

Grzybica - objawy, leczenie

Grzybica nazywana jest chorobą cywilizacyjną – ze względu na liczbę osób nią zaatakowanych, łatwość rozprzestrzeniania się oraz dogodne warunki, które tworzy dla niej sam człowiek....

więcej

Wysoki cholesterol

Cholesterol jest związkiem tłuszczowym występującym naturalnie w każdym organizmie zwierzęcym. Wraz z dietą dostarczamy do organizmu cholesterol pokarmowy (tzw. egzogenny) w ilości średnio...

więcej

Astma oskrzelowa - astmatyk.edu.pl

Astma to chroniczna, poważna choroba dotykająca płuc. Zacieśnia ona drogi oddechowe poszkodowanego i powoduje powracające ataki suchego kaszlu, ucisku w klatce piersiowej, duszności oraz...

więcej

implanty Warszawa - periodent.com.pl

Jeżeli masz problemy z uzębieniem i przez to przestałeś się uśmiechać, koniecznie musisz zaopatrzyć się w nowoczesne, naturalnie wyglądające implanty. Warszawa posiada wiele takich miejsc,...

więcej

Portal branżowy TerazKobieta.pl

TerazKobieta.pl to stworzony specjalnie dla kobiet portal internetowy, który porusza tematy zdrowia, urody czy medycyny. Nasze publikacje są tworzone ze starannością, a sam portal aktualizowany jest na...

więcej

potencjalnia.com

Specjalizujemy się w leczeniu przypadłości, których osobiste poszukiwanie odpowiedniego leczenia może wywoływać pewien dyskomfort. Zapewniamy bezpieczny proces zakupu, pozwalający na...

więcej

http://www.paniuroda.pl/

Na blogu Pani Uroda można znaleźć wiele interesujących informacji. Tematyką jego jest uroda i dbanie o dobry wygląd. Dlatego bez trudu można znaleźć nie tylko porady dotyczące dbania o...

więcej

Żelazo w kapsułkach - szelazo.pl

Żelazo w kapsułkach to szeroka i bardzo zróżnicowana gama suplementów diety, które można znaleźć nie tylko w aptekach, ale i wielu drogeriach. Kiedy dostarczanie żelaza w pożywieniu nie...

więcej

Portal Zdrowie - Portal Zdrowie

Portal Zdrowie.pl wypełniają artykuły odnośnie dbania o zdrowie i urodę. Możemy tam przeczytać między innymi o wadach i zaletach szczepionek, które jednocześnie zapobiegają groźnym...

więcej

Przyczyny chrapania z niechrap.pl

Strona szpitala Medicover zachęca, aby nie lekceważyć chrapania, które stanowi objaw choroby serca czy układu oddechowego. Osoby chrapiące nie tylko obniżają jakość snu własnego i swojego...

więcej

Odwiedź stronę http://www.porody.medicover.pl/

Poród jest z pewnością wyjątkowym czasem w życiu nie tylko samej matki, ale także w życiu całej rodziny. W szpitalu Medicover mamy zapewniony wysoki poziom bezpieczeństwa podczas porodu, ale...

więcej

Oferta http://www.uroda.medicover.pl/

kategorie:
Ekonomia

Wybierając usługi Kliniki Chirurgii Plastycznej Szpitala Medicover na pewno będziemy zadowoleni. Bardzo profesjonalna kadra pracowników, wysokie standardy, przyznane wyróżnienia i najwyższej...

więcej

Dna moczanowa

Strona www Leczenie Dny Moczanowej to sprawdzone sposoby i wskazówki do walki z tą przewlekłą choroba. Wszelkie profesjonalne i pomocne informacje zawarte na tym portalu pochodzą z uznanej i...

więcej

Instytut Genetyki Sądowej Jolanta Powierska-Czarny

Wykonujemy w głównej mierze badania na ustalenie ojcostwa wykonując je w najnowocześniejszych laboratoriach. Zapewniają one bardzo wysoką jakość wniosków, pozwalających w 100% wykluczyć...

więcej

TwojaMedycyna.eu - portal branżowy

Serwis twojamedycyna.eu powstał w 2014 roku i od tamtej pory jest sukcesywnie aktualizowany. Nasi redaktorzy publikują informacje o zdrowiu, urodzie czy medycynie...

więcej

4sport.pro - Sklep sportowy

Prowadzimy działalność w zakresie dostarczania pomocy medycznych. Stworzyliśmy miejsce, w którym sportowcy znajdą odpowiednie akcesoria dostosowane do każdego rodzaju sportu. Nie ma znaczenia...

więcej

Kora - Centrum Szkoleń

Kora organizuje szkolenia dla personelu medycznego i osób chorymi. Chcemy prowadzić jak najlepsze szkolenia, dlatego nieprzerwanie poszerzamy wiedzę i ofertę. Mamy do dyspozycji aparaturę...

więcej

Wybielanie zębów

Blog zawiera informacje na temat wybielania zębów. Prezentujemy najlepsze opcje i opinie związane z wybielaniem zębów i produktami tej...

więcej

Profinfo.pl

Internetowa księgarnia Profinfo.pl jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer, lidera na polskim rynku wydawniczym. Na stronie internetowej znajdziemy liczne książki, czasopisma,...

więcej

Borelioza leczenie

Serdecznie zapraszamy do naszej kliniki, która pomoże Ci wyleczyć się z boreliozy, cukrzycy, tarczycy czy innych chorób zakaźnych i...

więcej

Domowe sposoby

Serwis SposobyDomowe.pl jest przeznaczony dla ludzi poszukujących ekologicznych i naturalnych sposobów na różne problemy ze zdrowiem, wyleczalnych nie tylko przy użyciu środków typowo...

więcej

Szkolenia medyczne Kora

kategorie:
Nauka i technika

Kora przygotowuje kursy zakresie pierwszej pomocy i medycyny. Dla nas najbardziej istotne jest to, aby dokładnie nauczyć personel, dlatego korzystamy z najlepszych rozwiązań oraz dajemy...

więcej

Laserowa depilacja laserem Vectus - Gdańsk

Profilem działalności gdańskiej kliniki dermatologicznej Clinica Dermatologica jest świadczenie profesjonalnych i przede wszystkim bezbolesnych i szybkich zabiegów laserem Vectus. Klinika...

więcej

Leczenie Czerniaka

W naszym gabinecie medycznym specjalizujemy się w leczeniu oraz diagnozowaniu nowotworów w postaci czerniaków. Czerniak jest nowotworem skóry, jak też błon śluzowych i okolic płytek...

więcej

Portal o zdrowiu

Portal medyczny-nasze najnowsze osiągnięcie Nasze przedsiębiorstwo zajmuje się tworzeniem atrakcyjnych witryn internetowych. Najnowszym osiągnięciem firmy jest portal medyczny, na którym...

więcej

Polskie porno

Na stronie polskie-pornosy.pl zamieszczane są informacje i artykuły związane z szeroko pojmowaną pornografią, jej wpływem na życie, z erotyką, technologiami, zdrowiem i medycyną. Pornografia...

więcej

Spis lekarzy

Chcesz dowiedzieć się czy lekarz, do którego się wybierasz jest naprawdę porządny? A może szukasz polecanego lekarza w Twojej okolicy? Na tej stronce znajduje się wykaz doktorów, gdzie...

więcej

Zdrowy Portal - zdrowyportal.pl

Zdrowy Portal to nowoczesna strona na której znajdziesz wiele interesujących treści, dzięki którym szybko będziesz w stanie zapoznać się z różnymi chorobami pasożytniczymi, zakaźnymi, czy...

więcej

NewfaceBeauty

Urządzenia wielofunkcyjne pozwalają na znaczne oszczędności. Są to nowoczesne maszyny, które zastępują wiele urządzeń przeznaczonych do różnorodnych zabiegów, dzięki czemu pozwalają...

więcej

Www.pocztazdrowia.pl

Zachęcamy Cię do skorzystania z naszego portalu Poczta Zdrowia. Wystarczy, że podasz swój adres poczty internetowej, a będziesz otrzymywać bezpłatne porady dotyczące naturalnych metod ochrony...

więcej

Zmiana stylu życia

Pomagamy kobietom odzyskać równowagę w życiu. Możecie Państwo sesje coachingowe w tematyce wellness. Naprowadzamy na zdrowe i harmonijne rozwiązania, ograniczamy stres, sugerujemy...

więcej

Turystyka medyczna, najlepsze kliniki i lekarze

Internetowa platforma informacji medycznej pozwalająca na wyszukanie informacji o zabiegach medycznych, porównanie ich cen a także wyszukanie klinik i lekarzy. Osobisty asystent Pacjenta pomaga w...

więcej

Leczenie Opryszczki - Opryszczka na Ustach (wargowa)

Opryszczka - leczenie. Portal ekspercki, tworzony przez lekarzy, poświęcony tematowi opryszczki. Z artykułów zawartych na stronie można dowiedzieć się czym jest opryszczka wargowa, opryszczka...

więcej

Stulejka.edu.pl

Portal zawiera niezbędnie informacje, które powinni przeczytać rodzice w przypadku, gdy u ich dziecka występuje stulejka. Z artykułów napisanych przez specjalistów z zakresu medycyny,...

więcej

Literatura medyczna wydawnictw krajowych i zagranicznych. Sprzedaż wysyłkowa i stacjonarna. Zapraszamy do składania zamówień online. Wysyłamy na cały świat....

więcej

Mukowiscydoza - Poradnik dla pacjentów

Mukowiscydoza - co to jest? Jeżeli troszczysz się o zdrowie swoich najbliższych, powinieneś zapoznać się z portalem, w którym szczegółowo opisano wiele informacji na temat schorzenia, jakim...

więcej

Stolicazdrowia.pl

Chcemy wyglądać i czuć się młodo, atrakcyjnie i pięknie, a żeby tak było musimy dbać o to co leży u podstawy dobrego samopoczucia i wyglądu – czyli o zdrowie. Dlatego nasza strona...

więcej

www.mediartinstytut.pl - Terapie medycyny estetycznej Poznań

Od kilku lat dokładamy wszelkich starań jako MediArt Instytut, aby każda z naszych klientek miała zagwarantowane najwyższej jakości usługi pod względem medycyny estetycznej, ginekologii...

więcej

Psychotesty Białystok - psychomedycyna.pl

Jeśli chodzi o badania psychotechniczne wykonywane w naszej pracowni są one realizowane z użyciem nowoczesnych testów oraz przy zastosowaniu dobrej jakościowo aparatury. Oprócz tego prowadzimy...

więcej

Nowoczesna depilacja - Laser Vectus. Gdynia.

Świadczymy usługi depilacji laserowej w Gdyni. Zapewniamy całkowicie bezbolesny przebieg zabiegu, w tym miłe chłodzenie ciała. Nasz laser diodowy dobiera automatycznie parametry zabiegu do...

więcej

Odtrucie narkotykowe Warszawa - detoks-inizio.pl

Detox INIZIO to ośrodek w Warszawie, w którym można poradzić sobie z lekomanią, alkoholizmem oraz narkomanią. Prowadzimy detoks od dłuższego czasu, z naprawdę wieloma sukcesami na swoim...

więcej

Noni Sok

Serwis o niezwykłym działaniu Noni, który uratował zdrowie i życie już milionom ludzi - zalecany przez autorytety medycyny z całego...

więcej

MedicalSensus Sanatorium Polanica

MedicalSensus to luksusowe, komfortowo urządzone sanatorium z profesjonalnym sprzętem medycznym oraz z wykwalifikowaną kadrą pracowniczą. Nasz ośrodek znajduje się w niezwykle malowniczej...

więcej

Serwis medyczny Promedycyna.pl

Serwis medyczny Promedycyna to zbiór informacji na temat zdrowego trybu życia, warto zostać na chwilę i zapoznać się z artykułami o zdrowym nawykach w codziennym...

więcej

Esthe-Med Klinika Medycyny Estetycznej

Nikt nie chce się starzeć ani wyglądać staro. O ile nie da się zatrzymać starzenia, o tyle z wyglądem można zrobić naprawdę dużo. Kwas hialuronowy, botoks i inne substancje bezpieczne dla...

więcej

HIPOKRATES - Centrum Medycyny Estetycznej w Szczecinie

Nasze nowoczesne Centrum Hipokratesa specjalizuje się w realizowaniu szerokiego zakresu zabiegów medycyny estetycznej. Oferujemy zabiegi realizowane najnowszymi metodami a także przy wykorzystaniu...

więcej

Medycyna pracy Bytom

Szeroki wachlarz usług medycznych świadczony na najwyższym poziomie przez doświadczonych lekarzy. Każdy lekarz medycyny pracy posiada uprawnienia do badania kierowców oraz do badania na prawo...

więcej

Portalkosmetologiczny.pl

Portal Kosmetologiczny jest miejscem, gdzie regularnie publikowane są między innymi sprawdzone domowe sposoby na zmarszczki, cellulit, kosmetyki czy też ćwiczenia i dieta na wybrane problemy...

więcej

medicomag.pl

Medycyna niekonwencjonalna obejmuje leczenie z możliwością połączenia różnych technik, aby pomóc pacjentowi zachować zdrowie. Na przykład praktyka akupunktury w tradycyjnej medycynie...

więcej

healthyweek.pl

Zapraszamy na portal internetowy HealtyWeek poświęcony zagadnieniom z zakresu zdrowia, urody, dermatologii i medycyny estetycznej. U nas znajdziesz odpowiedzi na wszelkie nurtujące cię pytania....

więcej

Medicorium

Nasz portal Medicorium stanowi miejsce, w jakim zainteresowane osoby mogą znaleźć dla siebie wiele ciekawych informacji z zakresu medycyny czy kosmetologii. Prezentujemy zarówno informacje typowo...

więcej

topmed.net.pl/

Zapraszamy do naszego centrum medycznego. Najlepsi specjaliści z Białegostoku....

więcej

Beskidzki Blog

Blog właściciela firmy budowlanej z upodobaniem co lokalnych beskidzkich wiadomości i...

więcej

Salon Satomi - Masaż Tajski w Krakowie

Certyfikowana masażystka z Tajlandii Satomi - wiedzę i tajniki masażu zdobywała w najsłynniejszych tajskich szkołach. Satomi jako trenerka masażu tajskiego wykonuje masaż leczniczy, masaż...

więcej

Blog wybitnego reumatologa Jarosława Niebrzydowskiego

Reumatologia bez tajemnic to strona, która powstała z myślą o tych wszystkich, którzy chorują na reumatoidalne zapalenie stawów oraz osteoporozę oraz ich najbliższych, aby mogli zapoznać...

więcej

Convatec.pl

Szukasz wysokiej jakości wyposażenia medycznego? Zapraszamy na Convatec.pl. Specjalizujemy się w opracowaniu innowacyjnych rozwiązań medycznych w stomii, leczeniu i gojeniu ran czy opiece...

więcej

Nowo dodane strony

Oświata i edukacja

Wyzszaszkolakosmetyki.pl jest...

Nauki medyczne

Na stronie znajdziesz...

Grupy newsowe

Znajdziesz tutaj historię,...

Nauki medyczne

Znajdziesz tutaj informacje o...

Chirurgia

Przedstawienie składu...

Psychiatria i psychologia

Angielskojęzyczne...

Kursy przygotowawcze

Medicus organizuje kursy...

Kursy zawodowe

Medioteka to centrum...