powszechne szkolnictwo powszechne

Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Ustrzykach Dolnych

Oficjalna strona Zespołu Szkół Publicznych im Tadeusz Kościuszki w Ustrzykach Dolnych. Na stronie możesz zapoznać się z historią szkoły, kadrą, uczniami, szkolnymi aktualnościami oraz osiągnięciami uczniów. ...

więcej

Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Wadowicach

ZSP nr 2 w Wadowicach tworzą: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika oraz Publiczne Gimnazjum nr 3. Na stronie poznasz bliżej profil szkoły, organizacje pracy, historię powstania...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 10 w Nysie

kategorie:
NysaEdukacja

Witryna zawiera informacje dotyczące SP nr 10 im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Nysie. Znajdziesz tutaj między innymi: historię placówki, notkę o jej patronie, szkolne aktualności i wydarzenia oraz prace...

więcej

Gimnazjum Gminne w Inwrocławiu

Na oficjalnych stronach Gimnazjum Gminnego w Inwrocławiu znajdziesz między innymi: historię powstania szkoły, skład grona pedagogicznego, informacje dotyczące samorządu szkolnego oraz...

więcej

Gimnazjum nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim

Strona prezentuje Gimnazjum nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim. Znajdziesz tutaj miedzy innymi: historię powstania szkoły, skład grona nauczycielskiego oraz kalendarium najważniejszych wydarzeń i...

więcej

Gimnazjum w Radziłowie

Na stronie są zamieszczone informacje dotyczące: historii placówki, nauczycieli i uczniów, szkolnych wydarzeń i imprez oraz...

więcej

Gimnazjum nr 3 w Rybniku

Witryna zawiera informacje dotyczące placówki, jej kierownictwa oraz adres...

więcej

II LO w Rybniku

kategorie:
RybnikEdukacja

Oficjalna strona Liceum Ogólnokształcącego nr 2 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Rybniku. Znajdziesz tutaj wszystko na temat historii placówki, grona pedagogicznego, uczniów oraz szkolnych wydarzeń i...

więcej

IV LO w Rybniku

kategorie:
RybnikEdukacja

Witryna prezentuje Liceum Ogólnikształcące nr 4 w Rybniku. Autorzy zamieścili informacje dotyczące historii i dnia dzisiejszego szkoły, grona pedagogicznego oraz kilka podstron tworzonych przez...

więcej

Zespół Szkół Technicznych w Rybniku

Strona zawiera między innymi: historię ZST w Rybniku, aktualności, informacje o pracownikach i uczniach, wydarzeniach i szkolnych imprezach oraz mnóstwo ciekawostek z życia...

więcej

Szkoła Podstawowa w Barcicach

Na stronie znajdziesz informacje dotyczące historii powstania szkoły, jej patrona oraz...

więcej

Zespół Szkół w Chludowie

ZS w Chludowie tworzą Szkoła Podstawowa i Gmnazjum. Na stronie dowiesz się jakie są wymagania do przyjęcia do klasy sportowej, poznasz historię szkoły oraz jej dzień...

więcej

Oficjalna Strona Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu

Witryna prezentuje ZSE im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu. Autorzy zamieścili mnóstwo informacji dotyczących historii szkoły, kierunków i programu nauczania, osiągnięć uczniów oraz...

więcej

I LO w Łodzi

Oficjlana strona I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. Na stronie znajdziesz: historię powstania placówki, szkolne aktualności, informacje o patronie, gronie...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 74 w Poznaniu

Na stronie SP nr 74 w Poznaniu są dostępne informacje na temat: historii placówki, grona pedagogicznego, osiągnięć uczniów, działalności kół zainteresowań, gazetka szkolna oraz galeria...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 33 w Kielcach

Oficjalna strona SP nr 33 im. Jana Ignacego Padarewskiego w Kielcach. Na stronie znajdziesz informacje dotyczące historii szkoły, kadry nauczycielskiej, działalności pozaszkolnej oraz Klubu...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 5 w Kielcach

Na stronie SP nr 5 w Kielcach znajdziesz informacje na temat historii szkoły, kadry pedagogicznej oraz szkolne...

więcej

Gimnzjum nr 1 w Lublinie

Witryna prezentuje lubelskie gimnzjum nr 1. Na stronach znajdziesz: informacje dotyczące: historii placówki, grona nauczycielskiego, dyrekcji, osiągnięć uczniów, kół zainteresowań oraz galerię...

więcej

Gimnazjum nr 16 w Lublinie

Oficjalna strona Gimnazjum nr 16 w Lublinie. Obok statutu placówki, spisu uczniów, grona nauczycielskiego, dyrekcji, planu zajęć znajdziesz informacje na temat działalności kółka...

więcej

Gimnazjum nr 5 w Lublinie

Witryna prezentuje lubelskie gimnazjum nr 5 a przede wzystkim: krótką historię placówki, załogę, opis działalności kół zainteresowań, sportowe osiągnięcia uczniów, aktualności oraz...

więcej

Gimnazjum nr 5 w Krakowie

Na stronie znajdziesz krótką historię powstania szkoły, informacje dotyczące grona pedagogicznego, sportowych sukcesów uczniów, działających kół zainteresowań oraz zasady...

więcej

Gimnazjum nr 45 w Warszawie

Oficjlan strona Gimnazjum nr 45 w Warszawie. Na stronie znjadują się: historia placówki, skład kadry nauczycielskiej, samorządu szkolnego, zajęcia pozalekcyjne, gazetka szkolna oraz szkolne newsy....

więcej

Gimnazjum nr 8 w Tarnowie

kategorie:
Tarnów Chat

Oficjalna strona tarnowskiego gimnazjum nr 8. Autorzy zmaieścili na stronie informacje na temat: organizacji placówki, kadry nauczycielskiej, dyrekcji, sukcesów uczniów oraz rady rodziców....

więcej

Gimnazjum nr 7 w Tarnowie

kategorie:
Tarnów

Witryna prezentuje Gimnazjum nr 7 w Tarnowie. Na stronie poznasz bliżej szkołę, dyrekcję, grono pedagogiczne, uczniów, atuty szkoły, galerię zdjęć oraz publikacje...

więcej

Gimnazjum w Mikołajkach

Witryna prezentuje Gimnazjum Publiczne w Mikołajkach. Na stronie poznasz bliżej historię powstania placówki, załogę, osiągnięcia uczniów, galerię zdjęć oraz informacje na temat...

więcej

Szkoła Podstawowa w Węgorzynie

Witryna prezentuje SP im K.I.Gałczyńskiego w Węgorzynie. Na stronie znajdziesz między innymi: informacje dotyczące szkoły, patrona, kadry nauczycielskiej, uczniów, gazetki szkolnej oraz notkę na temat...

więcej

Szkoła Podstawowa w Bytoni

Oficjalna strona Publicznej Szkoły Podstawowej w Bytoni. Na stronie: historia placówki, skład kadry nauczycielskiej i dyrekcji, organizacja pracy szkoły, osiagnięcia uczniów oraz...

więcej

Szkoła Postawowa nr 3 w Słupsku

Oficjalna strona Szkoły Podstawowejnr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku. Autorzy zamieścili na stronie informacje dotyczące: organizacji pracy szkoły, kadry pedagogicznej, dyrekcji, patrona,...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 2 w Częstochowie

Oficjalna strona SP nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Częstochowie. Na stronie znajdziesz informacje dotyczące historii szkoły, patrona, grona pedagogicznego, uczniów oraz Częstochowy i...

więcej

Gimnazjum nr 22 w Częstochowie

Na stronie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące programu Sokrates oraz organizacji pracy w...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu

kategorie:
ElblągEdukacja

Oficjalna strona SP nr 1 im. Adama Mickiewicza w Elblągu. Autorzy prezentują na stronie między innymi: historię placówki, skład dyrekcji i grona pedagogicznego oraz informacje na temat działalności fundacji...

więcej

Zespół Szkół Podstawowych nr 1 w Gdynii

W skład ZSP nr 1 w Gdynii wchodzą: Szkoła Podstawowa dla Dzieci Niedosłyszących, Szkoła Podstawowa nr 19, Gimnazjum dla Dzieci Niedosłyszących oraz Gimnazjum nr 10. Na stronie poznasz...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 3 w Kwidzynie

kategorie:
KwidzynEdukacja

Na stronie SP nr 3 w Kwidzynie znajdziesz między innymi: historię powstania placówki, skład kadry nauczycielskiej, osiągnięcia uczniów, szkolne organizacje oraz galerię...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie

kategorie:
KwidzynEdukacja

Na oficjalnej stronie SP nr 6 im. dr Wł. Gębika w Kwidzynie masz okazję poznać bliżej: historię powstania placówki, skład kadry nauczycielskiej, oaiągnięcia uczniów, organizacje uczniowskie oraz szkolne...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 58 we Wrocławiu

Prywatna strona SP nr 58 im. Wandy Rutkiewicz we Wrocławiu. Na stronie poznasz bliżej historię powstania placówki, informacje na temat patrona szkoły, szkolne aktualności, galerię zdjęć oraz notka o autorze...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 36 w Krakowie

SP nr 36 im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie. Na stronie poznasz bliżej historię placówki, patrona, kadrę nauczycielską, osiagnięcia uczniów, szkolne tradycje oraz informacje na temat współpracy z zagranicznymi...

więcej

Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej

kategorie:
podkarpackie

Zespół tworzą następujące szkoły: Szkoła Podstawowa w Posadzie Górnej Szkoła Filialna w Rymanowie Zdroju, Szkoła Filialna w Rymanowie-Zdroju-Desznie oraz Gimnazjum w Posadzie Górnej. Na...

więcej

Gimnazjum nr 3 w Jastrzębiu Zdroju

Na stronie zostały zamieszczone informacje dotyczące historii placówki, kadry nauczycielskiej, najważniejsze szkolne wydarzenia oraz podstrony uczniów. Witryna jest w całości redagowana przez...

więcej

Gimnazjum nr 7 w Jastrzębiu Zdroju

Oficjalna strona jastrzębskiego gimnazjum nr 7. Obok historii powstania placówki, składu grona pedagogicznego, szkolnej kroniki, gazetki szkolnej, osiągnięć uczniów, działalności klubu...

więcej

Gimnazjum nr 9 w Jastrzębiu Zdroju

Na oficjalnej stronie Gimnazjum nr 9 w Jastrzębiu Zdroju znajdziesz między innymi: historię szkoły, kadrę, osiągnięcia uczniów oraz dane...

więcej

Gimnazjum nr 8 we Wrocławiu

Oficjalna strona wrocławskiego gimnazjum nr 8. Na stronie poznasz: historię powstania placówki, organizację pracy szkoły oraz informacje o...

więcej

Gimnazjum nr 3 w Tychach

kategorie:
TychyEdukacja

Oficjalna strona Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Tychach. Obok informacji na temat organizacji pracy szkoły, składu kadry nauczycielskiej znajdziesz godziny urzędowania pedagoga...

więcej

Gimnazjum nr 1 w Opolu

Oficjalna strona Gimnazjum nr 1 w Opolu. Na stronie znajdziesz informacje na temat: historii powstania szkoły, organizacji pracy placówki, kadry nauczycielskiej, samorządu szkolnego, kół...

więcej

Gimnazjum nr 3 w Opolu

Na stronie publicznego gimnazjum nr 3 zamieszczono między innymi: historię placówki, skład grona pedagogicznego i samorządu szkolnego, działające koła zainteresowań, oragnizację zajęć lekcyjnych oraz szkolne...

więcej

Gimnazjum nr 5 w Opolu

kategorie:
Opole

Witryna prezentuje Publiczne Gimnazjum nr 5 w Opolu. Na stronie są dostępne informacje na temat: organizacji pracy placówki, składu kadry nauczycielskiej, najlepszych uczniów, szkolnych...

więcej

Gimnazjum nr 6 w Opolu

kategorie:
Opole

Oficjalna strona opolskiego gimnazjum nr 6. Obok historii placówki, jej "załogi", kół zainteresowań, autorzy zamieścili: galerię zdjęć, szkolną gazetkę oraz informacje dotyczące Szkolnego Klubu...

więcej

Gimnazjum nr 7 w Opolu

kategorie:
Opole

Oficjalna strona Gimnazjum nr 7 w Opolu. Na stronie poznasz bliżej szkołę, jej historię, kadrę padagogiczną, osiągnięcia uczniów, koła zainteresowań, program realizowany w szkole oraz...

więcej

Gimnazjum nr 8 w Opolu

kategorie:
Opole

Oficjalna strona Publicznego Gimnazjum nr 8 im. króla Władysława Jagiełły w Opolu. Na stronie: krótka historia placówki, notka o patronie, skład grona pedagogicznego, szkolna kronika, osiągnięcia uczniów oraz szkolna gazetka...

więcej

Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze

Na stronie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze znajdziesz informacje dotyczące historii powstania placówki, kadry nauczycielskiej, dyrekcji, osiagnięć uczniów, szkolnych imprez oraz gazetki...

więcej

Gimnazjum nr 6 w Zielonej Górze

kategorie:
Zielona Góra

Na stronie: historia szkoły, skład grona pedagogicznego, szkolne newsy, koła zainteresowań, kronika szkolnych wydarzeń oraz galeria...

więcej

Gimnazjum nr 8 w Zielonej Górze

Na oficjalnej stronie zielonogórskiego gimnazjum zapoznasz się z historią powstania placówki, kadrą nauczycielską, szkolnymi wydarzeniami, organizacjami działającymi na terenie szkoły oraz...

więcej

Gimnazjum nr 1 w Złotoryi

Oficjalna strona Publicznego Gimnazjum nr 1 w Złotoryi. Na stronie znajdziesz informacje dotyczące historii powstania placówki, grona nauczycielskiego i dyrekcji, samorządu szkolnego, wydarezń szkolnych oraz...

więcej

Gimnazjum nr 2 w Złotoryi

kategorie:
Złotoryja

Witryna prezentuje Publiczne Gimnazjum nr 2 w Złotoryi. Poznasz tutaj bliżej historię szkoły, kadrę nauczycielską, samorząd szkolny, szkolną bibliotekę, plan zajęć, galerię zdjęć, projekty edukacyjne oraz szkolną...

więcej

Gimnazjum nr 1 w Nysie

kategorie:
NysaEdukacja

Oficjalna strona Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nysie. Na stronie znajdziesz między innymi: organizację pracy szkoły, regulamin szkolny, skład kadry nauczycielskiej i dyrekcji, samorząd...

więcej

Gimnazjum nr 2 w Nysie

kategorie:
NysaEdukacja

Na stronie znajdzesz podstawowe informacje dotyczące struktury i organizacji Publicznego Gimnazjum nr 2 w...

więcej

Gimnazjum nr 3 w Nysie

Oficjalna strona Publicznego Gimnazjum nr 3 w Nysie. Na stronie zapoznasz się z historią szkoły, tradycjami, kadrą nauczycielską, osiągnięciami uczniów, programem edukacyjneym "Comenius" oraz...

więcej

Zespół Szkół Publicznych w Nysie

kategorie:
NysaNysa Edukacja

ZSP w Nysie tworzą: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Powstańców Śląskich i Publiczne Gimnazjum nr 4. Na stronie są dostępne informacje na temat historii powstania szkół, organizacji pracy placówek oraz szkolny...

więcej

Gimnazjum nr 2 w Nowym Targu

Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Targu. Na stronie poznasz: historię powstania placówki, informacje o patronie, kadrze, uczniach, klubie sportowym "Skalny" oraz...

więcej

Gimnazjum nr 1 w Nowej Dębie

Oficjalna strona Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nowej Dębie. Na stronie: krótka historia szkoły, misja i plan rozwoju placówki, szkolne wydarzenia, osiągnięcia uczniów, szkolny klub sportowy oraz...

więcej

Gimnazjum nr 2 w Nowej Dębie

kategorie:
Nowa Dęba

Na stronie Publicznego Gimnazjum nr 2 w Nowej Dębie znajdziesz informacje dotyczące: organizacji pracy szkoły, kadry mauczycielskiej, samorządu szkolnego, wydarzeń oraz szkolnego klubu...

więcej

Gimnazjum nr 13 w Toruniu

kategorie:
Toruń

Oficjalna strona Publicznego Gimnazjum nr 13 w Toruniu. Na stronie znajdziesz informacje dotyczące organizacji pracy szkoły, składu dyrekcji i grona nauczycielskiego, samorządu szkolnego, kół...

więcej

Gimnazjum nr 22 w Toruniu

kategorie:
Toruń

Na stronie Publicznego Gimnazjum nr 22 w Toruniu są dostępne informacje na temat: historii szkoły, grona pedagogicznego, samorządu szkolnego, szkolnej pracowni informatycznej oraz wewnętrznego prawa...

więcej

Zespół Szkół Kolejowych w Szczecinie

kategorie:
Szczecin

Oficjalna strona Zespołu Szkół Kolejowych w Szczecinie. Autorzy zamieścili informacje na temat: organizacji pracy placówki, kierunków kształcenia oraz...

więcej

Gimnazjum nr 27 we Wrocławiu

Oficjalna strona Publicznego Gimnazjum nr 27 we Wrocławiu. Na stronie poznasz bliżej szkołę, nauczycieli i uczniów, organizację roku szkolnego, projekty uczniów, szkolne koła zainteresowań, gazetkę "Klik" oraz hymn...

więcej

Gimnazjum nr 16 we Wrocławiu

kategorie:
Wrocław

Witryna prezentuje wrocławskie gimnazjum nr 16. Na stronie znajdziesz podstawowe informacje dotyczące: organizacji pracy placówki, historię szkoły, kącik humoru oraz galerię...

więcej

Gimnazjum nr 13 we Wrocławiu

Na stronie poznasz bliżej: historię placówki, nauczycieli i uczniów, plan lekcji oraz galerię...

więcej

Gimnazjum nr 7 we Wrocławiu

kategorie:
WrocławChat

Nieoficjalna strona wrocławskiego gimnazjum nr 7. Autorzy prezentują między innymi: krótką historię powstania szkoły, osiągnięcia uczniów, szkolną gazetkę oraz...

więcej

Szkoła Podstawowa w Krempnej

kategorie:
podkarpackie

Oficjalna strona Szkoły Podstawowej w Krempnej. Obok historii placówki znajdziesz tutaj informacje dotyczące składu grona pedagogicznego, szkolnych wydarzeń i uroczystości, okolicy oraz galerię...

więcej

Gimnazjum nr 4 w Tarnowskich Górach

Strona Publicznego Gimnazjum nr 4 w Tarnowskich Górach. Na stronie autorzy zamieścili informacje na temat: organizacji pracy szkoły, dyrekcji i kadry nauczycielskiej, osiągnięć uczniów, szkolną tablicę ogłoszeń oraz...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 124 w Krakowie

Oficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 124 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie. Na stronie znajdziesz informacje na temat: historii placówki, kadry nauczycielskiej, osiągnięć uczniów,...

więcej

Gimnazjum nr 13 w Warszawie

Oficjalna strona Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica w Warszawie. Autorzy zamieścili informacje na temat: historii powstania szkoły, patrona, kadry nauczycielskiej, osiągnięć uczniów,...

więcej

Szkoła Podstawowa w Białych Szczepanowicach

kategorie:
mazowieckie

Strona Szkoły Podstawowej w Białych Szczepanowicach zawiera ogólne informacje o szkole, o kadrze nauczycielskiej oraz historię placówki, aktualności i gazetkę...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim

Oficjalna strona SP nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Aleksandrowie Łódzkim. Na stronie zostały zamieszczone: historia placówki, notka o patronie, skład kadry nauczycielskiej, osiągnięcia...

więcej

Nowo dodane strony

podkarpackie

Strona szkoły podstawowej z...

podkarpackie

Strona zespołu szkół w...

podkarpackie

Na stronie trzebuskiej...

podkarpackie

Oficjalna strona SP nr 7 w...

podkarpackie

Oficjalna strona Szkoły...

podkarpackie

Oficjalna strona Zespołu...

Leżajsk

Witryna leżajskiej...

podkarpackie

Formy kształcenia w szkole,...