krystalografia

Zakład Krystalografii UŚ

Strona zawiera informacje o pracownikach Zakładu, publikacjach, prowadzonych badaniach (tworzenie się w fazie stałej trój- i czteroskładnikowych związków chemicznych o strukturze spinelowej...

więcej

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

Instytut fizyczny w strukturze Polskiej Akademii Nauk prezentuje swoją historię, prowadzone badania magnetyczne układów 5f- i 4f-elektronowych, badania nadprzewodników (ostatnio nadprzewodników...

więcej

Pracownia Rentgenostrukturalna

Głównym przedmiotem badań pracowni są mechanizmy przemian fazowych, krystalografia niskotemperaturowa i struktura krystaliczna i molekularna metaloftalocyjanin. Można tu znaleźć informacje na...

więcej

Nowo dodane strony

Krystalografia

Strona zawiera informacje o...