teryt

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Korzystając z tej strony mamy okazję zapoznać się ze strukturą urzędu, rejestrami, klasyfikacjami i nomenklaturami oraz działalnością wydawniczą instytucji. Zamieszczono także dane opisujące województwo i jego powiaty....

więcej

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Strona zawiera informacje o działalności instytucji (organizacja, statut, rejestry, udostępnianie danych, wydawnictwa). Zamieszczono dane statystyczne prezentujące wskaźniki osiągane przez województwo...

więcej

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Jeżeli chcesz wiedzieć jak nazywa się najbardziej wysunięta na północ miejscowość województwa kujawsko-pomorskiego lub pragniesz zaczerpnąć danych o produkcji przemysłowej na tym terenie...

więcej

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Na stronie można znaleźć informacje dotyczące struktury urzędu, rejestrów przez niego prowadzonych, udostępniania danych oraz podstawowe wskaźniki charakteryzujące...

więcej

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Na stronie zamieszczono informacje dotyczące rejestrowania podmiotów gospodarczych, struktury organizacyjnej urzędu, prowadzonej przez niego polityce informacyjnej. Jest także dział z danymi statystycznymi opisującymi...

więcej

Urząd Statystyczny w Olsztynie Oddział w Elblągu

Strona zawiera podstawowe dane teleadresowe oraz mapę pokazującą najlepsze drogi dojazdowe do...

więcej

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Jeżeli chcesz poznać podstawowe dane statystyczne opisujące województwo zachodniopomorskie, a także zasięgnąć informacji jak zgłosić działalność gospodarczą do odpowiedniego rejestru...

więcej

Urząd Statystyczny w Lublinie

Strona zawiera informacje o strukturze urzędu, rejestracji podmiotów gospodarczych. Zamieszczono dane pokazujące województwo lubelskie na tle innych województw, a także charakterystyki poszczególnych...

więcej

Nowo dodane strony

Statystyka państwowa

Aby państwo mogło się...

Statystyka państwowa

Na stronach Centrum...

Statystyka państwowa

Strona zawiera informacje o...

Statystyka państwowa

Jeżeli chcesz poznać...

Statystyka państwowa

Strona zawiera podstawowe...

Statystyka państwowa

Na stronie zamieszczono...

Statystyka państwowa

Na stronie można znaleźć...

Statystyka państwowa

Jeżeli chcesz wiedzieć jak...

Statystyka państwowa

Strona zawiera informacje o...

Statystyka państwowa

Korzystając z tej strony...