studenci

Ponad-To - Gazeta Studentów UŚ

Wersja elektroniczna czasopisma studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ; zawiera artykuły z zakresu psychologii i pedagogiki, artystyczną twórczość literacką studentów, artykuły...

więcej

Dlaczego - Ogólnopolski Magazyn Studencki

Witryna zawiera bogaty zbiór informacji o przeróżnych sprawach interesujących studentów - studiach, pracy, życiu towarzyskim, sporcie, obyczajach, kulturze; porady prawne, felietony, ankiety,...

więcej

Gazeta Uniwersytecka UŚ

Aktualne oraz archiwalne wydania gazety studenckiej omawiającej życie uczelni i jej...

więcej

Index Student Agency

Agencja oferuje wyjazdy za granicę w systemie au-pair oraz wypoczynek na południu...

więcej

Eurotravel

kategorie:
Biura podróży

Organizator wyjazdów dla studentów i absolwentów uczelni wyższych z całego...

więcej

Rada Przewodnictwa Studenckiego

Strona główna Rady Przewodnictwa Studenckiego (RPS), - informacje o kołach przewodnickich, spotkaniach rady oraz lista...

więcej

Arkada - Koło Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

Witryna Koła zajmującego się tematyką architektury i budownictwa; działalność - wystawy, inwentaryzacje...

więcej

Student.pl

Serwis poświęcony informacjom dla studentów na temat uczelni (indeks wg typów - dane teleadresowe), studiów, rozrywkowego życia studentów, możliwości zarobku i otrzymania...

więcej

Europejczyk - Magazyn Studentów Uniwersytetu Gdańskiego

Pismo studentów III roku Integracji Europejskiej na Uniwersytecie Gdańskim zawiera artykuły i felietony dotyczące... Integracji europejskiej, agend rządowych i ogólnoeuropejskich, wymogów...

więcej

Pismo Politechniki Gdańskiej

Archiwum zawierające dawne, nowsze i najnowszy numer Pisma poświęconego omówieniom aktualnych wydarzeń z życia uczelni, na temat nauki w Polsce, kultury, społeczeństwa i innych...

więcej

Forum Kół Naukowych Politechniki Gdańskiej

Witryna Forum, którego celem jest reprezentowanie środowiska kół naukowych wobec władz uczelni, wymiana informacjii i zacieśnienie współpracy między poszczególnymi kołami, organizacja...

więcej

Żak - gazeta studencka

Internetowe czasopismo poruszające trudne oraz rozrywkowe tematy związane z życiem studenta - studia, rozrywka, sport, kultura i...

więcej

Eurostudent - Magazyn Akademicki

Wydanie on-line najpopularniejszego na rynku studenckim bezpłatnego magazynu akademickiego, redagowanego przez 20 niezależnych redakcji w poszczególnych ośrodkach akademickich. Czasopismo...

więcej

Głos z Probówki - pismo Koła Chemików UJ w Krakowie

Aktualny i poprzednie numery pisma wydawanego przez Koło Naukowe Chemików Uniwersytetu Jagiellońskiego - artykuły o życiu Wydziału Chemii i jego studentów oraz na inne tematy - kultura, muzyka, poezja...

więcej

Teofil

Witryna pisma studiujących dominikanów zawierającego artykuły poruszające zagadnienia filozofii, teologii i duchowości, współczesnej roli Kościoła i wiary. Dostępne spisy treści...

więcej

Bibuła Studencka - czasopismo studentów WSAP

kategorie:
Czasopisma

Internetowa gazeta studentów szczecińskiej Wyższej Szkoły Administracji Publicznej; zawiera artykuły z życia Szkoły oraz na inne tematy bliskie studentom - na przykład jak złapać kosmitę lub znaleźć pracę za...

więcej

Koło Studentów Informatyki UJ

Strona zawiera listę członków oraz statut Koła skupiającego studentów zainteresowanych informatyką, linki o tematyce bliskiej sercu informatyka, ponadto archiwum ftp (zawierające także pliki muzyczne...

więcej

Studenckie Koło Naukowe Finansów i Bankowości Uniwersytetu Łódzkiego

Strona prezentuje przedmiot zainteresowania Koła (pieniądz, polityka monetarna, e-banking, e-commerce, plastikowy pieniądz"), organizowane w związku z tym konferencje i seminaria, projekty związane z konsultingiem i zarządzaniem...

więcej

Zrzeszenie Studentów Polskich w Szczecinie

kategorie:
ZSP

Witryna zrzeszenia skupiającego swoich członków w celu wspólnej obrony praw i interesów środowiska akademickiego, rozwoju zainteresowań i osobowości studentów oraz ich udziału w życiu...

więcej

McGill Polish Students' Association

Strona Stowarzyszenia Polskich Studentów McGilla zawiera informacje o organizowanych spotkaniach, obiadach, wieczorach filmowych, wyjazdach i wykładach popularyzujących polską...

więcej

Centrum Karier AGH w Krakowie

Prezentacja niekomercyjnej działalności Centrum w zakresie przygotowywania studentów do wejścia na rynek pracy (szkolenia, warsztaty, doradztwo) oraz pośredniczącego między pracodawcami a studentami (targi pracy, bank ofert...

więcej

IAESTE Lublin

Witryna lubelskiego oddziału organizacji skupiającej studentów nauk technicznych przedstawia w języku angielskim skład IAESTE Lublin, praktyczne informacje o mieście i...

więcej

Stowarzyszenie Studentów Muzułumańskich w Polsce

kategorie:
Islam

Strona skupia się na przedstawieniu islamu - prawdy wiary, stosunek do życia, Koran, Muhammad, rola kobiety. Znajdziesz tu również wykaz książek i broszurek, informacje o Proroku i kwartalniku...

więcej

Rutgers University Polish Club

Anglojęzyczna strona klubu polskich studentów Uniwersytetu Rutgers w Princeton przedstawia jego kierownictwo i organizowane cyklicznie...

więcej

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Strona przedstawia statut i władze Parlamentu będącego ogólnokrajowym przedstawicielstwem samorządów studenckich, działalność w zakresie praw studentów, wymian międzynarodowych,...

więcej

AIESEC w Bielsku-Białej

Serwis Komitetu AIESEC działającego przy Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku prezentuje działalność organizacji na świecie i w Polsce, jej cele i działalność - wymiana międzynarodowa...

więcej

AIESEC w Szczecinie

Witryna przedstawia w języku angielskim skład i działalność szczecińskiego Komitetu Lokalnego Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Nauk Ekonomicznych i Handlowych - organizowane...

więcej

ELSA - Katowice

Witryna Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa (Grupa Lokalna Katowice); przedstawienie Katowic, działalności ELSA w tym mieście, organizowanych konferencji i seminariów, programów...

więcej

Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej

Strona prezentuje skład samorządu, działalność poszczególnych komisji, odnośniki do organizacji studenckich, konkurs na projekt schroniska górskiego...

więcej

Samorząd Studentów MIM UW

Witryna przedstawia skład obecnego i poprzednich zarządów, przedstawicieli Wydzialu Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW w Parlamencie Studenckim, studenckie koła naukowe i Klub Turystyczny...

więcej

Asklepiada - Korporacja Akademicka przy Śląskiej AM w Katowicach

Witryna studenckiego stowarzyszenia; celem jego członków jest samopomoc i samokształcenie leżące u źródeł ruchu korporacyjnego; witryna zawiera genezę i historię ruchu korporacyjnego...

więcej

Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Ekonomicznej w Katowicach

Strona przedstawia szefostwo akademickiego NZS, informacje o działalności biura pośrednictwa pracy "Indeks", organizowanych konferencjach, kolejnych Spotkaniach Młodzieży Polonijnej, wyjazdach do USA oraz obozach...

więcej

Niezależne Zrzeszenie Studentów AGH w Krakowie

Strona zawiera statut i regulamin oraz skład Komisji Uczelnianej i Rewizyjnej Zrzeszenia przy krakowskiej uczelni; opisuje działalność w zakresie obrony interesów Studenckich oraz realizacji ich...

więcej

Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie

kategorie:
NZSAE w Krakowie

Witryna Zrzeszenia stawiającego sobie za cel wspieranie kulturalnego, naukowego i społecznego rozwoju studentów oraz integracja środowiska studenckiego Akademii Ekonomicznej w Krakowie; zawiera...

więcej

Niezależne Zrzeszenie Studentów Akadmii Pedagogicznej w Krakowie

kategorie:
NZSPedagogika

Strona przedstawia władze i statut Zrzeszenia, galerię zdjęć z organizowanych...

więcej

Niezależne Zrzeszenie Studentów

kategorie:
NZS

Strona zawiera deklarację ideową, władze oraz statut Zrzeszenia działającego na rzecz rozwiązywania socjalnych i dydaktycznych problemów społeczności...

więcej

Samorząd Studentów Politechniki Krakowskiej

Strona prezentuje władze i strukturę Samorządu, którego podstawowym zadaniem jest obrona i reprezentowanie interesów środowiska akademickiego wobec władz uczelni oraz innych władz i...

więcej

Samorząd Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Strona przedstawia skład samorządu i parlamentu studenckiego, regulaminy studiów i domów studenckich, działalność poszczególnych agend samorządowych, ogłoszenia, informacje o sesji...

więcej

PIĄTKA - Duszpasterstwo Akademickie w Łodzi

Witryna Duszpasterstwa prezentuje jego bieżącą działalność, zawiera artykuły omawiające wiarę i życie religijne, przestrzegające przed sektami, przedstawiające misje, ekmenizm; poezja,...

więcej

Geozeta - magazyn geograficzno-podróżniczy

Magazyn Koła Naukowego Studentów Geografii Uniwersytetu Warszawskiego zawiera relacje pasjonatów geografii z własnych wędrówek, artykuły krajoznawcze, publikacje popularnonaukowe z dziedzin...

więcej

Uniwersytet - pismo studentów UW

Redagowana przez Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego gazeta w wersji internetowej zawiera wywiady, felietony i artykuły na tematy studenckie, społeczne, kulturalne i...

więcej

Miasteczko Studenckie w Krakowie

kategorie:
Domy studenckie

Przedstawienie największego kampusu studenckiego w Polsce, obejmującego osiedle 18 domów akademickich wraz z infrastrukturą (kluby, sklepy, placówki usługowe, poczta, boisko, przychodnia, a...

więcej

Kapitol - Dom Studencki nr 14 AGH w Krakowie

Strona prezentuje akademik i jego mieszkańców, funkcjonowanie internetu, serwer ftp, serwis informacyjny dla graczy w Quake'a, prowadzone grupy...

więcej

Strumyk - Dom Studencki nr 5 AGH w Krakowie

Witryna DS przedstawia jego sieć komputerową, aktualne wydarzenia, mieszkańców (i nieliczne mieszkanki), ankietę dla nich, skład Rady Mieszkańców, telefony do akademików, strony prywatne i adresy internetowe...

więcej

Olimp - Dom Studencki nr 1 AGH w Krakowie

Strona Domu Studenckiego przedstawia jego lokalizację i mieszkańców, lokalną sieć komputerową, linki do akademików, strony domowe...

więcej

Filutek - Dom Studencki nr 4 AGH w Krakowie

Prezentacja historii i aktualnego funkcjonowania wewnętrznej sieci komputerowej oraz łącza internetowego akademika, adres, linki, parametry...

więcej

Promyk - Dom Studencki nr 12 AGH w Krakowie

Strona przedstawia mieszkańców akademika, wewnętrzną sieć, rozkłady jazdy autobusów, topografię okolic budynku, galerię zdjęć, zawiera link do specjalnej strony studentów grywających w...

więcej

Mikrus - II Dom Studencki Politechniki Łódzkiej

Strona zawiera informacje o funkcjonowaniu sieci w akademiku (poczta, www), Message Board - możliwość umieszczenia swojego komentarza na stronie, odnośniki do stron mieszkańców (komputery, Quake, sport, samochody, rozrywka, dla kobiet,...

więcej

Rada Mieszkańców Osiedla Studenckiego Słubice

kategorie:
Domy studenckie

Witryna zawiera dane teleadresowe oraz skład osobowy polsko-niemieckiej...

więcej

Mikrus - Dom Akademicki Politechniki Warszawskiej

Witryna zawiera ogłoszenia, instrukcje zamieszczania stron domowych studentów w sieci, linki do stron studenckich, indeks numerów...

więcej

Żaczek - Dom Studencki Politechniki Warszawskiej

Witryna zawiera instrukcje, jak trafić do akademika, przedstawia jego kierownictwo, zasoby (sauna, siłownia, kawiarnia, biblioteka, sala TV, sala komputerowa, solarium, sala taneczna, sklepik), ofertę hotelową ...

więcej

Maciek Dems

Student fizyki technicznej na wydziale Fizyki Technicznej na Pol. Łódzkiej. Pasjonat żeglarstwa i harcerstwa. Możesz zapoznać się z historią i działalnością Drugiej Łódzkiej Drużyny...

więcej

Polski Klub w Mississauga

Strona Klubu zrzeszającego polskich studentów Uniwersytetu Toronto zamieszkałych na kampusie w Mississauga - prezentacja (głównie anglojęzyczna) historii i członków Klubu, aktualnych wydarzeń i imprez,...

więcej

Gazeta Studentów Akademii Ekonomicznej - B.E.S.T.

Biuletyn Efektywnie Studiujących Talentów - gazeta studentów AE we Wrocławiu. Zawartość wydania stanowią artykuły i felietony oraz mnóstwo dowcipów. Znajdziesz tu również wiele informacji...

więcej

Welcome to CAMP AMERICA

Oficjalna polska strona Camp America, organizującej dla młodzieży letnie wyjazdy do pracy w...

więcej

Duszpasterstwo Akademickie w Katowicach

Strona zawiera ogłoszenia i aktualności duszpasterskie, rozkład tygodnia i roku działalności, historię DA, działalność Katolickiego Związku Akademickiego...

więcej

Index - Radio Akademickie

Strona rozgłośni studenckiej przy Politechnice Zielonogórskiej, która prezentuje jej historię, ramowy program radiowy, opisy poszczególnych audycji (muzyka, publicystyka) oraz cennik emisji reklam...

więcej

Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Warszawskiej

Strona zawiera historię, statut i strukturę organizacyjną Zrzeszenia, aktualne wiadomości, opis działalności w sferze rozrywki, turystyki oraz szeroko pojętych spraw studenckich, informacje o gazetce...

więcej

Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej w Świnoujściu

Strona dotyczy kolejnych wydań studenckiej FAMY - przedstawia przebieg, sponsorów, regulamin oraz zdjęcia z...

więcej

Serwer Studentów Prawa

kategorie:
PrawoInne

Serwis przygotowywany przez Wydawnictwo Prawnicze LEX zawiera informacje i treści przydatne studentom prawa - o studiach prawniczych na wszystkich polskich uniwersytetach, nowinkach z dziedziny...

więcej

PostScriptum

Wydanie internetowe kwartalnika Szkoły Języka i Kultury Polskiej przy Uniwersytecie Śląskim w...

więcej

WĘZEŁ - Duszpasterstwo Akademickie w Łodzi

Strona zawiera informacje o działalności duszpasterstwa wśród studentów, jego historii, czytania na każdy dzień, teksty przemówień papieskich oraz linki o tematyce...

więcej

PAKT przy Uniwersytecie Warszawskim

Strona Prawniczego Akademickiego Klubu Turystycznego przedstawia jego skład (studenci i absolwenci) oraz działalność - wyjazdy w piękne zakątki Polski i świata (Bałkany, Syria, Nepal,...

więcej

Akademia Medyczna w Warszawie

kategorie:
AM w Warszawie

Znajdujemy tu serwis informacyjny ukazujący nam całą strukturę Akademii Medycznej w Warszawie. Dowiadujemy się min. o: władzach AM, administracji, jednostkach AM, edukacji, badaniach naukowych,...

więcej

Konkurs Krasomówczy ELSA

Organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa w Polsce konkurs - zapętlona retransmisja w wersji "push" oraz w wersji Java, format...

więcej

Stowarzyszenie Absolwentów Programu "Copernic"

Program stworzony został przez renomowane francuskie uczelnie wyższe, jego celem jest umożliwienie młodym absolwentom wyższych uczelni krajów Europy środkowo-wschodniej poznania instytucji i...

więcej

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

FRSE jest fundacją Skarbu Państwa, której celem jest wspieranie działań na rzecz reformy i rozwoju systemu edukacji w Polsce przez obsługę programów pomocy zagranicznej, wspieranie prac...

więcej

Polski Klub w Princeton

Anglojęzyczna strona organizacji polskich studentów Uniwesytetu Princeton omawia początki i obecną działalność Klubu w zakresie integracji polskiego środowiska uczelnianego i popularyzacji...

więcej

Stodoła - Klub Studentów Politechniki Warszawskiej

Program aktualnych imprez, archiwum wydarzeń, impreza miesiąca, weekend w stodole, informacje o giełdzie fotograficznej, galeria zdjęć, lista miejsc, w których można kupić bilety, mapka...

więcej

Politechnika Świętokrzyska

Na serwerze uczelni są informacje o władzach szkoły, historii, wydziałach, w tym budownictwa i konserwacji zabytków, oraz samodzielnych zakładach branżowych. W witrynie także o regionie,...

więcej

Wspólnota Akademicka Jezuitów

Krakowska wspólnota oferuje przestrzeń do rozwinięcia różnorodnych talentów (śpiewaczych, teatralnych, językowych). Możesz się odznaczyć w dyskusji, w pieczeniu placków, w tańcu, w...

więcej

Zrzeszenie Studentów Polskich

Strona główna Zrzeszenia Studentów...

więcej

PolMedStudents - lista dyskusyjna

Znajdziesz tutaj historię, regulamin oraz dokładną instrukcję korzystania z listy....

więcej

ASI - Akademicki Serwis Informacyjny

Redagowany przez studentów AE we Wrocławiu serwis stanowi terminarz imprez kulturalnych, konferencji i szkoleń. ASI został wzbogacony o wewnętrzną wyszukiwarkę i katalog serwisow WWW dzięki...

więcej

Studencki Klub Górski przy Uniwersytecie Warszawskim

Strona prezentuje władze, historię i działalność turystycznego klubu organizującego wyjazdy (Tajlandia, Kołyma, Aconcagua, Kaukaz, Norwegia, Tien-szan), imprezy, projekcje slajdów, kursy...

więcej

Mammuthus Montanus - czasopismo studenckie

Internetowe pismo SKPG "Harnasie" - artykuły o wyjazdowych i stacjonarnych zajęciach członków Klubu, utrzymane w paradnym tonie, jak i zgodności z...

więcej

Stancja.pl

kategorie:
Domy studenckie

Serwis Stancja.pl pozwala w łatwy i szybki sposób, za pomocą wyszukiwarki, znaleźć mieszkanie lub stancję dla studentów w wybranym mieście...

więcej

Koło naukowe biologów przy SGGW w Warszawie

Na stronie prezentacja członków koła, statut, mała galeria i sprawy...

więcej

Studenckie Koło Naukowe Fizyków "BOZON"

kategorie:
Koła naukowe

Na stronie możesz znaleźć historię koła, galerię zdjęć z różnych wydarzeń oraz referaty ze studenckiej sesji kół naukowych z 2000...

więcej

ROSPUDA - Studenckie spływy kajakowe

Spływy kajakowe rzeką Rospuda to oferta, która zadowoli przede wszystkim amatorów turystyki aktywnej. Opisy rzeki, szlaku spływu wraz z dodatkowymi atrakcjami, programu imprezy, a ponadto...

więcej

Hawiarska Koliba

Klub Organizatorów i Sympatyków Turystyki, działający przy AGH, przedstawia historię powstania, zarząd, relacje z zebrań, informacje o organizowanych kursach na organizatorów turystyki,...

więcej

Stowarzyszenie Integracyjne Studentów FOSTER

Strona dla studentów i młodzieży, którzy poważnie myślą o pracy za granicą, podnoszeniu poziomu znajomości języków obcych, a równocześnie pragną przeżyć wspaniałe wakacje. Na stronie...

więcej

International Student Travel Confederation

ISTC zajmuje się organizacją podróży, nauki i pracy dla studentów i młodych ludzi. Na stronie znaleźć można wiele praktycznych informacji. Strona tylko w języku...

więcej

Student.2p.pl

Student.2p.pl to wortal przygotowany przez studentów dla studentów. Studia, praca i kariera, kultura i zabawa - wszystko w jednym miejscu i czasie. Codzienny przegląd prasy, gorące newsy,...

więcej

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy

Strona Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy. Dzięki zamieszczonym tu informacjom możesz zapoznać się z informacjami o uczelni, szczegółami dotyczącymi tematyki nauczania i...

więcej

Sylwester studencki w Łebie

kategorie:
Sylwester

Największy Studencki Sylwester w Polsce, Sylwester nad morzem, Studencka impreza sylwestrowa. Najlepsze imprezy tylko z nami, przeżyj z nami swoje najlepsze chwile w Sylwestra i Majowki...

więcej

pomocstudentom.com.pl

Pisanie pracy magisterskiej nie musi wiązać się z wyrzeczeniami, straconym czasem oraz niepotrzebnymi nerwami. Często student zabiera się do pisania magisterki bez konkretnego planu, nie wie o...

więcej

Wyklady.org - materiały dla studentów oraz maturzystów

Wyklady.org oferuję bogatą bazę materiałów edukacyjnych dla wszystkich uczniów. Autorskie teksty napisane przez nauczycieli pozwalają na łatwe zrozumienie tematu. Stale rozwijamy swoją...

więcej

Księgarnia studentów prawa - Student.ProfInfo.pl

Księgarnia student.profinfo.pl dedykowana jest studentom prawa. Oferta dopasowana jest do ich potrzeb i zawiera tematyczne publikacje między innymi wydawnictwa Wolters Kluwer. W ofercie można...

więcej

www.nieparzekawy.pl

kategorie:
EkonomiaPraca

Wielu studentów i absolwentów ma problem - co prawda zależy im na stażu i praktykach, ale przecież nie chcą brać byle czego. Każdemu zależy na tym, aby nauczyć się możliwie jak...

więcej

Hologramy na legitymacje

Kupując hologramy na legitymacje na forum, trzeba zwrócić uwagę na ich znaki szczególne. Z dużą łatwością, oryginalne hologramy i legitymacje els można rozpoznać już spojrzeniu na...

więcej

Nowo dodane strony

Komputery i internet

Jesteśmy Studiem DTP...

Czasopisma

Witryna Magazynu Studenckiego...

Czasopisma

Na stronie Małopolskiej...

Czasopisma

Archiwum Niezależnej Gazety...

Czasopisma

Internetowe pismo SKPG...

Czasopisma

Elektroniczna wersja pisma...

BIP

Czasopisma

Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii...

Czasopisma

Miesięcznik Uniwersytetu...

Czasopisma

Wydanie internetowe...

Czasopisma

Kwartalnik Uniwersytetu...