rząd

Ministerstwo Finansów

Oficalna strona Ministerstwa Finansów. Na witrynie znajdują się m.in.: tekst ustawy budżetowej (na rok bieżący i poprzedni), szacunki dotyczące budżetu, informacje o obligacjach skarbowych,...

więcej

Liga Republikańska - Kraków

Oddział Ligi Republikańskiej w Krakowie. Strona zawiera aktualności i różne relacje oraz...

więcej

PSL

kategorie:
PSL

Na oficjalnej stronie partii ludowej zawarto jej program społeczno-gospodarczy, statut, informacje o władzach, różne dokumenty oraz dane na temat organizowanych seminariów itp. Na stronie...

więcej

Ruch Odbudowy Polski

Strona ROP-u, zawiera informacje o partii, cele, założenia i propozycje...

więcej

UNIA POLITYKI REALNEJ - Strona oficjalna

Oficjalny serwis Unii Polityki Realnej. Można tu znaleźć informacje dotyczące partii, historię, spis oddziałów, władze i...

więcej

Konserwatywno Libralna-Partia Unia Polityki Realnej

Okręg zachodniopomorski UPR. Strona zawiera informacje regionalne, o partii, aktualności, felietony, historię oraz...

więcej

Konserwatywno-Liberalna Partia Unia Polityki Realnej

Oficjalna strona partii UPR. Można tu znaleźć informacje o partii, deklaracje, program i...

więcej

Unia Pracy

kategorie:
Unia Pracy

Serwis informacyjny Unii Pracy. Informacje o partii, program i bieżące...

więcej

Unia Wolności

kategorie:
Unia Wolności

Oficjalna strona partii, na której zawarto całą gamę materiałów dotyczących tego ugrupowania. Znajdziesz tu m.in. statut partii, deklarację programową oraz inne jej dokumenty i materiały,...

więcej

Unia Wolności - Wybory '98

kategorie:
Unia Wolności

Łódzka strona Unii Wolności. Informacje dotyczące wyborów regionalnych 1998, lista kandydatów i wyniki...

więcej

Sojusz Lewicy Demokratycznej

kategorie:
SLD

Oficjalna strona Sojuszu Lewicy Demokratycznej, jej statut, władze, informacje oraz...

więcej

Zieloni

Strona informacyjna partii Zieloni RP, zawiera materiał informacyjny - cele...

więcej

Ministerstwo Gospodarki

kategorie:
Ministerstwa

Ministerstwo Gospodarki, informacje o ministerstwie, o programach gospodarczych...

więcej

Ministerstwo Środowiska

kategorie:
Ministerstwa

Na stronie akty prawne, biuletyn informacyjny, wiadomości i...

więcej

Kancelaria Prezesa RM

kategorie:
Ministerstwa

Kancelaria Prezesa RM - Centrum Informacyjne Rządu. Na stronie serwis informacyjny oraz kancelaria prezesa i rady...

więcej

Strona glowna CIOP

Centralny Instytut Ochrony Pracy. Opis działalności, rys historyczny i...

więcej

Ministerstwo Skarbu Państwa

kategorie:
Ministerstwa

Ministerstwo Skarbu Państwa. Na stronie o prywatyzacji, reprywatyzacji i akty...

więcej

Polska Statystyka Publiczna

Na stronie można znaleźć informacje o polskim systemie statystycznym (programy badań, charakterystyka rejestrów, obsługa prasowa), zlokalizowanych w całym kraju 16 urzędach udostępniających...

więcej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

kategorie:
InneInstytucje

Strona instytucji, która dotacjami i preferencyjnymi pożyczkami wspomaga inicjatywy służące poprawie stanu przyrody w Polsce, ze szczególną uwagą zwracaną na działania ekologiczne...

więcej

Urząd Zamówień Publicznych

Strona urzędu nadzorującego wykonywanie czynności realizowanych na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych. Można tutaj znaleźć informacje dotyczące najbliższych organizowanych...

więcej

Państwowa Agencja Atomistyki

Na stronie można zapoznać się ze strukturą organizacyjną agencji, przyjętym przez rząd programem jej działania. Zamieszczono komunikaty o sytuacji radiacyjnej, prawo atomowe, a także informacje dla użytkowników źródeł...

więcej

PAIZ - Polish Agency for Foreign Investment

kategorie:
Agencje

Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych. Na stronach informacje ogólne o...

więcej

PCBC

kategorie:
Inne

Strona Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. Informacje ogólne, szkolenia, certyfikacja...

więcej

Krajowy Urząd Pracy

Na stronie można znaleźć informacje dotyczące prawa pracy, statystyki obrazujące zjawisko bezrobocia w skali kraju i województw, dane teleadreswe wszystkich urzędów pracy w Polsce. Jest też...

więcej

ARK Agencja Rozwoju Komunalnego

kategorie:
Agencje

Strona Agencji Rozwoju Komunalnego. Na stronie kilka podstawowych informacji, struktura i...

więcej

Inspekcja Ochrony Środowiska

kategorie:
InneInstytucje

Inspekcja Ochrony Środowiska. Informacje o stanie środowiska w Polsce, o zagrożeniach środowiska oraz struktura...

więcej

Państwowa Inspekcja Pracy

kategorie:
Inne

Serwis Państwowej Inspekcji Pracy. Informacje na temat prawa pracy oraz informacje o...

więcej

Urząd Morski w Szczecinie

Strona terenowego organu państwowej administracji morskiej Rzeczypospolitej Polskiej działającego na zachodnim wybrzeżu kraju. Zamieszczono akty prawne regulujące jego pracę, wzory dokumentów...

więcej

Urząd Regulacji Energetyki

kategorie:
InneInstytucje

Strona Urzędu Regulacji Energetyki. Na stronie informacje o urzędzie oraz jego...

więcej

Agencja Rynku Rolnego

kategorie:
Agencje

Strona Agencji Rynku Rolnego. Informacje o sposobie działania, zakresie, zaangażowaniu oraz plany...

więcej

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Strona Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Informacje o urzędzie o regionie, historia i...

więcej

Lubelski Urząd Wojewódzki

Na stronie można się zapoznać z pracą urzędu (kompetencje, biografie najwyższych urzędników, struktura wydziałów), podejmowaną przez niego współópracą międzynarodową. Zamieszczono...

więcej

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Strona Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Informacje o regionie i...

więcej

Województwo Małopolskie

Strona Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Informacje o urzędzie, jego strukturze i...

więcej

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Na stronie zamieszczono informacje o strukturze urzędu, dane teleadresowe gmin i powiatów zlokalizowanych na jego terenie oraz administracji zespolonej. Można poznać biografie niektórych...

więcej

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

Na stronie można zapoznać się ze statutem i strukturą urzędu, składem władz. Zamieszczono Dziennik Urzędowy zawierający między innymi uchwały rad gmin wszystkich miast województwa,...

więcej

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Na stronie czekają informacje na temat poszczególnych wydziałów urzędu, historii regionu, spraw załatwianych w tej instytucji. Zamieszczono wiadomości dotyczące miejscowych atrakcji...

więcej

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Na stronie możesz znaleźć informacje na temat struktury urzędu, biografie urzędników (wojewoda, wicewojewodowie), aktualności z Podkarpacia, a także krótka charakterystyką gmin zlokalizowanych na terenie...

więcej

Instytut Energii Atomowej

Strona Instytutu Energii Atomowej. Informacje o Instytucie, o jego działalności oraz o...

więcej

Nieoficjalna strona UOP

Na tej nieoficjalnej stronie poświęconej polskim służbom specjalnym można znaleźć akty prawne regulujące pracę urzędu, aktualności i trochę publicystyki, a także krótkie biografie...

więcej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Oficjalna strona Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której znaleźć można szereg informacji o organizacji urzędu, publikowanych dokumentach i opracowaniach, serwisach rynkowych, biurze prasowym i innych ciekawych dla rolnika...

więcej

Województwo Podlaskie

Strona Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Na stronie zamieszczono informacje o strukturze urzędu, instytucjach zlokalizowanych na terenie jego działania, a także opis walorów przyrodniczych, turystycznych i gospodarczych...

więcej

Ambasada Polski w Wiedniu

kategorie:
Ambasady RP

Na stronie polskiej ambasady w Wiedniu można znaleźć informacje o jej działalności oraz dane na temat Polski i...

więcej

Ministerstwo Sprawiedliwości RP

Na oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości znajdziesz informacje o osobach piastujących kluczowe stanowiska w resorcie, poznasz strukturę organizacyjną, statut oraz regulamin...

więcej

Nowo dodane strony

Instytucje rynku finans.

LoanMe to energicznie...

Instytucje rynku finans.

Pożyczka przez chat to...

Ekonomia

Dzięki odzyskamyprowizje.pl...

Ekonomia

Potrzebujesz kredytu pod...

Ekonomia

Witamy, zapraszamy do...

Ekonomia

Agencja ratingowa Global...

Ekonomia

Zajmujemy się dostarczaniem...

Ekonomia

Handlowanie walutami czy...