szkoła dla dorosłych

Centrum Edukacji Dorosłych w Żarach

Centrum Edukacji Dorosłych w Żarach kształci i doskonali kwalifikacje zawodowe dorosłych w formach pozaszkolnych, kształci w szkołach policealnych i średnich, wyucza zawodu uczniów młodocianych w Zasadniczej Szkole...

więcej

Niepubliczna Placówka Kształcenia Dorosłych Edukator

Edukator prowadzi Policealne Studium Zawodowe kształcące zaocznie w kierunkach: technik informatyk, technik BHP, technik prac biurowych. Placówka prowadzi również kursy w zakresie informatyki, BHP, przedsiębiorczości i księgowości i...

więcej

Policealne Studium Informatyczne

PSI Fundacji Kultury Informatycznej kształci techników informatyków. Na stronie placówki można przejrzeć program nauczania oraz zapoznać się z zasadami...

więcej

Policealna Szkoła i Studium Novum

Novum prowadzi szkołę informatyczno-ekonomiczną oraz studium informatyki. Odwiedzając stronę zapoznasz się z działalnością placówki, warunkami naboru, kierunkami kształcenia oraz planem nauczania....

więcej

Policealne Studium Reklamy

Studium prowadzi zajęcia w systemie dziennym i zaocznym, a nauka trwa cztery semestry. Stona prezentuje działalność placówki, historię oraz kryteria...

więcej

Policealns Szkoły Prywatne dr Małgorzaty Jantos

Placówka obejmuje Studium Sekretarek oraz Studium Ubezpieczeń, a zajęcia odbywają się w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym. Na stronie znajdują się szczegółowe informacje o działalności...

więcej

policealna Szkoła Obsługi Ruchu Turystycznego

Szkoła kształci techników obsługi ruchu turystycznego w systemie czterosemestralnym oraz kelnerów w systemie...

więcej

Szkoła Policealna Pracowników Służb Specjalnych

Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych kształci absolwentów szkół średnich, głównie ogólnokształcących, w zawodzie pracownika...

więcej

Liceum Ogólnokształcące i Studium Informatyczne

Placówka prowadzi zarówno Studium Informatyczne, jak i Liceum Ogólnokształcące oraz Liceum zaoczne i wieczorowe. Na stronie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące działalności...

więcej

Prywatne Liceum Ogólnokształcące i Policealne Studium Zawodowe

W Liceum mogą kontynuować naukę absolwenci szkół zawodowych lub szkół podstawowych (wymagane ukończenie 17 lat). Studium Zawodowe kształci techników informatyków, techników administracji,...

więcej

Policealna Szkoła Kosmetyki i Masażu

Na stronie znajdziesz informacje o szkole, programie nauczania oraz warunkach naboru. Zamieszczono tu również przykładowe techniki...

więcej

Prywatna Szkoła Komputerowa

kategorie:
Edukacja Piotrków

W skład szkoły wchodzi Liceum Ogólnokształcące "Informatyk", Wieczorowe Technikum Informatyczne oraz Zaoczne Technikum Informatyczne. Na stronie informacje o działalności poszczególnych szkół oraz o warunkach...

więcej

Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy Zdroju

Zespół szkół o profilach: turystycznym, hotelarskim, gastronomicznym i ogólnokształcącym. W skład placówki wchodzą: Liceum Techniczne, Technikum Zawodowe i Szkoła...

więcej

Policealne Studium Kosmetyczne

na stronie zamieszczono ogólne informacje o działalności szkoły, dane teleadresowe oraz zasady...

więcej

Policealne Studium Hotelarsko-Turystyczne

Placówka ma charakter publiczny, a nauka jest bezpłatna. Na Stronie Studium znajdziesz ogólne informacje o działalności placówki, kryteria naboru oraz tematyka rozmów...

więcej

Policealne Studium Zawodowe "Oświata"

Studium kształci w systemie dziennym i zaocznym na kierunkach: Hotelarskim, Ekonomicznym, Obsługi Turystycznej, Administracyjno-Biurowym....

więcej

Policealne Studium Zawodowe Informatyki

Placówka działa przy Polskim Towarzystwie Informtycznym i posiada uprawnienia szkoły publicznej. Na stronie informacje o działalności placówki, kierunkach kształcenia oraz warunkach naboru....

więcej

Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy w Katowicach

Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy Sp. z o.o. prowadzi działalność edukacyjną i szkoleniową w 19 oddziałach na terenie południowej Polski. Oferuje zarówno możliwość zdobycia nowych...

więcej

Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych

Oficjalna strona Prywatnego Zespołu Szkół Zawodowych dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej, w skład którego wchodzą następujące placówki: Technikum Zawodowe dla Dorosłych, Liceum Handlowe dla...

więcej

ZDZ w Miastku

Strona poświęcona działalności Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Miastku. Na stronie: info o szkole, kierunki kształcenia, podania, terminy zjazdów, galerie zdjęć i...

więcej

Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Marka Twain'a

Oficjalna strona Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marka Twain'a w Warszawie. Oferta edukacyjna, nabór, kursy maturalne, akty prawne, historia,...

więcej

Kursy przygotowawcze do matury

Zaproszenie na kursy przygotowawcze do egzaminu dojrzałości organizowane w warszawskim Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Marka...

więcej

Szkoła dla dorosłych

Oferta SZESNASTKI zawiera m.in. kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego, egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego, oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe - Technik...

więcej

Atutszkola.pl

Jako Lider Kształcenia ATUT ze swoją ofertą wychodzimy do wszystkich klientów, którzy są zainteresowani nauką w szkole policealnej, jak również w liceum i gimnazjum dla dorosłych. Naukę...

więcej

Nowo dodane strony

Oświata i edukacja

Jako Lider Kształcenia ATUT...

Oświata i edukacja

Prezentujemy Państwu...

Oświata i edukacja

Artystyczna szkoła...

Oświata i edukacja

Z przyjemnością...

Oświata i edukacja

Proponujemy szkolenie w...

Oświata i edukacja

Skorzystaj z bardzo bogatej...

Oświata i edukacja

W Warszawie znajduje się...

Oświata i edukacja

ProEdukacja z Katowic to...

Oświata i edukacja

Niestety, nie wszyscy mają...

Oświata i edukacja

Oferta edukacyjna szkół...