ogólniak

Katolickie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Białej Podlaskiej

Egzaminy wstępne, informator o profilu kształcenia, wiadomości z życia szkolnego oraz kronika...

więcej

III Liceum Ogólnokształcące w Tychach

kategorie:
TychyEdukacja

Na stronie znajdziesz: historię szkoły, warunki przyjęcia do szkoły, profil szkoły, osoby które można spotkać w LO, wykaz imprez kulturalnych organizowanych przez...

więcej

VI LO w Koszalinie

O 6 liceum w Koszalinie, a tam o samorządzie szkolnym, egzaminach wstępnych i kołach...

więcej

Liceum Ogólnokształcące w Otmuchowie

kategorie:

Szkoła o róznorodnych kierunkach kształcenia, a takąze informacje o klasach informatycznych oraz ogólne informacje o...

więcej

II Lo w Przemyślu

kategorie:
Przemyśl

Liceum Ogólnokształcące im. Prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu. Znajdziesz tutaj: historie i dzieje liceum oraz dzień dzisiejszy szkoły. Witryna jest również dostępna w języku angielskim i...

więcej

I LO w Puławach

kategorie:
PuławyEdukacja

Strona główna I Liceum Ogólnokształcącego w Puławach - na niej informacje o liceum, historii i radzie...

więcej

LO w Warce

kategorie:
mazowieckie

Historia liceum, o patronie Piotrze Wysockim, liceum wczoraj i dziś oraz informacje dla chętnych do I klas...

więcej

I LO w Krakowie

Odwiedzając stronę można zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o szkole, jej historii, patronie - Bartłomieju Nowodworskim oraz profilach klas. Na stronie znajduje się również...

więcej

II LO w Lublinie

kategorie:
Lublin

Witryna II Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie. Na stronie znajdziesz informacje o zasadach rekrutacji, historia szkoły, o patronie hetmanie Janie Zamojskim, aktualności szkolne, sukcesy...

więcej

III LO w Lublinie

kategorie:
Lublin

Grono pedagogiczne i uczniowie szkoły, ciekawe wiadomości o histori szkoły, propozycje zajęć dodatkowych dla uczniów np....

więcej

DWLOT - Warszawa

Strona XXXIX Liceum Ogólnoksztalcącego im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie przedstawia historię szkoły, jej kadrę nauczycielską, udział w konkursach i projektach, aktywność sportową...

więcej

IV LO we Wrocławiu

kategorie:
Wrocław

Strona IV Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu, która prezentuje historię placówki, profile klas oraz zdjęcia szkoły. Witryna jest dostępna w języku angielskim, niemieckim oraz...

więcej

IX Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

Ciekawa strona IX L.O. w Szczecinie, prezentująca historię placówki, grono nauczycielskie oraz uczniów, a także aktualności z życia strony. Zamieszczono tu również informacje na temat...

więcej

Zespół Szkół Rolniczych

Witryna prezentuje placówkę, jej historię i poszczególne pracownie. Można tu również przeczytać krótką notkę bigraficzną o patronie szkoły - Andrzeju...

więcej

Zespół Szkół Budowlanych

Odwiedzając stronę poznasz kierunki kształcenia, historię szkoły oraz...

więcej

II LO w Łańcucie

Strona II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Łańcucie. Znajdziesz tutaj wszysko co dotyczy historii szkoły, grona pedagogicznego, samorządu szkolnego oraz aktualności z życia...

więcej

II LO w Mielcu

kategorie:
MielecEdukacja

Na stronie znajdziesz charakterystykę szkoły, poznasz jej osiągnięcia, grono pedagogiczne i uczniów, przejrzysz serwisy uczniowskie, zapoznasz się z działalnością samorządu oraz przeczytasz inetretową gazetkę...

więcej

LO w Czersku

kategorie:
pomorskieCzersk

Witryna będąca wizytówką Liceum Ogólnokształcącego im. Wincentego Pola w Czersku. Zamieszczono na niej aktualności dotyczące szkoły, jej historię, prezentacje różnego rodzaju prac uczniów oraz dane...

więcej

VII Liceum Ogólnokształcące w Opolu

Strona prezentuje placówkę, jej historię, grono pedagogiczne oraz uczniów. Zamieszczono tu również galerię zdjęć, liste osiągnięć uczniów na olimpiadach naukowych. Nie zabrakło również aktualnośći z życia...

więcej

Bielska Szkoła Menedżerów

BSM jest szkołą społeczną o uprawnieniach szkół publicznych, oferującą możliwość kształcenia w liceum ogólnokształcącym oraz policealnym studium...

więcej

Liceum Ogólnokształcące i Studium Informatyczne

Placówka prowadzi zarówno Studium Informatyczne, jak i Liceum Ogólnokształcące oraz Liceum zaoczne i wieczorowe. Na stronie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące działalności...

więcej

Prywatna Szkoła Komputerowa

kategorie:
Edukacja Piotrków

W skład szkoły wchodzi Liceum Ogólnokształcące "Informatyk", Wieczorowe Technikum Informatyczne oraz Zaoczne Technikum Informatyczne. Na stronie informacje o działalności poszczególnych szkół oraz o warunkach...

więcej

Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej

Witryna prezentuje LO im. Marii Curie-Skłodowskiej. Na stronie znajdziesz informacje na temat działalności szkoły, podejmowanych inicjatyw, jej dzieje oraz grono pedagogiczne. Można tu również znaleźć kilka słów o patronce...

więcej

III LO w Dąbrowie Górniczej

Na stronie można znaleźć historię liceum, aktualności z życia placówki, informacje o Smorządzie, Radzie Rodziców, zasady naboru oraz słów kilka o gronie pedagogicznym wraz ze...

więcej

I LO im. S.Żeromskiego w Jeleniej Górze

Autorzy strony prezentują krótki rys historyczny szkoły, skład grona pedagogicznego, działalność i osiągnięcia uczniów oraz inormator dla...

więcej

I LO w Elblągu

kategorie:
ElblągEdukacja

Oficjalna strona I Liceum Ogolnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Elbląguzawiera informacje na temat najświeższych wydarzeń szkolnych, załogi szkoły, programów nauczania, zasad...

więcej

III Liceum Ogólnokształcące w Opolu

Oficjalna strona III LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu. Na stronie są zamieszczone: historia powstania szkoły, informacje o jej patronie, oferta edukacyjna, program nauczania, osiagnięcia uczniów oraz zasady...

więcej

Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Oświęcimiu

Oicjalna strona Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Oświęcimskiego Towarzystwa Oświatowego w Oświęcimiu. Na stronie są dostępne informacje na temat historii powstania szkoły, oferty...

więcej

IV Liceum Ogólnokształcące w Siedlacach

kategorie:
SiedlceEdukacja

Oficjalna strona IV LO im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach. Na stronie znajdziesz informacje na temat organizacji placówki, kierunków kształcenia, grona pedagogicznego, osiągnięć uczniów oraz wydarzeń...

więcej

I LO w Myślenicach

Oficjalna strona I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach. Autorzy zamieścili tutaj między innymi: historię powstania szkoły, notkę o patronie, informacje o gronie...

więcej

I LO w Żorach

I liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Żorach. Autorzy prezentują historię powstania szkoły, kadrę nauczycielską , osiągnięcia uczniów, szkolne wydarzenia i aktualności. Na...

więcej

VIII LO w Białymstoku

Strona VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku. Na stronie znajdziesz między innymi: ofertę edukacyjną szkoły, kącik humoru i rozrywki oraz wiele innych...

więcej

XIV LO w Warszawie

Oficjalna strona Liceum Ogólnkształcącego nr XIV im. Stanisława Staszica w Warszawie. Na stronie są dostępne informacje dotyczące oferty edukacyjnej szkoły, jej historię, skład rady pedagogicznej, szkolnych imprez i...

więcej

I LO w Tychach

kategorie:
TychyEdukacja

Witryna prezentuje Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Leona Kruczkowskiego w Tychach. Autorzy zamieścili informacje na temat kadry nauczycielskiej, osiągnięć uczniów, miasta Tychy oraz galerię...

więcej

V LO w Zielonej Górze

Oficjalna strona V Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kieślowskiego w Zielonej Górze. Na stronie znajdziesz informacje na temat historii szkoły, kadry pedagogicznej, uczniów, kółek...

więcej

LO w Brzozowie

kategorie:
BrzozówBrzozów

Witryna prezentuje Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie. Obok szkolnych wiadomości, informacji o historii szkoły, gronie pedagogicznym, olimpijczykach są dostępne materiały o mieście...

więcej

II LO w Limanowej

kategorie:
LimanowaEdukacja

Oficjalna strona II Liceum Ogólnokształcącego im. Legionów Piłsudzkiego w Limanowej. Na stronie są dostępne: informacje dotyczące historii szkoły, personelu, szkolnych wydzarzeń oraz galeria...

więcej

I LO w Nysie

kategorie:
opolskieEdukacja

Oficjalna strona I Liceum Ogólnokształcącego - Carrolinum w Nysie. Znajdziesz tutaj informacje dotyczące historii szkoły, grona pedagogicznego, aktualności oraz materiały dotyczące...

więcej

IX LO w Gdyni

kategorie:
GdyniaEdukacja

Serwis informacyjny IX Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Gdyni. Znajdziesz tutaj informacje na temat historii placówki, grona nauczycielskiego, programu nauczania, osiągnięć uczniów oraz szkolnych...

więcej

III LO w Puławach

kategorie:
PuławyEdukacja

Oficjalna strona III Liceum Ogólnokształcacego w Puławach. Znajdziesz tutaj między innymi: historię placówki, skład grona pedagogicznego, opis działalności szkolnych kół naukowych oraz wydarzeń...

więcej

III LO w Kaliszu

kategorie:
KaliszEdukacja

Oficjalna strona III Liceum Ogólnokształcacego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu. Na stronie znajdziesz historię szkoły, materiały o patronie, informacje na temat osiągnięć uczniów oraz zasad...

więcej

II LO w Rybniku

kategorie:
RybnikEdukacja

Oficjalna strona Liceum Ogólnokształcącego nr 2 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Rybniku. Znajdziesz tutaj wszystko na temat historii placówki, grona pedagogicznego, uczniów oraz szkolnych wydarzeń i...

więcej

IV LO w Rybniku

kategorie:
RybnikEdukacja

Witryna prezentuje Liceum Ogólnikształcące nr 4 w Rybniku. Autorzy zamieścili informacje dotyczące historii i dnia dzisiejszego szkoły, grona pedagogicznego oraz kilka podstron tworzonych przez...

więcej

Zespół Szkół Technicznych w Rybniku

Strona zawiera między innymi: historię ZST w Rybniku, aktualności, informacje o pracownikach i uczniach, wydarzeniach i szkolnych imprezach oraz mnóstwo ciekawostek z życia...

więcej

LO w Grajewie

kategorie:
podlaskieGrajewo

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Grajewie. Oprócz historii placówki, składu grona pedagogicznego znajdziesz mnóstwo materiałów edukacyjnych przydatnych dla każdego...

więcej

I LO w Siemianowicach Śląskich

Oficjalna strona Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich. Autorzy zamieścili informacje na temat historii szkoły, nauczycieli, szkolnych imprez i wydarzeń, zasady rekrutacji oraz pokaźną galerię...

więcej

II LO w Siemianowicach Śląskich

Na stronie Liceum Ogolnokształcącego nr 2 im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich zamieszczono materiały dotyczące aktualności szkolnych, matury, szkolnych wydarzeń oraz osiągnięć...

więcej

II LO w Chorzowie

kategorie:
ChorzówEdukacja

Na stronie II Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Ligonia w Chorzowie, znajdziesz informacje dotyczące historii placówki, patrona szkoły, profile klas, szkolne aktualności oraz opis działalności...

więcej

X LO w Kielcach

Strona X Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Kielcach. Obok historii powstania szkoły, składu grona pedagogicznego, profili klas poznasz osiągnięcia kieleckich...

więcej

I LO w Łodzi

Oficjlana strona I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. Na stronie znajdziesz: historię powstania placówki, szkolne aktualności, informacje o patronie, gronie...

więcej

V LO w Sosnowcu

V Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu. Autorzy zamieścili na stronie: krótką historię placówki, skład kadry nauczycielskiej, szkolne organizacje , wydarzenia i imprezy oraz zasady rekrutacji do...

więcej

LO w Drohiczynie

Oficjalna strona drohiczyńskiego Liceum Ogólnkształcącego im. Józefa Igancego Kraszewskiego. Autorzy prezentują na stronie między innymi: historię placówki, grono nauczycielskie i dyrekcję,...

więcej

III LO we Wrocławiu

Oficjalna strona III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu. Na stronie znajdziesz informacje dotyczące: historii szkoły, patrona, kadry nauczycielskiej, uczniów,...

więcej

V LO we Wrocławiu

Witryna prezentuje V Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu. Na stronie zamieszczono między innymi: krótką historię szkoły, profile klas, szkolny teatr, informacje...

więcej

X LO we Wrocławiu

Na stronie X Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu znajdziesz: historię placówki, informacje o patronie, skład kadry nauczycielskiej, profile klas, zasady...

więcej

LO w Pszczynie

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie jest jednym z najstarszych liceów w Polsce. Na stronie znajdziesz informacje na temat: historii placówki, grona pedagogicznego,...

więcej

II LO w Malborku

Oficjalna strona II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku. Na stronie poznasz bliżej historię szkoły, profile klas, kadrę nauczycielską, uczniów, absolwentów, galerię zdjęć oraz szkolne...

więcej

ZSO w Malborku

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Malborku. Na stronie znajdziesz między innymi: historię placówki, skład kadry nauczycielskiej i szkolnego samorządu, notkę o...

więcej

ZSO nr 1 w Mielcu

kategorie:
MielecMielec

W skład Zespołu Szkół Ogólnkształcących wchodzą: Gimnazjum nr 3 i V Liceum Ogólnokształcące. Na stronie są dostępne informacje dotyczące: historii placówki, kadry nauczycielskiej,...

więcej

V LO w Białymstoku

Witryna prezentuje V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku. Aotorzy zamieścili na stronie: szkolne newsy, osiągnięcia uczniów, skład kadry nauczycielskiej,...

więcej

ZSO nr 1 w Olsztynie

W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Olsztynie wchodzą: II Liceum Ogólnokształcące im. K.I.Gałczyńskiego, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Gimnazjum nr 2 oraz...

więcej

III LO w Olsztynie

Oficjalna strona III LO w Olsztynie. Na stronie znajdziesz informacje dotyczące: historii szkoły, patrona, współpracy ze szkołami niemieckimi i francuskimi oraz...

więcej

Nowo dodane strony