powszechna szkoła powszechna

Szkoła Podstawowa nr 3 i Gimnazjum w Ciechocinku

Na stronie informacje dotyczące SP nr 3 i Gimnazjum w Ciechocinku, nauczycieli i uczniów, najważniejszych wydarzeń, organizowanych imprez, programu Sokrates oraz szkolne...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 43 w Gdyni

kategorie:
Gdynia

Informacje o szkole, a tam: Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK "Piechotki", koło sportowe szkoły, uczniowska gazetka "Obserwatorek" i wiele...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 13 w Mielcu

Formy kształcenia w szkole, ogólne informacji o histrorii szkoły oraz prywatne strony...

więcej

Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku

Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku przedstawia swoją historię, uczniów, nauczycieli, aktualne wydarzenia z życia społeczności...

więcej

SP nr 34 w Gdyni

kategorie:
Gdynia

Informacje o szkole i pracy kół zainteresowań, a także o absolwentach i uczniach oraz żartobliwie o...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku

kategorie:
pomorskieCzersk

Na stronie prócz informacji dotyczących szkoły, jej historii, grona pedagogicznego, uczniów i gazetki szkolnej znajdziemy Czerska, jego historii, położenia i walorów...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie

Oficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dębnie zawiera rys historyczny placówki, listę osiągnięć szkolnych i sportowych jej uczniów, listę pracowników...

więcej

Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Wadowicach

ZSP nr 2 w Wadowicach tworzą: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika oraz Publiczne Gimnazjum nr 3. Na stronie poznasz bliżej profil szkoły, organizacje pracy, historię powstania...

więcej

Gimnazjum w Błędowie

Na stronie są dostępne informacje na temat historii szkoły, dyrekcji i grona pedagogicznego, osiągnięć uczniów w sporcie i nauce oraz szkolne aktualności. Możesz również przeczytać szkolną gazetkę oraz ułożyć...

więcej

Szkoła Podstawowa w Gnojnie

Domowa strona SP w Gnojnie. Autorzy zamieścili informacje na temat historii szkoły, nauczycieli, osiągnięć uczniów oraz szkolnych wydarzeń. Znajdziesz tutaj również konkursy, gazetkę szkolną oraz materiały dotyczące...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolnie

kategorie:
podlaskieKolno

Oficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie. Na stronie są dostępne informacje na temat historii szkoły, jej patrona, samorządu uczniowskiego oraz grona...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 5 w Lublinie

Oficjalna strona SP nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie. Autorzy zamieścili informacje dotyczące historii placówki, patrona, grona pedagogicznego, samorządu uczniowskiego oraz działajacego teatrzyku...

więcej

Gimnazjum w Widuchowej

Na oficjalnej stronie Gimnazjum w Widuchowej znajdziesz informacje na temat historii powstania placówki, statutu i regulaminu szkoły oraz skład grona pedagogicznego i przykładowe scenariusze...

więcej

Gimnazjum nr 2 w Barlinku

Oficjalna strona Gimnazjum nr 2 w Barlinku. Znajdziesz tutaj informacje na temat grona pedagogicznego i uczniów, kącik literacki, mnóstwo ciekawostek oraz...

więcej

Gimnazjum Gminne w Inwrocławiu

Na oficjalnych stronach Gimnazjum Gminnego w Inwrocławiu znajdziesz między innymi: historię powstania szkoły, skład grona pedagogicznego, informacje dotyczące samorządu szkolnego oraz...

więcej

Gimnazjum nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim

Strona prezentuje Gimnazjum nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim. Znajdziesz tutaj miedzy innymi: historię powstania szkoły, skład grona nauczycielskiego oraz kalendarium najważniejszych wydarzeń i...

więcej

Gimnazjum w Radziłowie

Na stronie są zamieszczone informacje dotyczące: historii placówki, nauczycieli i uczniów, szkolnych wydarzeń i imprez oraz...

więcej

Gimnazjum nr 3 w Rybniku

Witryna zawiera informacje dotyczące placówki, jej kierownictwa oraz adres...

więcej

LO w Słupcy

Oficjalna strona Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego w Słupcy. Znajdziesz tutaj między innymi: historię powstania szkoły, informacje o kadrze nauczycielskiej, szkolne aktualności oraz szkolne...

więcej

LO w Ziębicach

Witryna zawiera informacje na temat Liceum Ogólnokształcacego im. Tadeusza Kościuszki w Ziębicach. Obok historii szkoły, grona pedagogicznego, absolwentów, wyróżniających się uczniów znajdziesz szkolne aktualności i...

więcej

Szkoła Podstawowa w Barcicach

Na stronie znajdziesz informacje dotyczące historii powstania szkoły, jej patrona oraz...

więcej

Zespół Szkół w Chludowie

ZS w Chludowie tworzą Szkoła Podstawowa i Gmnazjum. Na stronie dowiesz się jakie są wymagania do przyjęcia do klasy sportowej, poznasz historię szkoły oraz jej dzień...

więcej

Szkoła Podstawowa w Bliżynie

kategorie:
świętokrzyskie

Oficjalna strona SP im. gen Stanisława Maczka w Bliżynie. Autorzy zamieścili między innymi: historię powstania szkoły, notkę o patronie, skład grona pedagogicznego, osiągnięcia uczniów oraz...

więcej

Szkoła Podstawowa w Wojciechowie

kategorie:

Oficjalna strona SP im. Ewarysta Estkowskiego w Wojciechowie. Znajdziesz tutaj krótką historię szkoły, notkę o patronie, skład kadry nauczycielskiej, publikacje nauczycieli oraz...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 2 w Małkini

kategorie:
mazowieckie

Oficjalna strona SP nr 2 w Małkini. Znajdziesz tutaj historię powstania placówki, szkolne wydarzenia i aktualności, skład grona nauczycielskiego oraz informacje dotyczące...

więcej

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Wałbrzychu

Oficjalna strona ZSEG im. Edukacji Narodowej w Wałbrzychu. Autorzy strony zamieścili materiały dotyczące historii szkoły, jej załogi, strukturę placówki, profile klasowe oraz bogata galerię...

więcej

Gimnzjum O.O. Pijarów w Krakowie

Oficjalna strona Publicznego Gimnazjum nr 52 im. ks. Stanisława Konarskiego Ojców Pijarów w Krakowie. Autorzy zamieścili między innymi: informacje o szkole, zasadach rekrutacji, regulaminie, kadrze nauczycielskiej oraz kronikę...

więcej

Gimnzjum w Korzeniewie

kategorie:
wielkopolskie

Na oficjalnej stronie gimnzjum w Korzeniewie znajdziesz między innymi: informacje na temat historii szkoły, gronie nauczycielskim, osiągnięciach uczniów, drużynie harcerskiej oraz gazetkę...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 41 w Bydgoszczy

Strona Szkoły Podstawowej nr 41 im. Romualda Traugutta w Bydgoszczy. Na stronie znajdziesz hstorię szkoły, informacje o patronie, gronie pedagogicznym, samorządzie szkolnym oraz szkolne...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 8 w Bydgoszczy

SP nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Bydgoszczy. Autorzy zamieścili informacje na temat: historii szkoły, patrona, grona pedagogicznego, gazetki, osiągnięć uczniów oraz szkolnych...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

kategorie:
DębicaEdukacja

Na stronie SP nr 10 w Dębicy znajdziesz szkolne aktualności, informacje o gronie pedagogicznym, uczniach, gazetkę szkolną oraz galerię...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 4 w Ełku

kategorie:
EłkEdukacja

Oficjalna strona SP nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku. Na stronie: historia szkoły, informacje o patronie, szkolne aktualności oraz prace...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 7 w Ełku

kategorie:
EłkEdukacja

Witryna prezentuje SP nr 7 w Ełku. Autorzy zamieścili na stronie między innymi: historię szkoły, informacje o dyrekcji i gronie pedagogicznym, osiągnięciach uczniów oraz prace...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 22 w Płocku

kategorie:
PłockEdukacja

Witryna prezentuje SP nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku. Na stronie znajdziesz historię powstania szkoły, informacje o patronie, kadrze nauczycielskiej oraz działalności...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 21 w Płocku

kategorie:
PłockEdukacja

Na stronie SP nr 21 w Płocku znajdują się informacje na temat organizacji placówki, szkolnych aktualności, działalności szkolnej oraz osiągnięć sportowych...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 74 w Poznaniu

Na stronie SP nr 74 w Poznaniu są dostępne informacje na temat: historii placówki, grona pedagogicznego, osiągnięć uczniów, działalności kół zainteresowań, gazetka szkolna oraz galeria...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 4 w Tychach

Na oficjalnej stronie SP nr 4 w Tychach znajdziesz informacje na temat historii placówki, struktury, kadrze nauczycielskiej, osiągnięciach uczniów oraz szkolnej gazetki. Na stronie zostały...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 29 w Bielsku Białej

Witryna prezentuje SP nr 29 im. Janusza Koraczaka w Bielsku Białej. Na stronie: historia placówki, informacje o patronie, gronie nauczycielskim oraz...

więcej

Gimnazjum nr 11 w Bielsku Białej

Na stronie gimnazjum nr 11 w Bielsku Białej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące historii szkoły, kadry pedagogicznej, uczniów oraz chat i forum...

więcej

Gimnzjum nr 16 w Bielsku Białej

Witryna prezenuje bielskie gimnzjum nr 16. Na stronie autorzy zamieścili informacje na temat historii powstania szkoły, nauczycieli, samorządu szkolnego oraz gazetkę, galerię zdjęć i...

więcej

Gimanzjum nr 4 w Jeleniej Górze

Na stronie znajdziesz informacje o szkole, kadrze, uczniach, aktualności, szkolną listę przebojów oraz linki do szkół...

więcej

Gimnazjum nr 5 w Krakowie

Na stronie znajdziesz krótką historię powstania szkoły, informacje dotyczące grona pedagogicznego, sportowych sukcesów uczniów, działających kół zainteresowań oraz zasady...

więcej

Gimnzjum nr 3 w Dębicy

kategorie:
DębicaEdukacja

Oficjalna strona Gimnzjum nr 3 w Dębicy. Na stronie: informacje dotyczące szkoły, grona pedagogicznego, samorządu uczniowskiego, szkolnych aktualności oraz programu...

więcej

Gimnazjum nr 1 w Dębicy

kategorie:
DębicaEdukacja

Oficjalna strona Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Dębicy. Autorzy zamieścili na stronie: historię szkoły, notkę o patronie, szkolne aktualności, ofertę edukacyjną oraz skład grona...

więcej

Gimnazjum nr 2 w Warszawie

Oficjalna strona warszawskiego gimnazjum nr 2 w Warszawie-Bielanch. Na stronie poznasz historię powstania szkoły, dyrekcję, grono pedagogicznego, działające koła zainteresowań, klub "Pod...

więcej

Gimnazjum nr 5 w Warszawie

Na stronie znajdziesz szkolne aktualności, informacje dotyczące: składu grona nauczycielskiego, dyrekcji, samorządu szkolnego, sportowych sukcesów uczniów, zajęć pozalekcyjnych oraz galerię...

więcej

Gimnazjum nr 3 w Warszawie

Witryna prezentuje Gimnazjum nr 3 w Warszawie-Bielanach. Autorzy zamieścili na stronie: krótką historię powstania placówki, załogę szkoły, organizacje roku szkolnego, działające koła...

więcej

Gimnazjum nr 45 w Warszawie

Oficjlan strona Gimnazjum nr 45 w Warszawie. Na stronie znjadują się: historia placówki, skład kadry nauczycielskiej, samorządu szkolnego, zajęcia pozalekcyjne, gazetka szkolna oraz szkolne newsy....

więcej

Gimnazjum nr 8 w Tarnowie

kategorie:
Tarnów Chat

Oficjalna strona tarnowskiego gimnazjum nr 8. Autorzy zmaieścili na stronie informacje na temat: organizacji placówki, kadry nauczycielskiej, dyrekcji, sukcesów uczniów oraz rady rodziców....

więcej

Gimnazjum nr 7 w Tarnowie

kategorie:
Tarnów

Witryna prezentuje Gimnazjum nr 7 w Tarnowie. Na stronie poznasz bliżej szkołę, dyrekcję, grono pedagogiczne, uczniów, atuty szkoły, galerię zdjęć oraz publikacje...

więcej

Gimnzjum nr 3 w Świdniku

Oficjalna strona świdnickiego gimnazjum nr 3. Na stronie znajdziesz informacje dotyczące historii placówki, składu grona nauczycielskiego, samorządu szkolnego, działalności szkolnych klubów...

więcej

Gimnazjum nr 1 w Tucholi

Oficjalna strona Gimnazjum nr 1 im. Kazimierza Karasiewicza w Tucholi. Na stronie są dostępne informacje dotyczące: historii placówki, patrona, składu grona pedagogicznego, osiągnięć uczniów, zasad rekrutacji, kącik humoru oraz...

więcej

Gimnazjum w Mikołajkach

Witryna prezentuje Gimnazjum Publiczne w Mikołajkach. Na stronie poznasz bliżej historię powstania placówki, załogę, osiągnięcia uczniów, galerię zdjęć oraz informacje na temat...

więcej

Szkoła Podstawowa w Węgorzynie

Witryna prezentuje SP im K.I.Gałczyńskiego w Węgorzynie. Na stronie znajdziesz między innymi: informacje dotyczące szkoły, patrona, kadry nauczycielskiej, uczniów, gazetki szkolnej oraz notkę na temat...

więcej

Szkoła Podstawowa w Bytoni

Oficjalna strona Publicznej Szkoły Podstawowej w Bytoni. Na stronie: historia placówki, skład kadry nauczycielskiej i dyrekcji, organizacja pracy szkoły, osiagnięcia uczniów oraz...

więcej

Szkoła Postawowa nr 3 w Słupsku

Oficjalna strona Szkoły Podstawowejnr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku. Autorzy zamieścili na stronie informacje dotyczące: organizacji pracy szkoły, kadry pedagogicznej, dyrekcji, patrona,...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 5 w Garwolinie

Oficjalna strona SP nr 5 w Garwolinie. Na stronie znajdziesz informacje dotyczące: historii i organizacji szkoły, grona pedagogicznego, osiągnięć uczniów, szkolnej biblioteki oraz miasta...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 2 w Częstochowie

Oficjalna strona SP nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Częstochowie. Na stronie znajdziesz informacje dotyczące historii szkoły, patrona, grona pedagogicznego, uczniów oraz Częstochowy i...

więcej

Gimnazjum nr 22 w Częstochowie

Na stronie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące programu Sokrates oraz organizacji pracy w...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu

kategorie:
ElblągEdukacja

Oficjalna strona SP nr 1 im. Adama Mickiewicza w Elblągu. Autorzy prezentują na stronie między innymi: historię placówki, skład dyrekcji i grona pedagogicznego oraz informacje na temat działalności fundacji...

więcej

Zespół Szkół Podstawowych nr 1 w Gdynii

W skład ZSP nr 1 w Gdynii wchodzą: Szkoła Podstawowa dla Dzieci Niedosłyszących, Szkoła Podstawowa nr 19, Gimnazjum dla Dzieci Niedosłyszących oraz Gimnazjum nr 10. Na stronie poznasz...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kwidzynie

kategorie:
KwidzynEdukacja

SP nr 2 im. mjr H. Sucharskiego w Kwidzynie. Poznasz tutaj historię szkoły, skład grona nauczycielskiego, organizacje działające na terenie szkoły, osiągnięcia uczniów, galerię zdjęć oraz informacje na temat promocji...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 3 w Kwidzynie

kategorie:
KwidzynEdukacja

Na stronie SP nr 3 w Kwidzynie znajdziesz między innymi: historię powstania placówki, skład kadry nauczycielskiej, osiągnięcia uczniów, szkolne organizacje oraz galerię...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie

kategorie:
KwidzynEdukacja

Na oficjalnej stronie SP nr 6 im. dr Wł. Gębika w Kwidzynie masz okazję poznać bliżej: historię powstania placówki, skład kadry nauczycielskiej, oaiągnięcia uczniów, organizacje uczniowskie oraz szkolne...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 11 i Gimnazjum nr 5 w Słupsku

kategorie:
Słupskpomorskie

Na stronie znajduja się informacje dotyczące organizacji pracy SP nr 11 i Gimnazjum nr 5 w Słupsku, skład grona nauczycielskiego, regulamin, historię, gazetki szkolne oraz szkolne...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 58 we Wrocławiu

Prywatna strona SP nr 58 im. Wandy Rutkiewicz we Wrocławiu. Na stronie poznasz bliżej historię powstania placówki, informacje na temat patrona szkoły, szkolne aktualności, galerię zdjęć oraz notka o autorze...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 36 w Krakowie

SP nr 36 im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie. Na stronie poznasz bliżej historię placówki, patrona, kadrę nauczycielską, osiagnięcia uczniów, szkolne tradycje oraz informacje na temat współpracy z zagranicznymi...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 6 w Wałbrzychu

kategorie:
Edukacja

Oficjalna strona Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu. Witryna zawiera informacje dotyczące: historii szkoły, jej patrona, kół zainteresowań, szkolnych...

więcej

Powiatowy Zespół Nr 5 Szkół Budowlanych w Oświęcimiu

ZSB nr 5 im. Edwarda Szymańskiego w Oświęcimiu tworzą: Technikum Budowlane, Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Budowlana oraz Technikum Dla Dorosłych. Na stronie poznasz bliżej organizację...

więcej

Gimnazjum nr 1 w Bochni

kategorie:
BochniaEdukacja

Witryna prezentuje Gimnazjum nr 1 w Bochni. Na stronie znajdziesz informacje dotyczące historii szkoły, aktualności, kadry nauczycielskiej, szkolnej gazetki, zajęć pozalekcyjnych oraz...

więcej

Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej

kategorie:
podkarpackie

Zespół tworzą następujące szkoły: Szkoła Podstawowa w Posadzie Górnej Szkoła Filialna w Rymanowie Zdroju, Szkoła Filialna w Rymanowie-Zdroju-Desznie oraz Gimnazjum w Posadzie Górnej. Na...

więcej

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Bytomiu

ZSO nr 13 tworzą: Szkoła Podstawowa nr 31 oraz Gimnazjum nr 13. Na stronie znajdziesz podstawowe informacje dotyczące organizacji pracy w szkole, historię, skład grona pedagogicznego i...

więcej

Gimnazjum nr 8 we Wrocławiu

Oficjalna strona wrocławskiego gimnazjum nr 8. Na stronie poznasz: historię powstania placówki, organizację pracy szkoły oraz informacje o...

więcej

Gimnazjum nr 14 we Wrocławiu

Oficjalna strona Gimnazjum nr 14 we Wrocławiu. Na stronie poznasz bliżej organizajcę pracy w szkole, skład kadry nauczycielskiej, najważniejsze wydarzenia, szkolne kluby oraz informacje dotyczące programu...

więcej

Gimnazjum nr 3 w Tychach

kategorie:
TychyEdukacja

Oficjalna strona Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Tychach. Obok informacji na temat organizacji pracy szkoły, składu kadry nauczycielskiej znajdziesz godziny urzędowania pedagoga...

więcej

Gimnazjum nr 5 w Mysłowicach

Na oficjalnej stronie Gimnazjum nr 5 w Mysłowicach autorzy zamieścili między innymi: krótką historię szkoły, informacje o dyrekcji i pedagogach, osiągnięcia uczniów, opis działających...

więcej

Gimnazjum nr 4 w Mysłowicach

W mysłowickim gimnazjum nr 4 obecnie uczy się w ośmiu oddziałach 219 uczniów. Jeżeli chcesz poznać więcej informacji na temat: organizacji pracy szkoły, nauczycieli, szkolnych kół zainteresowań oraz miasta Mysłowice - odwiedź...

więcej

Gimnazjum nr 3 w Mysłowicach

Oficjalna strona Gimnazjum nr 3 w Mysłowicach. Mnóstwo ciekawych informacji dotyczących: organizacji szkoły, jej załogi, osiągnięć uczniów, najważniejszych szkolnych imprez, wydarzeń oraz...

więcej

Gimnazjum nr 3 w Kielcach

Na stronie znajdziesz informacje na temat organizacji placówki, historii, nauczycieli i dyrekcji, osiagnięć uczniów oraz szkolne...

więcej

Gimnazjum nr 9 w Krakowie

Oficjalna strona krakowskiego gimnazjum nr 9. Na stronie znajdziesz informacje na temat: historii placówki, dyrekcji, grona pedagogicznego, samorządu szkolnego, osiagnięć uczniów oraz zasady...

więcej

Gimnazjum nr 41 w Łodzi

kategorie:
Łódź

Na stronie łódzkiego gimnazjum nr 41 autorzy zamieścili: historię szkoły, skład kadry nauczycielskiej i samorządu szkolnego, osiągnięcia uczniów, działające koła zainteresowań oraz liczne...

więcej

Gimnazjum nr 1 w Opolu

Oficjalna strona Gimnazjum nr 1 w Opolu. Na stronie znajdziesz informacje na temat: historii powstania szkoły, organizacji pracy placówki, kadry nauczycielskiej, samorządu szkolnego, kół...

więcej

Gimnazjum nr 3 w Opolu

Na stronie publicznego gimnazjum nr 3 zamieszczono między innymi: historię placówki, skład grona pedagogicznego i samorządu szkolnego, działające koła zainteresowań, oragnizację zajęć lekcyjnych oraz szkolne...

więcej

Gimnazjum nr 5 w Opolu

kategorie:
Opole

Witryna prezentuje Publiczne Gimnazjum nr 5 w Opolu. Na stronie są dostępne informacje na temat: organizacji pracy placówki, składu kadry nauczycielskiej, najlepszych uczniów, szkolnych...

więcej

Gimnazjum nr 6 w Opolu

kategorie:
Opole

Oficjalna strona opolskiego gimnazjum nr 6. Obok historii placówki, jej "załogi", kół zainteresowań, autorzy zamieścili: galerię zdjęć, szkolną gazetkę oraz informacje dotyczące Szkolnego Klubu...

więcej

Gimnazjum nr 7 w Opolu

kategorie:
Opole

Oficjalna strona Gimnazjum nr 7 w Opolu. Na stronie poznasz bliżej szkołę, jej historię, kadrę padagogiczną, osiągnięcia uczniów, koła zainteresowań, program realizowany w szkole oraz...

więcej

Gimnazjum nr 8 w Opolu

kategorie:
Opole

Oficjalna strona Publicznego Gimnazjum nr 8 im. króla Władysława Jagiełły w Opolu. Na stronie: krótka historia placówki, notka o patronie, skład grona pedagogicznego, szkolna kronika, osiągnięcia uczniów oraz szkolna gazetka...

więcej

Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze

Na stronie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze znajdziesz informacje dotyczące historii powstania placówki, kadry nauczycielskiej, dyrekcji, osiagnięć uczniów, szkolnych imprez oraz gazetki...

więcej

Gimnazjum nr 6 w Zielonej Górze

kategorie:
Zielona Góra

Na stronie: historia szkoły, skład grona pedagogicznego, szkolne newsy, koła zainteresowań, kronika szkolnych wydarzeń oraz galeria...

więcej

Gimnazjum nr 8 w Zielonej Górze

Na oficjalnej stronie zielonogórskiego gimnazjum zapoznasz się z historią powstania placówki, kadrą nauczycielską, szkolnymi wydarzeniami, organizacjami działającymi na terenie szkoły oraz...

więcej

Gimnazjum nr 1 w Złotoryi

Oficjalna strona Publicznego Gimnazjum nr 1 w Złotoryi. Na stronie znajdziesz informacje dotyczące historii powstania placówki, grona nauczycielskiego i dyrekcji, samorządu szkolnego, wydarezń szkolnych oraz...

więcej

Gimnazjum nr 2 w Złotoryi

kategorie:
Złotoryja

Witryna prezentuje Publiczne Gimnazjum nr 2 w Złotoryi. Poznasz tutaj bliżej historię szkoły, kadrę nauczycielską, samorząd szkolny, szkolną bibliotekę, plan zajęć, galerię zdjęć, projekty edukacyjne oraz szkolną...

więcej

Gimnazjum nr 1 w Nysie

kategorie:
NysaEdukacja

Oficjalna strona Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nysie. Na stronie znajdziesz między innymi: organizację pracy szkoły, regulamin szkolny, skład kadry nauczycielskiej i dyrekcji, samorząd...

więcej

Gimnazjum nr 2 w Nysie

kategorie:
NysaEdukacja

Na stronie znajdzesz podstawowe informacje dotyczące struktury i organizacji Publicznego Gimnazjum nr 2 w...

więcej

Gimnazjum nr 3 w Nysie

Oficjalna strona Publicznego Gimnazjum nr 3 w Nysie. Na stronie zapoznasz się z historią szkoły, tradycjami, kadrą nauczycielską, osiągnięciami uczniów, programem edukacyjneym "Comenius" oraz...

więcej

Zespół Szkół Publicznych w Nysie

kategorie:
NysaNysa Edukacja

ZSP w Nysie tworzą: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Powstańców Śląskich i Publiczne Gimnazjum nr 4. Na stronie są dostępne informacje na temat historii powstania szkół, organizacji pracy placówek oraz szkolny...

więcej

Gimnazjum nr 2 w Nowym Targu

Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Targu. Na stronie poznasz: historię powstania placówki, informacje o patronie, kadrze, uczniach, klubie sportowym "Skalny" oraz...

więcej

Gimnazjum nr 1 w Nowej Dębie

Oficjalna strona Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nowej Dębie. Na stronie: krótka historia szkoły, misja i plan rozwoju placówki, szkolne wydarzenia, osiągnięcia uczniów, szkolny klub sportowy oraz...

więcej

Gimnazjum nr 2 w Nowej Dębie

kategorie:
Nowa Dęba

Na stronie Publicznego Gimnazjum nr 2 w Nowej Dębie znajdziesz informacje dotyczące: organizacji pracy szkoły, kadry mauczycielskiej, samorządu szkolnego, wydarzeń oraz szkolnego klubu...

więcej

Gimnazjum nr 13 w Toruniu

kategorie:
Toruń

Oficjalna strona Publicznego Gimnazjum nr 13 w Toruniu. Na stronie znajdziesz informacje dotyczące organizacji pracy szkoły, składu dyrekcji i grona nauczycielskiego, samorządu szkolnego, kół...

więcej

Gimnazjum nr 22 w Toruniu

kategorie:
Toruń

Na stronie Publicznego Gimnazjum nr 22 w Toruniu są dostępne informacje na temat: historii szkoły, grona pedagogicznego, samorządu szkolnego, szkolnej pracowni informatycznej oraz wewnętrznego prawa...

więcej

Szkoła Podstawowa w Łęczeszycach

kategorie:
mazowieckie

Oficjalna strona Publicznej Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Łęczeszycach. Na stronie znajdziesz informacje na temat: historii szkoły, patrona, jubileuszu, zespołu...

więcej

Zespół Szkół Łączności w Łodzi

kategorie:
Łódź

Oficjalna strona ZSŁ im. Sylwestra Kaliskiego w Łodzi. Na stronie znajdziesz informacje dotyczące: struktury szkoły, profili klas, patrona, zasad naboru, kadry pedagogicznej, szkolnych wydarzeń, plan lekcji oraz galerię...

więcej

Technikum Kolejowe w Poznaniu

kategorie:
Poznań

Oficjalna strona Technikum Kolejowego im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Na stronie są dostępne: dzieje szkoły, notka o patronie, kierunki kształcenia, zajęcia pozalekcyjne oraz informacje dotyczące internatu....

więcej

Zespół Szkół Kolejowych w Bydgoszczy

kategorie:
Bydgoszcz

Oficjalna strona ZSK im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy. Na stronie znajdziesz informacje dotyczące organizacji pracy placówki, historii szkoły, zajęć pozalekcyjnych, kadry nauczycielskiej,...

więcej

Gimnazjum nr 42 w Warszawie

Na stronie warszawskiego gimnazjum nr 42 znajdziesz między innymi: historię powstania placówki, skład grona pedagogicznego, kalendarz szkolny, zasady naboru, program nauczania, plan lekcji oraz chat i forum...

więcej

Gimnazjum nr 54 w Warszawie

Publiczne Gimnazjum nr 54 w Warszawie. Autorzy zamieścili na stronie: krótką historię szkoły, informacje na temat Towarzystwa Szkół Twórczych, grona pedagogicznego oraz plan...

więcej

Gimnazjum nr 27 we Wrocławiu

Oficjalna strona Publicznego Gimnazjum nr 27 we Wrocławiu. Na stronie poznasz bliżej szkołę, nauczycieli i uczniów, organizację roku szkolnego, projekty uczniów, szkolne koła zainteresowań, gazetkę "Klik" oraz hymn...

więcej

Gimnazjum nr 16 we Wrocławiu

kategorie:
Wrocław

Witryna prezentuje wrocławskie gimnazjum nr 16. Na stronie znajdziesz podstawowe informacje dotyczące: organizacji pracy placówki, historię szkoły, kącik humoru oraz galerię...

więcej

Gimnazjum nr 13 we Wrocławiu

Na stronie poznasz bliżej: historię placówki, nauczycieli i uczniów, plan lekcji oraz galerię...

więcej

Gimnazjum nr 7 we Wrocławiu

kategorie:
WrocławChat

Nieoficjalna strona wrocławskiego gimnazjum nr 7. Autorzy prezentują między innymi: krótką historię powstania szkoły, osiągnięcia uczniów, szkolną gazetkę oraz...

więcej

Szkoła Podstawowa w Krempnej

kategorie:
podkarpackie

Oficjalna strona Szkoły Podstawowej w Krempnej. Obok historii placówki znajdziesz tutaj informacje dotyczące składu grona pedagogicznego, szkolnych wydarzeń i uroczystości, okolicy oraz galerię...

więcej

Gimnazjum nr 4 w Tarnowskich Górach

Strona Publicznego Gimnazjum nr 4 w Tarnowskich Górach. Na stronie autorzy zamieścili informacje na temat: organizacji pracy szkoły, dyrekcji i kadry nauczycielskiej, osiągnięć uczniów, szkolną tablicę ogłoszeń oraz...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 124 w Krakowie

Oficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 124 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie. Na stronie znajdziesz informacje na temat: historii placówki, kadry nauczycielskiej, osiągnięć uczniów,...

więcej

Gimnazjum nr 13 w Warszawie

Oficjalna strona Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica w Warszawie. Autorzy zamieścili informacje na temat: historii powstania szkoły, patrona, kadry nauczycielskiej, osiągnięć uczniów,...

więcej

Gimnazjum nr 1 w Krakowie

Oficjalna strona gimnazjum nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Krakowie. Autorzy zamieścili na stronie historię szkoły, skład kadry nauczycielskiej i samorządu szkolnego, galerię zdjęć oraz szkolną...

więcej

Gimnazjum nr 42 w Krakowie

Oficjalna strona krakowskiego gimnazjum nr 42. Na stronie: historia placówki, szkolne newsy oraz...

więcej

Gimnazjum nr 31 w Toruniu

kategorie:
Toruń

Strona Gimnazjum nr 32 im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego w Toruniu. Na stronie są dostępne informacje na temat organizacji pracy szkoły, działalności szkolnych kół zainteresowań, szkolne aktualności oraz osiągnięcia...

więcej

Gimnazjum nr 4 w Zamościu

kategorie:
ZamośćEdukacja

Na stronie zamojskiego gimnazjum nr 4 znajdziesz: historię placówki, skład grona pedagogicznego, osiągnięcia uczniów oraz szkolne...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 7 w Krośnie-Polance

Oficjalna strona SP nr 7 w Krośnie-Polance. Znajdziesz tutaj informacje na temat kadry nauczycielskiej, samorządu uczniowskiego, historii placówki, zajęć pozalekcyjnych oraz szkolne...

więcej

Szkoła Podstawowa w Białych Szczepanowicach

kategorie:
mazowieckie

Strona Szkoły Podstawowej w Białych Szczepanowicach zawiera ogólne informacje o szkole, o kadrze nauczycielskiej oraz historię placówki, aktualności i gazetkę...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim

Oficjalna strona SP nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Aleksandrowie Łódzkim. Na stronie zostały zamieszczone: historia placówki, notka o patronie, skład kadry nauczycielskiej, osiągnięcia...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 3 w Lublinie

Oficjlana strona Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie. Na stronie poznasz bliżej historię utworzenia placówki, skład grona pedagogicznego, szkolne newsy oraz...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 190 w Łodzi

Na stronie autorzy zamieścili informacje na temat: historii powstania placówki, kadry pedagogicznej, organizacji pracy szkoły, działających kół zainteresowań, osiagnięciach uczniów, szkolnych wydarzeniach oraz...

więcej

Szkoła Podstawowa w Kobiernicach

kategorie:
śląskie

Oficjalna strona Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kobiernicach. Na stronie są zamieszczone informacje dotyczące: historii placówki, grona pedagogicznego, szkolnego klubu sportowego, aktualności oraz zbiór...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 125 w Łodzi

Witryna prezentuje SP nr 125 im. Janusza Korczaka w Łodzi. Znajdziesz tutaj historię placówki, skład rady pedagogicznej, aktualności, samorząd uczniowski i najważniejsze wydarzenia skzolne....

więcej

Szkoła Podstawowa nr 29 w Łodzi

Oficjalna strona SP nr 29 im. Jana Kochanowskiego w Łodzi. Obok historii placówki znajdziesz tutaj informacje na temat nauczycieli uczących w szkole, szkolnego samorządu, patrona oraz zajęć...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 6 w Ostrołęce

Witryna Szkoły Podstawowej nr 6 w Ostrołęce. Na stronie poznasz bliżej historię placówki, grono pedagogiczne, statut szkoły, aktualności oraz informacje na temat miasta - Ostrołęka. Ponadto znajdziesz kącik humoru, kilka gier oraz...

więcej

Szkoła Podstawowa w Kamiennej Górze

Oficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tkaczy Śląskich w Kamiennej Górze. Na stronie znajdziesz informacje dotyczące: historii szkoły, organizacji pracy placówki, składu kadry...

więcej

Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Świnoujściu

Oficjalna strona ZSP nr 1 w Świnoujściu. Na stronie poznasz bliżej szkoły wchodzące w skłąd zespołu, grono nauczycielskie, uczniów oraz wiele materiałow przydatnych dla...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 19 w Legnicy

kategorie:
LegnicaEdukacja

Na oficjalnej stronie SP nr 19 w Legnicy znajdziesz krótką historię szkoły, skład grona nauczycielskiego, informacje na temat uczniów oraz galerię...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 23 w Toruniu

kategorie:
Toruń

Oficjalna strona toruńskiej SP nr 23. Na stronie znajdziesz informacje dotyczące historii szkoły, grona nauczycielskiego, dyrekcji, uczniów, działających kół zainteresowań, aktualności oraz garść szkolnych...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 5 w Stalowej Woli

Witryna prezentuje Szkołę Podstawową nr 5 im. Energetyków w Stalowej Woli. Autorzy zamieścili na stronie między innymi: historię szkoły, skład kadry nauczycielskiej, osiągnięcia uczniów, szkolne aktualności oraz galerię...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 9 w Tarnobrzegu

Na stronie poznasz bliżej SP nr 9 im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu. Obok historii placówki, składu grona nauczycielskiego oraz samorządu szkolnego znajdziesz informacje o...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 3 w Radomiu

Oficjalna strona SP nr 3 im. Jana Długosza w Radomiu. Na stronie poznasz bliżej placówkę, jej załogę oraz szkolne...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 11 w Pile

Oficjalna strona Sp nr 11 im. Kólowej Jadwigi w Pile. Na stronie dowiesz się jaki jest skład grona nauczycielskiego i samorządu szkolnego oraz poznasz bliżej historię utworzenia placówki,...

więcej

Szkoła Podstawowa w Sarbicach

kategorie:
wielkopolskie

Na stronie zostały zamieszczone informacje na temat historii placówki, dnia dzisiejszego w szkole oraz dane...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchej Beskidzkiej

Oficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchej Beskidzkiej. Autorzy prezentują na stronie: historię szkoły, organizację placówki, grono pedagogiczne, osiągnięcia uczniów, kronikę szkolną oraz informacje o...

więcej

Szkoła Podstawowa w Stróżówce

kategorie:
małopolskie

NA stronie SP w Stróżówce znajdziesz krótką historię szkoły, strukturę placówki, szkolne aktualności oraz informacje o...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 2 w Ożarowie Mazowieckim

kategorie:
mazowieckie

Oficjalna strona SP nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim. Na strinie poznasz bliżej: historię szkoły, skład kadry nauczycielskiej, statut, gazetkę szkolną oraz członków szkolnego kółka...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu

kategorie:
ElblągEdukacja

Oficjalna strona Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Michała Kajki w Elblągu. Autorzy prezentują na stronie historię placówki, grono nauczycielskie, uczniów, krótką notkę o patronie,...

więcej

Szkoła Podstawowa w Ostrożnicy

kategorie:
opolskie

Witryna prezentuje Publiczną Szkołę Podstawową w Ostrożnicy. Na stronie zostały zamieszczone informacje dotyczące: historii placówki, składu grona nauczycielskiego i dyrekcji oraz osiągnięć...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 8 w Nysie

kategorie:
NysaPuzzle Edukacja

Oficjalna strona Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Karpatczyków w Nysie. Autorzy prezentują na stronie: nauczycieli, dyrekcję, osiągnięcia uczniów, galerię uczniowskich prac i Szkolne...

więcej

Szkoła Podstawowa w Zimnicach Wielkich

kategorie:
opolskie

Oficjalna strona Publicznej Szkoły Podstawowej im. Szymona Koszyka w Zimnicach Wielkich. Na stronie są dostępne informacje na temat: historii placówki, patrona, organizacji pracy szkoły,...

więcej

Szkoła Podstawowa w Kunowie

Na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie poznasz bliżej organizację pracy placówki, patrona, najważniejsze szkolne wydarzenia, newsy oraz galerię...

więcej

Szkoła Podstawowa w Poniecu

kategorie:
wielkopolskie

Oficjalna strona SP im. mjr Henryka Sucharskiego w Poniecu. Na stronie: historia placówki, notka o patronie, kadra nauczycielska, osiągnięcia dydaktyczne i sportowe, szkolne aktualności oraz...

więcej

Zespoł Szkół nr 1 w Kraśniczynie

kategorie:
lubuskie

W skład Zespołu wchodzą Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kraśniczynie. Na stronie poznasz bliżej dyrekcję, grono nauczycielskie, uczniów, szkolne wydarzenia, Koło Regionalistów oraz informacje dotyczące miejscowości...

więcej

Szkoła Podstawowa w Majdanie Wielkim

kategorie:
lubelskie

Oficjalna strona Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim. Na stronie znajdziesz informacje dotyczące organizacji pracy szkoły, patrona, grona nauczycielskiego, składy poszczególnych klas oraz galerię...

więcej

Zespół Szkół nr 2 w Lęborku

W skład Zespołu Szkół nr 2 wchodzą Szkoła Podstawowa nr 7 i Gimnazjum nr 2 w Lęborku. Autorzy zamieścili na stronie informacje dotyczące struktury szkół, dyrekcji, grona nauczycielskiego,...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 13 w Starachowicach

Oficjalna strona SP nr 13 w Starachowicach. Na stronie są dostępne informacje dotyczące historii placówki, składu grona nauczycielskiego i dyrekcji, osiagnięć uczniów , aktualności oraz oferta zajęć...

więcej

Szkoła Podstawowa w Wilczycach

Witryna prezentuje Szkołę Podstawową w Wilczycach. Na stronie poznasz bliżej placówkę, jej historię, grono pedagogiczne, uczniów, szkolne wydarzenia, aktualności, absolwentów oraz...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach

Oficjalna strona SP nr 8 w Policach. Na stronie pozansz: historię placówki, oragnizację pracy szkoły, kadrę nauczycielską, osiągnięcia uczniów oraz kalendarium szkolnych...

więcej

Szkoła Podstawowa w Skomlinie

kategorie:
łódzkie

Oficjalna strona Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Skomlinie. Autorzy zamieścili na stronie między innymi: historię placówki, skład kadry nauczycielskiej, szkolne aktualności oraz inforamcje na temat miejscowości...

więcej

Szkoła Podstawowa w Dubience

kategorie:
lubelskie

Oficjalna strona SP w Dubience. Autorzy prezentują: historię szkoły, grono pedagogiczne, kalendarium szkolnych wydarzeń, osiagnięcia uczniów oraz szkolne...

więcej

Szkoła Podstawowa w Milejowie

kategorie:
lubelskie

Oficjalna strona Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Milejowie. Na stronie znajdziesz informacje dotyczące: historii placówki, patrona, kadry nauczycielskiej, uczniów oraz Gimnazjum nr 1 w...

więcej

Zespół Szkoł Ogólnokształcących nr 1 w Białej Podlaskiej

W skład ZSO nr 1 im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 6, Publiczne Gimnazjum nr 5 oraz III Liceum Ogólnokształcące. Na stronie poznasz historię powstania...

więcej

Szkoła Podstawowa w Kleszczewie

Oficjalna strona Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleszczewie. Na stronie poznasz bliżej: historię szkoły, organizację pracy placówki, patrona, grono nauczycielskie, osiągnięcia uczniów oraz gazetkę...

więcej

Szkoła Podstawowa w Brzegach

kategorie:
małopolskie

Oficjalna strona Szkoły Podstawowej im. Władysława Zamoyskiego w Brzegach. Na stronie poznasz bliżej: historię placówki, patrona, grono pedgogiczne, uczniów, szkolne aktualności oraz informacje na temat wypoczynku w...

więcej

Szkoła Podstawowa w Juszczynie

kategorie:
małopolskie

Witryna prezentuje Szkołę Podstawową im. Kólowej Jadwigi w Juszczynie. Autorzy zamieścili na stronie: historię powstania szkoły, notkę o patronce, skład grona nauczycielskiego oraz infromacje na temat dnia dzisiejszego w...

więcej

Szkoła Podstawowa w Kłaju

kategorie:
małopolskie

Oficjalna strona SP w Kłaju. Na stronie znajdziesz informacje na temat: historii placówki, grona nauczycielskiego, uczniów, szkolnych imprez i wydarzeń oraz gazetkę szkolną i szereg publikacji...

więcej

Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach

kategorie:
małopolskie

Witryna SP im. Marszałka Józeja Piłsudzkiego w Marcinkowicach. Na stronie: historia placówki, informacje o patronie, skład kadry nauczycielskiej, osiagnięcia uczniów, galeria zdjęć oraz szkolne...

więcej

Szkoła Podstawowa w Grojcu

Witryna prezentuje Szkołę Podstawową w Grojcu. Znajdziesz tutaj między innymi: historię szkoły, jej "załogę", szkolne aktualności, porady dla rodziców oraz kącik szkolnego...

więcej

Szkoła Podstawowa w Lewniowej

kategorie:
małopolskie

Na stronie SP w Lewniowej znajdziesz: historię, skład grona nuaczycielskiego oraz szkolne...

więcej

Szkoła Podstawowa w Mucharzu

kategorie:
małopolskie

Oficjalna strona Szkoły Podstawowej w Mucharzu. Na stronie są dostępne informacje na temat: miejscowości Mucharz, historii placówki, grona nauczycielskiego, szkolnych organizacji oraz...

więcej

Szkoła Podstawowa w Szreniewie

kategorie:
małopolskie

Autorzy zamieścili na stronie: historię placówki, jej "załogę", galerię zdjęć oraz informacje na temat miejscowości Szreniewy i jej...

więcej

Szkoła Podstawowa w Lubomierzu

Oficjalna strona SP w Lubomierzu. Na stronie są dostępne informacje na temat: historii placówki, kadry nauczycielskiej, festiwalu filmowego oraz schroniska...

więcej

Szkoła Podstawowa w Chobieni

Witryna prezentuje Szkołę Podstawową im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni. Na stronie znjdziesz: historię placówki, kadrę nauczycielską, uczniów, szkolny zespół muzyczny "Alikwot" oraz informcje o miejscowości...

więcej

Szkoła Podstawowa w Międzyborzu

kategorie:
dolnośląskie

Strona SP im. Jerzego Badury w Międzyborzu. Autorzy zamieścili na stronie: historię szkoły, skład grona nauczycielskiego, osiągnięcia uczniów, notkę o patronie oraz o miejscowości...

więcej

Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Bolesławieckim

kategorie:
dolnośląskie

Oficjalna strona SP im. II Armii Wojska Polskiego w Tomaszowie Bolesławieckim. Na stronie: historia placówki, kilka słów na temat organizacji pracy szkoły, skład kadry, osiągnięcia uczniów, szkolne organizacje oraz...

więcej

Szkoła Podstawowa w Osieku Łużyckim

Na stronie SP im. Kornela Makuszyńskiego w Osieku Łużyckim znajdziesz szkolne newsy, historię powstania placówki oraz notkę o...

więcej

Szkoła Podstawowa w Kołczewie

Witryna SP im. Bolesława Chrobrego w Kołczewie zawiera informacje dotyczące: historii placówki, organizacji pracy, misji oraz składu kadry. Ponadto znajdziesz tutaj szkolną gazetkę "Terminator" oraz galerię...

więcej

Szkoła Podstawowa w Dobrzanach

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dobrzanach. Znajdziesz tutaj: szkolne aktualności, dzieje szkoły, informacje o patronie, skład grona nauczycielskiego oraz samorządu uczniowskiego....

więcej

Szkoła Podstawowa w Darłowie

Oficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 4 w Darłowie. Autorzy prezentują na stronie: historię placówki, strukturę, rozkład zajęć, zajęcia pozalekcyjne, osiągnięcia uczniów, kalenadarium wydarzeń oraz podstrony poszczególnych...

więcej

Gimnazjum w Rudnej

kategorie:
dolnośląskie

Oficjalna strona Publicznego Gimnazjum w Rudnej. Na stronie poznasz bliżej szkołę, jej "załogę", newsy oraz informacje na temat miejscowości...

więcej

Gimnzjum w Lubaniu

Oficjalna strona Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Lubaniu. Na stronie poznasz bliżej szkołę, jej patrona, szkolne aktualności oraz notkę o miejscowości...

więcej

Gimnazjum w Polkowicach

Strona prezentuje Publiczne Gimnazjum nr 1 w Polkowicach. Autorzy zamieścili na stronie między innymi: historię placówki, organizację pracy szkoły, skład grona pedagogicznego, osiągnięcia...

więcej

Gimnazjum w Tuplicach

kategorie:
lubuskieTuplice

Publiczne Gimnzjum im. Unii Europejskiej w Tuplicach. Na stronie znajdziesz: szkolne aktualności, kadrę nauczycielską, kalendarium szkolnych wydarzeń, szkolną gazetkę oraz informacje na temat Szkolnego Klubu...

więcej

Gimnazjum w Głuchołazach

Ciekawa i bogata strona Publicznego Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach. Autorzy zamieścili mnóstwo ciekawych informacji na temat: placówki, kadry nauczycielskiej, szkolnych aktualności oraz...

więcej

Nowo dodane strony

kujawsko-pomorskie

Kilka fotek klasy 8a rocznika...

kujawsko-pomorskie

Strona zespołu szkół...

kujawsko-pomorskie

Oficjalna strona SP nr 1 im....

kujawsko-pomorskie

Oficjalna strona SP w...

kujawsko-pomorskie

Oficjalna strona Publicznej...

kujawsko-pomorskie

Szkoła Podstawowa w...

kujawsko-pomorskie

Na stronie informacje...