Angielskojęzyczna prezentacja historii i władz Wydziału, przebiegu i tematyki studiów zakresu biotechnologii i technologii chemicznej; zasady naboru studentów, publikacje i tematyka badań poszczególnych katedr, dostępne on-line zadania z Konkursu Chemicznego.

Nowododane strony WWW

Na stronie znajdziesz informacje o dyrekcji...

Anglojęzyczna strona prezentująca władze...

Komitet istnieje jako ciało doradcze przy...

Prezentacja władz i historii Wydziału,...

Prezentacja hstorii i władz Wydziału,...

Angielskojęzyczna prezentacja historii i...