Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej

Polska

Serwis wydziału, z którego dowiesz się o wydziale, rekrutacji na studia, strukturze i pracownikach wydziału, bibliotece wydziałowej oraz działalności naukowej.

Nowododane strony WWW

Na stronie znajdziesz informacje o dyrekcji...

Anglojęzyczna strona prezentująca władze...

Komitet istnieje jako ciało doradcze przy...

Prezentacja władz i historii Wydziału,...

Prezentacja hstorii i władz Wydziału,...

Angielskojęzyczna prezentacja historii i...