Kolegium Teologiczne Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej

Polska

Strona przedstawia czteroletnie kolegium KChWE - przebieg studiów (2 - letnia Szkoła Biblijna, 3-ci rok - Seminarium Biblijne, 4-ty rok - Kolegium Teologiczne), zasady i koszty studiowania, arkusz zgłoszeniowy, działalność Rady Naukowej.

Nowododane strony WWW