Środowiskowe Laboratorium Jonów Ciężkich Uniwersytetu Warszawskiego

Polska

Na stronie znajdziesz informacje o laboratorium, jego pracownikach, cyklotronie, źródle jonów, hali eksperymentalnej oraz zajęciach dydaktycznych.

Nowododane strony WWW

Na stronie znajdziesz informacje o dyrekcji...

Anglojęzyczna strona prezentująca władze...

Komitet istnieje jako ciało doradcze przy...

Prezentacja władz i historii Wydziału,...

Prezentacja hstorii i władz Wydziału,...

Angielskojęzyczna prezentacja historii i...