Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Polska
Strona WWW: http://www.wat.waw.pl

Strona jednej z największych uczelni technicznych w kraju przedstawia ogół informacji dla kandydatów na studia i studentów (bez munduru). Uczelnia oferuje studia na wydziałach: mechanicznym, cybernetyki, uzbrojenia i lotnictwa oraz inżynierii chemii i fizyki.

Nowododane strony WWW

Na stronie zamieszczone są wiadomości o...

Strona szkoły oficerskiej im. Tadeusza...

Akademia jest wielowydziałową uczelnią...

Strona jednej z największych uczelni...

Witryna uczelni kształcącej oficerów w...

Strona Wyższej Szkoły Oficerskiej we...

Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej...