Towarzystwo Przywracania Rodziny

Polska
słowa kluczowe:
sieroty sieroctwo

Towarzystwo jest organizacją działającą na terenie województwa wielkopolskiego, jej nadrzędnym celem jest przeciwdziałanie sieroctwu i osamotnieniu dziecka; oferuje specjalistyczną pomoc osobom, które tworzą rodzinne środowiska zastępcze dla dzieci, prowadzi Chrześcijańskie Centrum Mediacyjno-Adopcyjne "Pro Familia", które oprócz wynajdywania rodzin zastępczych troszczyy się o los samotnych matek przed i po porodzie, prowadzi też ochronkę, gdzie dzieci przebywają tymczasowo

Nowododane strony WWW

Pomagamy ludziom w trudnym momencie życia,...

Założyliśmy fundację by pomagać osobom...

Fundacja pomaga dzieciom dotkniętym...

O hipoterapii prawie wszystko: publikacje,...

Strona stowarzyszenia działającego na...

Anglojęzyczna strona organizacji wszystkie...

Strona organizacji, która za podstawowy cel...

Strona fundacji, która organizuje i niesie...