Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności AR w Szczecinie

Polska

Witryna opisuje strukturę Wydziału - poszczególne zakłady (Oceanografii, Chorób Ryb, Systematyki Ryb, Mikrobiologii Żywności, Fizjologii Ryb itd.), historię i bieżącą działalność Wydziału, kierunki kształcenia na studiach stacjonarnych i podyplomowych.

Nowododane strony WWW

Tutaj znajdziesz wszystkie niezbędne...

Wizytówka Zakładu Antropologii przy Instytucie Zoologii Uniwersytetu...

Strona omawia historię, personel i...

Strona przedstawia władze Wydziału,...

Adres i kontakt telefoniczny ze stacją na...

Witryna Klubu współpracującego z...

Przedstawienie kierownictwa, kadry naukowej...

Strona przedstawia kierownictwo, historię i...

Omówienie historii i publikacji Katedry,...

Przedstawienie pracowników Instytutu,...