Pałac Młodzieży w Tarnowie

Polska
słowa kluczowe:

Tarnowski Pałac Młodzieży przedstawia swoją historię, aktualne wydarzenia oraz prowadzone zajęcia tematyczne w poszczególnych pracowniach - muzyka, plastyka, taniec, lektoraty języków, różne sporty, prace manualne; prezentacja osiągnięć i zorganizowanych imprez kulturalnych i sportowych.

Nowododane strony WWW

Strona główna odsyłająca do...

Bydgoski Pałac jest instytucją oświatową...

Strona młodych chemików z katowickiego...

Witryna pracowni biologicznej CEE w ramach...

Grupa działająca w ramach Pracowni Fizyki...

Strona przedstawia kadrę naukową pracowni,...

Strona zawiera plan zajęć grupy młodych...

Pałac jako Pomorskie Centrum Edukacji jest...

Tarnowski Pałac Młodzieży przedstawia...