Pałac Młodzieży w Szczecinie

Polska
słowa kluczowe:

Pałac jako Pomorskie Centrum Edukacji jest placówką oświatową prowadzącą wielokierunkową działalność stwarzającą szansę rozwoju uzdolnień dzieci i młodzieży, pogłebia wiedzę i umiejętności, a także realizuje zajęcia pozaszkolne; jest organizatorem i współorganizatorem wielu imprez, konkursów, przeglądów kulturoznawczych i artystycznych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym oraz imprez środowiskowych; zespoły artystyczne młodzieży i dzieci w różnym wieku, działy - artystyczny, naukowy oraz dział sportu, turystyki i rekreacji, Ośrodek Animacji Kultury.

Nowododane strony WWW

Strona główna odsyłająca do...

Bydgoski Pałac jest instytucją oświatową...

Strona młodych chemików z katowickiego...

Witryna pracowni biologicznej CEE w ramach...

Grupa działająca w ramach Pracowni Fizyki...

Strona przedstawia kadrę naukową pracowni,...

Strona zawiera plan zajęć grupy młodych...

Pałac jako Pomorskie Centrum Edukacji jest...

Tarnowski Pałac Młodzieży przedstawia...