Komitet Biochemii i Biofizyki PAN

Polska

Komitet istnieje jako ciało doradcze przy II Wydziale Polskiej Akademii Nauk i obejmuje swoim działaniem odpowiednie obszary nauki: biochemię, biofizykę i biologię molekularną; przedstawienie prezydium, zadania - organizowanie spotkań naukowców, inicjowanie i rozwijanie współpracy z zagranicznymi organizacjami naukowymi, wprowadzanie w życie i upowszechnianie wyników badań naukowych; informacje o zjazdach i konferencjach, sprawozdania.

Nowododane strony WWW

Strona Archiwum Polskiej Akademii Nauk -...

Coś dla wszystkich zainteresowanych...

Witryna opisująca strukturę Instytutu,...

Mieszana, polsko-angielska witryna Instytutu...

Obserwatorium należące do Polskiej...

Instytut w strukturze Polskiej Akademii Nauk...

Centrum naukowo-badawcze w strukturach...

Centrum badawcze jest instytutem naukowym...

Witryna zawiera informacje o wrocławskim...