Instytut Łączności - Pracownia w Gdańsku

Polska
Strona WWW: http://www.il.gda.pl

Samodzielna Zamiejscowa Pracownia Telekomunikacji i Radiokomunikacji Morskiej P-8 specjalizuje się w działalności naukowo-badawczej w dziedzinie telekomunikacji, teleinformatyki i radiokomunikacji morskiej, oferuje również ekspertyzy i doradztwo w tych dziedzinach; działa przy niej akredytowane Laboratorium Badań Sprzętu Teleinformatycznego specjalizujące się w badaniach homologacyjnych.

Nowododane strony WWW

Śląskie Centrum Usług Wspólnych jest...

Strona obrazuje działalność Instytutu...

Bardzo interesująca, bogata w treść i...

W zakres działalności dydaktycznej i...

Instytut jest polskim oddziałem...

Tutaj można zapoznać się ze strukturą...

Centrum Statystyki jest placówką...

Centrum, które powstało w 1999 roku i...