Instytut Zastosowań Techniki

Polska
Strona WWW: http://izt.lublin.pl

Instytut zrzesza specjalistów lubelskiego środowiska naukowego w zakresie diagnostyki i eksploatacji urządzeń i środków technicznych w przemyśle, transporcie, medycynie, rolnictwie i budownictwie; cel - promocja oraz wdrażanie osiągnięć polskich naukowców i praktyków w przemyśle i usługach oraz popularyzowanie myśli technicznej w regionie; oferta - usługi informatyczne, poligraficzne, kursy specjalistyczne, certyfikacja, obsługa konferencji.

Nowododane strony WWW

Śląskie Centrum Usług Wspólnych jest...

Strona obrazuje działalność Instytutu...

Bardzo interesująca, bogata w treść i...

W zakres działalności dydaktycznej i...

Instytut jest polskim oddziałem...

Tutaj można zapoznać się ze strukturą...

Centrum Statystyki jest placówką...

Centrum, które powstało w 1999 roku i...