Instytut Włókiennictwa

Polska
Strona WWW: http://www.iw.lodz.pl
słowa kluczowe:
tekstylia włókiennictwo

Łódzki Instytut jest najstarszą placówką naukowo-badawczą przemysłu włókienniczego w Polsce; historia, struktura, działalność naukowo-badawcza (tematyka - techniki i technologie proekologiczne, modyfikacja włókien i wyrobów, włókienniczych, materiały i wyroby włókiennicze dla ochrony zdrowia człowieka), poszczególne zakłady, laboratoria i wydziały i ich badania, bazy danych on-line związane z włókiennictwem .

Nowododane strony WWW

Śląskie Centrum Usług Wspólnych jest...

Strona obrazuje działalność Instytutu...

Bardzo interesująca, bogata w treść i...

W zakres działalności dydaktycznej i...

Instytut jest polskim oddziałem...

Tutaj można zapoznać się ze strukturą...

Centrum Statystyki jest placówką...

Centrum, które powstało w 1999 roku i...