Światowa Organizacja Własności Intelektualnej

Polska
kategorie:
Towarzystwa naukowe

Polska witryna WIPO prezentuje historię, cele i zakres działania organizacji na świecie i w Polsce - upowszechnianie ochrony własności intelektualnej na świecie, zapewnianie współpracy administracyjnej między poszczególnymi Związkami własności intelektualnej, skład osobowy Polskiej Kapituły WIPO, laureaci medalu "Zasłużeni dla Wynalazczości" z kolejnych lat oraz przebieg ceremonii dekorowania tym medalem.

Nowododane strony WWW

Początek Oddziału Katowickiego to rok...

Celem Towarzystwa jest prowadzenie edukacji...

Na stronach Towarzystwa znajdziesz jego...

Do głównych zadań towarzystwa, które...

Towarzystwo jest stowarzyszeniem...

Autor przedstawia podstawowe zagadnienia...

Informacje o szóstej ogólnopolskiej konferencji naukowej "Interakcje...

SNM prezentuje swoje władze i statut,...

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników...