Instytut Ochrony Własności Intelektualnej

Polska
kategorie:
Towarzystwa naukowe

Instytut jest agendą Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów, do jego zadań należy: prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych związanych z ochroną własności przemysłowej i intelektualnej, prowadzenie analiz systemów finansowania badań naukowych - krajowych i zagranicznych, wykonywanie ekspertyz naukowych i naukowo-technicznych; badania nad komercjalizacją wynalazków; ponadto na stronie informacje o publikacjach Instytutu, wycinki prasowe związane z jego działalnością.

Nowododane strony WWW

Początek Oddziału Katowickiego to rok...

Celem Towarzystwa jest prowadzenie edukacji...

Na stronach Towarzystwa znajdziesz jego...

Do głównych zadań towarzystwa, które...

Towarzystwo jest stowarzyszeniem...

Autor przedstawia podstawowe zagadnienia...

Informacje o szóstej ogólnopolskiej konferencji naukowej "Interakcje...

SNM prezentuje swoje władze i statut,...

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników...