Instytut Pedagogiki UMK w Toruniu

Polska
słowa kluczowe:

Informacje o historii i dyrekcji oraz misji Instytutu, prowadzonych studiach pedagogicznych stacjonarnych, zaocznych, podyplomowych i doktorskich (specjalizacje - edukacja ustawiczna, metody komputerowe w edukacji szkolnej, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika pracy socjalnej, pedagogika specjalna, edukacja chrześcijańska, edukacja rodzinna i wychowanie seksualne); ponadto struktura organizacyjna, działalność poszczególnych zakładów i pracowni.

Nowododane strony WWW

Wykształcenie to bardzo ważna rzecz,...

kultura i praca, historia oświaty, historia...

Jeśli interesują cię studia pedagogiczne,...

Strona Warszawskiego Koła Andragogicznego...

Witryna prezentuje Dolnośląską Szkołę...

Witryna kolegium kształcącego przyszłych...

Prezentacja władz, historii, przebiegu...

Polsko-angielska strona prezentuje historię...