Zakład Inżynierii i Sterowania Procesami Chemicznymi PRz

Polska
kategorie:
Nauki ścisłe

Witryna opisuje działalność dydaktyczną i naukową Katedry (m.in. z zakresu modelowania i przenoszenia skali w procesach rozdziału mieszanin wieloskładnikowych na drodze adsorpcji, chromatografii adsorpcyjnej oraz ekstrakcji w układzie ciecz-ciecz w aparatach kolumnowych i mieszalnikowo-odstojnikowych oraz wyodrębniania kwasów żółciowych z żółci zwierzęcej ich wykorzystania do produkcji leków), pracowników i ich dorobek naukowy, możliwą działalność usługową (dotyczy badań nad procesami wymiany masy i ciepła, obliczeń procesów i aparatów technologii przemysłu chemicznego i pokrewnych, opracowania programów komputerowych wspomagających obliczenia w inżynierii procesowej).

Nowododane strony WWW

Akademia Podlaska została przekształcona z...

Na stronie troche materiałów na temat sztucznej inteligencji, sterowania rozmytego...

Witryna zawiera podstawowe informacje o...

Strona przedstawia władze Wydziału,...

Witryna opisująca strukturę Instytutu,...

Strona przedstawia władze i historię...

Na serwerze uczelni informacje statystyczne,...

Strona jednej z największych uczelni...