Centrum Kształcenia Ustawicznego w Poznaniu

Polska
słowa kluczowe:
oświata edukacja kształcenie

Poznańska placówka realizuje zadania związane z kształceniem, dokształcaniem oraz doskonaleniem osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych, przeprowadza egzaminy eksternistyczne z zakresu programu nauczania szkół policealnych (technik eknomomista i technik informatyk) oraz liceum ogólnokształcącego; szkolenia seminaryjne - BHP, zamówienia publiczne, świadczenia socjalne, kursy pedagogiczne na odległość; prezentacja kadry, bazy hotelowej, zasady przyjęć.

Nowododane strony WWW

Akademia WSB Centrum Studiów Podyplomowych...

OLLIE organizuje szkolenia z medycyny...

Przede wszystkim stawiamy na jakość i...

CKU Pitagoras w Warszawie prowadzi kursy...

Zespół Szkół Rolniczych im. Jana Pawła...

Prezentacja dyrekcji Centrum, wchodzących w...

Centrum zajmuje się edukacją ustawiczną...

W ofercie Ośrodka Kształcenia Ustawicznego...

Poznańska placówka realizuje zadania...

Prezentacja władz, historii oraz kadry...