ZX Spectrum

Polska
kategorie:
Spectrum

Strona zawiera emulatory, opisy software'u i hardware'u.

Nowododane strony WWW

Kompendium wiedzy na temat wszelkich typów...

Strona zawiera emulatory, opisy software'u i...

Wiele informacji o historii, budowie, komendach Basica oraz wybór najciekawszych...