Konferencja naukowa "Lekka atletyka w badaniach naukowych"

Polska
słowa kluczowe:
lakkoatletyka

Konferencja zorganizowana została w dniach 16-17 września 1997 w Krakowie z okazji jubileuszu 70-lecia Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i 75-lecia Krakowskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki; przebieg i program konferencji, dodatkowe imprezy, tematyka poszczególnych sesji plenarnych - metody obciążeń treningowych w szkoleniu lekkoatletów, biochemiczne i biologiczne uwarunkowania wyników sportowych w lekkoatletyce, lekkoatletyka w systemie wychowania fizycznego i zdrowotnego; ponadto na stronie prezentacja osoby Urszuli Fingwer (siatkarstwo, rzut oszczepem, praca dydaktyczna).

Nowododane strony WWW

Prowadzony trening indywidualny, na który...

Łódzki Bieg Mikołajów lub inaczej Bieg...

Reguły pchnięcia kulą, wykaz mistrzów olimpijskich oraz historia kobiecego rekordu...

Strona Międzynarodowej Organizacji Lekkiej...

Konferencja zorganizowana została w dniach...

Aktualności związku, zawody i zawodnicy,...

Kalendarz imprez organizowanych w bieżącym...