Zakład Krystalografii UŚ

Polska

Strona zawiera informacje o pracownikach Zakładu, publikacjach, prowadzonych badaniach (tworzenie się w fazie stałej trój- i czteroskładnikowych związków chemicznych o strukturze spinelowej zawierających selen, określanie walencyjności kationów występujących w badanych kryształach na podstawie pomiarów podatności magnetycznej, oporu elektrycznego oraz pomiarów rentgenowskich, otrzymywanie monokryształów o strukturze spinelowej metodą gazowego transportu chemicznego), organizowanych konferencjach, zajęciach dydaktycznych z zakresu krystalografii; dodatkowo multimedialna prezentacja struktury spinelu .

Nowododane strony WWW

Strona zawiera informacje o pracownikach...