Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy

Polska

Związek zrzesza lekarzy i lekarzy stomatologów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Celem jego jest obrona praw, godności i interesów lekarzy oraz przywrócenia zawodowi lekarza statusu zawodu wolnego. Możemy poznać także adresy oddziałów regionalnych, biuro prasowe i "ciekawe miejsca".

Nowododane strony WWW

Na stronie aktualności oraz informacje o...

Związek zrzesza lekarzy i lekarzy...

Strona Związku Zawodowego Pracowników...

Kilka podstawowych informacji dotyczących Związku Zawodowego Lekarzy przy...

Strona Związku Zawodowego Anestezjologów z...