Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Polska

Tego funduszu chyba nie trzeba reklamować, zetknęła się z nim prawie każda osoba niepełnosprawna. Udziela dofinansowań na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, organizowanie szkoleń i przekwalifikowań, udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej, prowadzi programy na zakup samochodów oraz komputerów dla niewidomych. Znajdziemy na stronie m.in. akty prawne i adresy oddziałów terenowych.

Nowododane strony WWW

Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie jest...

Zapraszamy do odwiedzenia strony Domy Pomocy...

Fundacja została powołana w celach...

Fundacja zapewnia stacjonarną opiekę dla...

Tego funduszu chyba nie trzeba reklamować,...

Celem Związku jest obrona interesów...