Witryna zawiera podstawowe informacje o uczelni, jej władzach, historii, strukturze (Wydziały: Architektury, Budownictwa Lądowego, Chemiczny, Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Inżynierii Środowiska, Mechaniczny, Oceanotechniki i Okrętownictwa, Zarządzania i Ekonomii), jednostkach międzywydziałowych i pozawydziałowych, działalności uczelni (przebieg studiów, rekrutacja, badania, współpraca międzynarodowa), wydawnictwie uczelnianym, wydawnictwach informacyjnych.

Nowododane strony WWW

Na stronie możesz zapoznać się z...

Strona poświęcona konferencji na temat...

Witryna zawiera podstawowe informacje o...

Witryna prezentująca artykuł z prasy...

Witryna przedstawia aktualności, historię...

Wydanie internetowe magazynu informacyjnego Politechniki...

Magazyn ilustrowany studentów Politechniki...

Archiwum zawierające dawne, nowsze i...