Przedstawienie historii i aktualnego funkcjonowania uczelni, poszczególnych jednostek organizacyjnych ( Wydział Budownictwa, Wydział Elektrotechniki i Automatyki - Katedry: Elektroenergetyki, Automatyki, Elektroniki i Informatyki; Wydział Mechaniczny: Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej, Zakład Samochodów, Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Instytuty Matematyki, Fizyki i Chemii, informacje o rekrutacji na studia, kierunkach studiów i dfziałalności badawczej na poszczególnych wydziałach, wydawnictwach uczelnianych.

Nowododane strony WWW

Przedstawienie historii i aktualnego...