Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

Polska

Instytut im. Gen. Karola Kaczkowskiego prezentuje swoje władze, zasoby medyczne, działalność badawczą - badanie wpływu szkodliwości czynników środowiskowych na zdrowie żołnierzy, opracowywanie metod zapobiegania ich skutkom, badanie mechanizmów działania środków trujących oraz opracowywanie zasad profilaktyki zatruć tymi środkami, ocena zagrożeń radiacyjnych, uczestniczenie w systemach wykrywania skażeń oraz nadzór nad ich emisją, prowadzenie badań stanu ochrony przed promieniowaniem jonizującym i niejonizującym i opracowywanie optymalnych metod tej ochrony; aktualności, oferta usług - badanie warunków pracy, poziomu zanieczyszczeń.

Nowododane strony WWW

Strona działającej od 1954 roku jednostki...

Strona przedstawia główne dziedziny i cala...

Strona wojskowej jednostki...

Instytut im. Gen. Karola Kaczkowskiego...

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia. Informacje o instytucie, działalność i...