Konsorcjum szkół ogólnokształcących, turystycznych i ekonomicznych w Łodzi posiadających uprawnienia szkół publicznych obejmuje technikum hotelarskie i handlowe, liceum ogólnokształcące dla dorosłych z elementami przygotowania zawodowego, policealne studium kształcenia kadr/administracji, policealne studium turystyki, policealne studium hotelarskie oraz handlowe, gimnazjum o profilu humanistycznym i społecznym i liceum ogólnokształcące o profilu humanistycznym i społeczno-prawnym; dysponuje szkolną bazą namiotową na Korsyce i Sardynii.

Nowododane strony WWW

Strona Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych...

Oficjalna strona ZSŁ im. Sylwestra...

Dowiesz się tu jakie szkoły wchodzą w...

Witryna jednej z najstarszych szkół...

Konsorcjum szkół ogólnokształcących,...