PKN przedstawia swoją historię, zasady prowadzenia i organizacji działalności normalizacyjnej oraz zasady opracowywania i stosowania Polskich Norm, komisje problemowe, przedmioty Polskich Norm oraz norm PN ISO 9000 i PN ISO 14000, informacje o znaku zgodności z PN, treść "Ustawy o normalizacji". Ponadto PKN prezentuje swoją działalność szkoleniową - kursy dla osób zajmujących się zagadnieniami normalizacji i kadry zarządzającej w zakładach przemysłowych, jednostkach naukowo-badawczych oraz administracji państwowej i samorządowej. Strona w języku polskim i angielskim.

Nowododane strony WWW

Śląskie Centrum Usług Wspólnych jest...

Strona obrazuje działalność Instytutu...

Bardzo interesująca, bogata w treść i...

W zakres działalności dydaktycznej i...

Instytut jest polskim oddziałem...

Tutaj można zapoznać się ze strukturą...

Centrum Statystyki jest placówką...

Centrum, które powstało w 1999 roku i...